Navigeerimine ja sisu

Hea külastaja,

Te vaatate seda lehte veebisirvijaga, mis ei pruugi pakkuda kõige optimaalsemat kasutuskogemust.

Teil on endiselt võimalik jätkata, kuid soovitame kasutada Edge'i, Firefoxi või Chrome'i.

Olete lehel  Eesti
või Valige teine asukoht

INCOTERMS® 2010

Incoterms®-i eeskirju kasutatakse üle maailma rahvusvaheliste ja riiklike lepingute puhul ning need illustreerivad ostja ja müüja kohustusi kulude ja riski ja veose kindlustamise valdkonnas.

Allolev brošüür illustreerib kohaletoimetamise tingimusi ning kohustusi ostja ja müüja vahel kulude ja riski ning veose kindlustamise valdkonnas.

Lugege rohkem Incoterms® 2010 eeskirjade kohta ja hoidke end kursis värskeima teabega Rahvusvahelise kaubanduskoja (International Chamber of Commerce, ICC) veebilehel.


Eeskirjad mis tahes transpordiliikide kohta

 • „Ex works“ (hangitud tehasest) tähendab, et müüja annab kauba üle, kui jätab kauba ostja käsutusse müüja territooriumile või mõnda teise nimetatud kohta (nt vabrikusse, tehasesse, lattu jne). Müüja ei pea laadima kaupu kogumissõidukile ega teostama tollivormistust, kus selline vormistus oleks kohaldatav.

 • „Free Carrier“ (franko vedaja) tähendab, et müüja toimetab kaubad vedajale või teisele ostja määratud isikule müüja territooriumil või muus nimetatud kohas. Osapooltel soovitatakse võimalikult selgelt määratleda kohaletoimetamise koht, kuna sel hetkel on suurem risk ostjal.

 • „Carriage Paid To“ (vedu makstud kuni) tähendab, et müüja toimetab kaubad vedajale või teisele ostja määratud isikule kokkulepitud kohta (kui selline koht on osapoolte vahel kokku lepitud) ning müüja peab sõlmima lepingu ja maksma vajalikud kulud, et tuua kaubad nimetatud kohaletoimetamise kohta.

 • „Delivered at Terminal“ (tarnitud terminali) tähendab, et müüja annab kauba üle, kui kaup on saabuvalt transpordivahendilt maha laaditud ning jäetud ostja käsutusse kindlaks määratud terminali, kindlaks määratud sadamasse või muusse sihtkohta. „Terminal“ hõlmab kohti (kaetud või mitte) nagu kai, ladu, konteineriterminal, maantee- või õhutranspordi terminal. Müüja vastutab kõigi riskide eest, mis kaasnevad kauba toomise ja maha laadimisega terminalis kindlaks määratud sadamas või sihtkohas.

 • „Delivered at Place“ (tarnitud asukohta) tähendab, et müüja annab kauba üle, kui kaubad on jäetud ostja käsutusse saabuval transpordivahendil, valmis maha laadimiseks kindlaks määratud sihtkohas. Müüja vastutab kõigi riskide eest, mis kaasnevad kauba kindlaks määratud kohta toomisega.

 • „Delivered Duty Paid“ (tarnitud, toll tasutud) tähendab, et müüja annab kauba üle, kui kaubad on jäetud ostja käsutusse, neile on tehtud tollivormistus saabuval transpordivahendil ja need on valmis mahalaadimiseks kindlaks määratud sihtkohas. Müüja kannab kõik kulud ning võtab enda kanda riskid, mis on seotud kauba toomisega sihtkohta ja tal lasub kohustus teha tollivormistus nii eksporditavale kui ka imporditavale kaubale, maksta tollimaksud nii ekspordi kui ka impordi eest ja viia läbi kõik tolliformaalsused.

Allikas: ICC veebileht.

Lugege kogu versiooni Incoterms®-i eeskirjade 2010 väljaandest.

"Incoterms" on Rahvusvahelise Kaubanduskoja (International Chamber of Commerce, ICC) kaubamärk.

Eeskirjad mere- ja siseveetranspordile

 • „Free Alongside Ship“ (franko laeva kõrval) tähendab, et müüja annab kauba üle, kui kaup on asetatud ostja määratud laeva kõrvale (nt kaile või praamile) kindlaks määratud saadetise sadamas. Vastutus kaupade kadumise või kahjustumise eest antakse üle, kui kaup on laeva kõrval, ja sellest hetkest peale kannab ostja kõik kulud.

 • „Free on Board“ (franko laeva pardal) tähendab, et müüja annab kauba üle ostja määratud laeva pardal, määratud saadetise sadamas või hangib juba tarnitud kauba. Vastutus kaupade kadumise või kahjustumise eest antakse üle, kui kaup on laeva pardal, ja sellest hetkest peale kannab ostja kõik kulud.

 • „Cost and Feight“ (hind ja prahiraha) tähendab, et müüja annab kauba üle laeva pardal või hangib juba kohaletoimetatud kauba. Vastutus kaupade kadumise või kahjustumise eest antakse üle, kui kaup on laeva pardal. Müüja peab sõlmima lepingu ning maksma kulud ja tarne, mis on vajalikud kaupade kindlaks määratud sihtkoha sadamasse toomiseks.

 • „Cost, Insurance and Freight“ (hind, kindlustus ja prahiraha) tähendab, et müüja annab kauba üle laeva pardal või hangib juba kohaletoimetatud kauba. Vastutus kaupade kadumise või kahjustumise eest antakse üle, kui kaup on laeva pardal. Müüja peab sõlmima lepingu ning maksma kulud ja tarne, mis on vajalikud kaupade kindlaks määratud sihtkoha sadamasse toomiseks.

  Müüja sõlmib ka kindluskaitse ostja kauba kadumise või kahjustumise vastu veo ajal. Ostja peab arvestama, et CIF-i kohaselt on müüja kohustatud hankima vaid minimaalse katvusega kindlustuse. Kui ostja soovib suuremat kindlustuskaitset, peab ta selles müüjaga kokku leppima või sõlmima eraldi täiendava kindlustuslepingu.

Allikas: ICC veebileht.

Lugege kogu versiooni Incoterms®-i eeskirjade 2010 väljaandest.

"Incoterms" on Rahvusvahelise Kaubanduskoja (International Chamber of Commerce, ICC) kaubamärk.