ELAME VASTUTUSTUNDLIKULT

Maailma juhtiva logistikaettevõttena on meie missioon inimesi ühendada, parandades nende elukvaliteeti. Oma suuruse ja olulise rolli tõttu maailmakaubanduses lasub meil eriline vastutus. Meie töötajate, ühiskonna ja keskkonna ees.

Seetõttu mängib meie 2020. aasta strateegias võtmerolli ettevõtte vastutus üldises äristrateegias. Me nimetame seda „vastutustundlikult elamiseks“. See on meie lähenemine sidusrühmadele ning planeedile majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase väärtuse loomisel. Samuti viib see meid lähemale oma eesmärgile saada vastutustundlike äritavade etaloniks. Meie pühendumus sellele visioonile kajastub kolmes allolevas põhisambas.

 

2 MILJARDIT

Kliimaneutraalne saadetiste transportimine

22,508

Tõhusust tõstvad tehnoloogiad meie autoparkides

62%

Elektrienergia taastuvatest energiaallikatest

Meie jõupingutused vastutustundlikkuse valdkonnas

Oleme pühendunud ettevõtte kodanikualgatustele, vastutustundlikule äritegevusele ja meie ühistele väärtustele. Seetõttu tutvustasime oma keskkonnakaitseprogrammi GoGreen. Kuid meie jõupingutused ei lõppe siin.

Tänu meie üleilmsele ulatusele ja kohalolekule peaaegu igas riigis, oleme ainulaadses olukorras, kus saame pakkuda abi ka sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks. Osana meie GoTeachi programmist teeme koostööd juhtivate rahvusvaheliste ettevõtetega, et täiustada laste ja noorte haridust. Ja GoHelpi kaudu toetame ÜRO katastroofide ohjamise jõupingutusi laiaulatuslike ennetusmeetmetega. Aitame GARD-programmiga lennujaamadel loodusõnnetusteks valmistuda ning pakume katastroofi korral kiiret ja tõhusat logistilist toetust.

GoGreen

Programmi GoGreen abil on meie eesmärk olla teerajajaks rohelisema ja jätkusuutlikuma tuleviku poole.

GoHelp

Programmiga GoHelp pakume ÜRO-le oskuslikku ja efektiivset toetust katastroofide ohjamisel.

GoTeach

Koostöös väljakujunenud partneritega on meie eesmärk parandada noorte haridus- ja tulevikuvõimalusi.

Dr. Frank Appel, Deutsche Post DHL Groupi tegevdirektor

2050. aasta missioon

2050. aastaks soovime vähendada kõiki logistikaga seotud heitgaase nullini – see on väga ambitsioonikas eesmärk. Seetõttu oleme seadnud neli vahe-eesmärki, mille soovime saavutada aastaks 2025.

Programm GoGreen

Oleme võtnud enda kohustuseks vähendada mitte ainult enda mõju keskkonnale, vaid ka teie oma. Roheliste logistikaekspertidena püüame vältida reostust kõigis oma tegevustes üle maailma ning aitame teil leida võimalusi keskkonnasäästlikumaks ja jätkusuutlikumaks äritegevuseks. Avastage, kuidas juhime keskkonnasäästlikku ja tõhusat logistikavõrku ning miks meie GoGreeni lahendused on head nii keskkonnale kui ka ettevõtetele.

DHL-i süsiniku kalkulaator

Süsiniku jalajälg on oluline näitaja meie mõju kohta keskkonnale. Kasutage meie süsiniku kalkulaatori tööriista, et arvutada oma tarnega seotud heitkogused. See on täiesti tasuta ja näitab teile kiiresti teie saadetiste tekitatud kasvuhoonegaase.

Meie süsiniku jalajälg

Meie kaasatuse alused

Vastutustundlik äritava

Järgides meie eesmärki saada vastutustundliku äritava etaloniks, kinnitame, et meie ettevõte tegutseb kooskõlas kehtivate seaduste, eetikanormide ja rahvusvaheliste suunistega.


Ettevõtte kodakondsus

Meie ettevõtte kodakondsuse programmi eesmärk on anda positiivne panus ühiskonda ja keskkonda – põhinedes meie ettevõtte põhioskustel ja töötajate teadmistel.

Jagatud väärtus

Jagatud väärtuse ettepanek juhib meie kõigi jõupingutusi, et panustada ühiskonda ja keskkonda, aidates samal ajal kaasa meie ettevõtte edule.

Ettevõtte kodakondsus: Ülemaailmne vabatahtlike päev

Ülemaailmse vabatahtlike päevaga julgustame töötajaid pühendama oma aega ja vaeva, et avaldada positiivset mõju oma kogukonnale. 2015. aastal käärisid enam kui 110 000 DPDHL-i töötajat käised üles ja panustasid vabatahtlikena rohkem kui 260 000 tundi oma ajast.

Vastutustundlik äritava: Töötervishoid ja -ohutus

Pöörame suurt tähelepanu oma töötajate kaitsmisele ja nende ohutusele. Seetõttu võtsime kasutusele uue strateegia, „Tervis, turvalisus & heaolu”. Sest isegi üks tööõnnetus on liiga palju.

Jagatud väärtusega Bonn – süsinikuvaba kohaletoimetamise eeskuju

Hakkame Bonnis ja seda ümbritsevates piirkondades kasutama pakkide kohaletoimetamiseks elektrisõidukeid. 141 süsinikuvaba sõidukiga plaanime vähendada CO2 heiteid 500 tonni võrra aastas.

Võtke meiega ühendust

Kas vajate oma ettevõtte hindamist või müügikohtumist?