Hei,

Käytät selainta, joka ei tarjoa sivuillamme parasta mahdollista käyttökokemusta.

Pystyt edelleen jatkamaan, mutta tämän sivun parhaaksi kokemiseksi suosittelemme Edgen, Firefoxin ja Chromen käyttöä.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN LOGISTIIKKA

Eduksi ympäristölle, eduksi liiketoiminnalle

Nykypäivän johtavat yritykset pienistä firmoista suuryrityksiin pyrkivät tekemään toiminnastaan ympäristöystävällistä. Ne ymmärtävät, että planeettamme säilyttäminen elinkelpoisena tuleville sukupolville edellyttää, että työskentelemme yhdessä päästölähteiden tunnistamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi, teemme liiketoiminnastamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja siirrymme kohti kiertotaloutta. 

Logistiikka on keskeisessä roolissa maailmanlaajuisessa taloudessa. Logistiikka-ala voi myös olla ratkaisevassa roolissa määrittämässä liiketoiminnan vaikutuksia ympäristöön. Se on myös yksi syy sille, että olemme ottaneet tavoitteeksemme vähentää toiminnastamme aiheutuvat päästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä, ja että haluamme olla alallamme esikuva liiketoiminnan vastuullisuudessa.

DHL on ympäristöystävällisen logistiikan edelläkävijä. Asiantuntemuksemme avulla teemme logistiikastasi entistä ympäristöystävällisempää ja kestävämpää, mikä on tämän päivän markkinoilla kilpailuetu. Voimme myös auttaa yritystäsi soveltamaan kiertotalouden periaatteita jätteiden vähentämiseksi ja tuotteiden arvon lisäämiseksi.

Ota yhteyttä ympäristöystävällisen logistiikan asiantuntijoihin

Ota yhteyttä jo tänään. Kerromme sinulle, miten DHL voi vähentää toimitusketjusi ympäristövaikutuksia.

Tapaustutkimukset ja parhaat käytännöt

 • Teknologiasektorilla toimiva asiakas Kiinassa halusi saada paremman näkyvyyden hiilijalanjälkeensä pystyäkseen vähentämään päästöjään. Haasteeksi muodostui kolmansien osapuolten tuottamien tietojen integroiminen osaksi prosessia. Carbon Dashboard -palvelumme avulla kehitimme hiilidioksidipäästöjen seurantaan ratkaisun, jossa hyödynnetään DHL:n ja viiden muun logistiikkapalvelujen tarjoajan tuottamia tietoja. Entistä parempi näkyvyys tietoihin auttoi asiakasta mittaamaan päästöjä ja asettamaan päästötavoitteita sekä tunnistamaan päästölähteet ja kehittämään strategioita päästöjen vähentämiseksi.

 • DHL tarjosi ilmastoneutraaleja kuljetuspalveluja finanssipalveluja tuottavalle asiakkaalle alalla, jolla elintärkeät yön aikana tapahtuvat kuljetukset olivat merkittävä päästölähde. Tavoite oli tehdä 95 prosentista pankin kansainvälisistä kuriiripalveluista ilmastoneutraaleja. Tuloksena saavutettiin vuositasolla merkittäviä vähennyksiä hiilidioksidipäästöissä, minkä lisäksi yrityksen brändikuva kirkastui merkittävästi. Ja mikä vielä tärkeämpää, päästöhyvitysten ostaminen ei vaikuttanut pankin omaan toimintaan millään tavalla, mutta niiden turvin rahoitetut ilmastonsuojeluprojektit ovat vaikuttaneet valtavasti ihmisten elämään paikallistasolla.

 • Yhdysvalloissa toimiva monialayritys halusi rakentaa lähes 25 000 neliömetrin laajuisen kestävän kehityksen periaatteita noudattavan jakelukeskuksen, jossa hyödynnetään ympäristövastuullisia suunnitteluelementtejä ja tehokkaita toimintajärjestelmiä. Haasteena oli energiatehokasta valaistusta, luonnonvaloa, hitaan virtauksen putkistoja, auringon lämpösäteilyä heijastavaa kattojärjestelmää, sadeveden talteenottoa ja kierrätysohjelmia hyödyntävän laitoksen suunnittelu. Läheinen yhteistyö kaupungin viranomaisten ja paikallisen kehityssäätiön kanssa lisäsi tehtävän monimutkaisuutta. Valmistuttuaan uusi jakelukeskus tekee lähialueen asukkaiden, työntekijöiden ja yhteisön ympäristöstä aiempaa terveellisemmän minimoimalla energian ja veden kulutuksen sekä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja kustannuksia. Keskukselle myönnettiin myös U.S. Green Building Councilin Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) -sertifiointi.

 • Brittiläinen lentoyhtiö halusi kehittää innovatiivisen matkustamotarjoilu- ja jätteenkäsittelyratkaisun, ja pyysi siihen DHL:n apua. Jätemäärien mittausten perusteella laadimme kaatopaikkajätteen määrän minimoimiseksi suunnitelman, johon kuului ruokakuivainten asentaminen. Näin ruoan tilavuus pieneni jopa 70 prosenttia. Kaatopaikkajätteen eliminoimisen lisäksi ruokien kuljetuskustannukset pienenivät 70 prosenttia, minkä lisäksi jätteiden kierrättämisestä ja hyödyntämisestä saatiin merkittäviä tuloja ja kaatopaikkamaksuilta vältyttiin kokonaan.

 • Yhdysvalloissa toimiva asiakkaamme lähettää vuodessa noin 170 000 lähetystä, jotka sisältävät yli miljoona tuotepakkausta. Asiakas pohti, miksi lähetyspakkauksissa on niin paljon tyhjää tilaa, ja kääntyi puoleemme oikeankokoisten pakkausten suunnittelemiseksi. DHL:n kehittämän ratkaisun avulla asiakkaan monimutkainen pakkausjärjestelmä pystyy valitsemaan oikeankokoisen laatikon kulloisenkin tarpeen mukaan. Tämän tuloksena täyttöaste paranee ja lähetysten kokonaismäärä pienenee. Sekä asiakkaalle että ympäristölle koituvat hyödyt ovat tuntuvia:

  • Tuotepakkausten lähetyskohtainen keskimäärä nousi 5,9:stä 8,52:een, ja tyhjän tilan määrä pakkauksissa väheni <10 prosenttia.
  • Lähtevien rekkaperävaunujen lastaustiheys parani 19 prosenttia, minkä ansiosta rekkoja tarvittiin aiempaa vähemmän ja lähetyskustannukset vähenivät vuositasolla yli 350 000 dollaria.
  • Asiakaspalautteen pistemäärä parani 13 prosenttia eikä asiakasvalituksia tullut.
 • Vähittäismyyntialalla toimiva asiakkaamme halusi vähentää hiilidioksidipäästöjä toimittajien ja jakelukeskusten välisissä kuljetuksissa Isossa-Britanniassa. DHL kehitti yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisun, joka tuottaa asiakkaalle pysyviä etuja. Polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä päätettiin vähentää käyttämällä pyöristettyjä muotoja hyödyntäviä ympäristöystävällisiä perävaunuja, jotka samalla lisäsivät kuljetuskapasiteettia. Tämän ansiosta kuljetuksia tarvittiin aiempaa vähemmän. Perävaunujen ainutlaatuinen aerodynaaminen muotoilu vähensi polttoaineen kulutusta noin 10 prosenttia samalla lisäten kuutiokapasiteettia noin 10 prosenttia. Käyttöön otetut 399 pisaran muotoista aerodynaamisesti optimoitua perävaunua pienensivät asiakkaan hiilijalanjäkeä vuositasolla yli 2000 tonnia.

Tunnista ja optimoi

Lisää näkyvyyttäLisätietoja hiilijalanjäljen analysoinnista ja seurannasta

Hiilijalanjäljen tunnistaminen ja seuranta auttavat ymmärtämään oman toiminnan ympäristövaikutuksia.

Ympäristöjalanjäljen optimointi

Ratkaisut logistiikkapäästöjen minimointiin ja välttämiseen.

Päästöjen kompensointi

Investoi kansainvälisesti tunnustettuihin ilmastonsuojeluhankkeisiin.