Navigointi ja sisältö

DHL Information Services


DHL Supply Chain Finland ISO -sertifikaatit


DHL Express Finland ISO -sertifikaatit


DHL Finderin käyttöehdot


Käyttöoikeus - Deutsche Post AG myöntää sinulle ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan, ei-siirrettävissä olevan ja ei-jäljennettävissä olevan oikeuden, joka on ajallisesti rajoitettu käytön kestoon, käyttää DHL Finder -palvelussa saatavilla olevia tietoja yksinomaan yksittäisiin kyselyihin yksityisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallinen käyttö edellyttää Deutsche Post AG:n kirjallista lupaa. Kaupallista käyttöä oletetaan tapahtuvan muun muassa silloin, kun 24 tunnin aikana tehdään yli 200 yksittäistä kyselyä.

Maksuton palvelu - Deutsche Post AG tarjoaa DHL Finder -palvelun tällä hetkellä maksutta. Deutsche Post AG pidättää kuitenkin oikeuden periä palvelusta käyttömaksun tulevaisuudessa.

Oikeutemme keskeyttää - Deutsche Post AG voi keskeyttää tai estää DHL Finder -palvelun käytön välittömin vaikutuksin ilmoituksesta, jos Deutsche Post AG toteaa, että näitä käyttöehtoja koskevia velvollisuuksia tai velvoitteita on olennaisesti rikottu, tai jos on tapahtunut turvallisuusvälikohtaus tai jos keskeyttäminen tai rajoittaminen on lain, tuomioistuimen määräyksen tai valtion viranomaisen vaatimuksen mukaista.

Muuttaminen, rajoittaminen, lopettaminen - Deutsche Post AG voi oman harkintansa mukaan milloin tahansa muuttaa, rajoittaa tai lopettaa DHL Finder -ilmaistarjouksen ja sen käytön.

Takuu ja vastuu - Ilmaistarjoukset tarjotaan sellaisenaan ja ilman minkäänlaisia takuita. Deutsche Post AG ei tarjoa tukea, eikä Deutsche Post AG anna mitään saatavuutta koskevia lupauksia ilmaistarjoustensa osalta. Deutsche Post AG on vastuussa vahingoista tai muista vaateista, jotka aiheutuvat ilmaistarjouksen käytöstäsi tai liittyvät siihen, vain jos kyseessä on ilkivalta, tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Deutsche Post AG:n vastuu huolimattomuuteen perustuvista vahingoista ja muista vaateista suljetaan kokonaan pois lain sallimissa rajoissa.

Riitojenratkaisufoorumi - EU:n komissio tarjoaa  foorumin  tuomioistuinten ulkopuolista riitojenratkaisua varten. Tämä antaa kuluttajille mahdollisuuden ratkaista verkkopalvelujen käyttöön liittyvät riidat aluksi ilman tuomioistuinkäsittelyä.

Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta kuluttaja-asioissa annetun lain 36 §:n mukainen yleinen tiedonantovelvollisuus - Deutsche Post AG ja DHL Paket GmbH ovat velvollisia osallistumaan riidanratkaisumenettelyihin kuluttajasovittelulautakunnassa. Lähettäjät, jotka postittavat lähetyksiä kuluttajina vakioehtojemme (GTC) mukaisesti, ja heidän vastaanottajansa, jos he ovat myös kuluttajia, voivat kääntyä kuluttajasovittelulautakunnan puoleen ratkaistakseen oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat riidat, jotka koskevat postilähetysten katoamista, varastamista tai vahingoittumista tai sellaisten omien oikeuksiensa loukkaamista, joihin heillä on oikeus Saksan postilain (PostG) 18 §:n mukaisen oikeudellisen säännöksen perusteella, jos Deutsche Post AG:n tai DHL Paket GmbH:n kanssa ei ole voitu päästä sopimukseen.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentit - Tämä verkkosivusto ja DHL Finder -palvelu voivat sisältää komponentteja, joihin sovelletaan niiden omia avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssiehtoja. Komponenttiin "js-joda software" sovelletaan kohdassa js-joda/LICENSE at master · js-joda/js-joda · GitHub olevia lisenssiehtoja.