Περιήγηση και Περιεχόμενο

Εύρεση σημείου εξυπηρέτησης για παραλαβές και επιστροφές ηλεκτρονικού εμπορίου


DHL Finder

Εάν δεν παραλάβατε την παράδοση στο σπίτι σας, ενδέχεται να μπορείτε να παραλάβετε την αποστολή σας από την πλησιέστερη τοποθεσία. Για τις επιστροφές, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαδικτυακού σας εμπόρου για τη συσκευασία και την επισήμανση της επιστροφής σας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον χάρτη μας για να βρείτε την πιο βολική τοποθεσία για την αποστολή.