Βρίσκεστε στη χώρα  Ελλάδα
ή Επιλέξτε διαφορετική τοποθεσία

Αγαπητέ χρήστη,

Επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα με ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ενδέχεται να μην προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία.

Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά προκειμένου να λάβετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία από αυτήν τη σελίδα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε  είτε Microsoft Edge ή Mozilla Firefox ή Google Chrome.

Υπηρεσίες αποστολής

Πακέτα
Παλέτες, εμπορευματοκιβώτια, φορτία
Εταιρική αλληλογραφία
Πακέτα
Έγγραφα και δέματα
Παλέτες, εμπορευματοκιβώτια, φορτία
Αεροπορικές μεταφορές
Παλέτες, εμπορευματοκιβώτια, φορτία
Θαλάσσιες μεταφορές
Παλέτες, εμπορευματοκιβώτια, φορτία
Οδικές μεταφορές
Παλέτες, εμπορευματοκιβώτια, φορτία
Σιδηροδρομικές μεταφορές
Εταιρική αλληλογραφία
Ταχυδρομική υπηρεσία για επιχειρήσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Τα δελτία εξυπηρέτησης σας ενημερώνουν για γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν τα υψηλά πρότυπα υπηρεσιών μας


Πράσινες Υπηρεσίες Logistics

Η βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα ξεκινάει με βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ως πρωτοπόροι στην πράσινη εφοδιαστική, έχουμε ένα απαράμιλλο χαρτοφυλάκιο λύσεων πράσινης εφοδιαστικής. Σε συνεργασία με Πελάτες παγκοσμίως ελαχιστοποιούμε τις εκπομπές χωρίς να διακυβεύουμε τις επιχειρησιακές λειτουργίες. Μάθετε τι μπορούμε να προσφέρουμε, γιατί είμαστε αφοσιωμένοι στη βιωσιμότητα και τον τρόπο με τον οποίο ο κλάδος μας βοηθά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Οι Επιχειρησιακές Μονάδες της DHL

Η DHL συνδέει τους ανθρώπους σε περισσότερες από 220 χώρες και επικράτειες παγκοσμίως. Με την υποστήριξη πάνω από 380.000 εργαζομένων, προσφέρουμε ενοποιημένες υπηρεσίες και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαχείριση και τη μεταφορά επιστολών, αγαθών και πληροφοριών.

Ιδέες και Καινοτομία

Για να είναι δυνατή η συνεργασία, η εταιρεία φέρνει κοντά πελάτες, ιδρύματα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, συνεργάτες του κλάδου και ειδικούς σε θέματα υπηρεσιών logistics στις επιχειρησιακές μονάδες της DHL. Ως πρωτοπόρος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών logistics, η DHL κάνει δομικές επενδύσεις στην έρευνα τάσεων και την ανάπτυξη λύσεων.