Περιήγηση και Περιεχόμενο

 

 

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Ειδοποίησης απορρήτου

Η Deutsche Post AG και οι θυγατρικές της που λειτουργούν με την επωνυμία DHL (εφεξής 'DHL')  σας ευχαριστεί που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας και ενδιαφερθήκατε για την εταιρία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τον χειρισμό τους σε ολόκληρο το φάσμα των επιχειρηματικών διαδικασιών μας είναι σημαντική για εμάς.  

Παρακάτω, εξηγούμε τι πληροφορίες συλλέγει η DHL όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες.

Η παρούσα Ειδοποίηση απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες των υπηρεσιών, ιστοτόπων, εφαρμογών, χαρακτηριστικών ή άλλων υπηρεσιών μας οπουδήποτε στον κόσμο, εκτός αν καλύπτονται από μια ξεχωριστή Ειδοποίηση απορρήτου. Η παρούσα Ειδοποίηση απορρήτου ισχύει για τις παρακάτω κατηγορίες μεμονωμένων ατόμων:

 • Μεταφορείς: μεταφορείς συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων τους ή μεμονωμένα άτομα που πραγματοποιούν μια αποστολή
 • Παραλήπτες αποστολών: οποιοδήποτε άτομο λαμβάνει μια αποστολή
 • Άτομα που δείχνουν ενδιαφέρον σε εμάς και τις υπηρεσίες μας
 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες: επιχειρηματικοί συνεργάτες συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων τους
 • Υποψήφιοι απασχόλησης: μεμονωμένα άτομα που κάνουν αίτηση για να εργαστούν σε εμάς

 

Όλα τα παραπάνω υποκείμενα αναφέρονται ως «εσείς», «εσάς» ή «σας».

 

Τι είναι τα Προσωπικά δεδομένα;

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων")· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το πραγματικό σας όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και την ημερομηνία γέννησης. Οι πληροφορίες που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με την πραγματική ταυτότητά σας –όπως οι αγαπημένες τοποθεσίες Web ή ο αριθμός των χρηστών μιας εφαρμογής– δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.

 • Αυτή η Ειδοποίηση απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιεί:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Str. 20
  53113 Bonn
  Γερμανία


  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για τους ανωτέρω υπεύθυνους επεξεργασίας, στοιχεία επικοινωνίας:

  Deutsche Post AG
  Παγκόσμια Προστασία δεδομένων
  53250 Bonn

  Εάν έχετε απορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνείστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της DHL.

  Αν έχετε τυχόν περαιτέρω απορίες για την προστασία δεδομένων σε σχέση με τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:


Τύποι δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν απαιτείται για έναν ειδικό και επιτρεπόμενο σκοπό. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στοιχεία για την επικοινωνία μαζί σας, π.χ. κατά τη χρήση μίας εκ των υπηρεσιών μας. 

Για παράδειγμα: όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, διεύθυνση email

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ

Πληροφορίες στο προφίλ σας στην DHL, π.χ. για τη ρύθμιση των προτιμήσεων παράδοσης.

Για παράδειγμα: προτιμήσεις παράδοσης, παραγγελία

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Πληροφορίες που επιτρέπουν την παραλαβή και την παράδοση της αποστολής σας, π.χ. κατάσταση αποστολής.

Για παράδειγμα: διεύθυνση, έγγραφα αποστολής, αριθμός αποστολής.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες που κοινοποιούνται από εσάς σε έναν από τους εργαζομένους μας ή με τη συμπλήρωση μιας διαδικτυακής έρευνας, π.χ. όταν καλείτε την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Για παράδειγμα: όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου


Ποιοι είναι οι Σκοποί και η Νομική Βάση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

 • Η DHL δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητο των χρηστών των ιστοτόπων μας. Κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας, συλλέγονται τα εξής δεδομένα: Συλλέγονται τα εξής δεδομένα: Διεύθυνση IP, όνομα του υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται πρόσβαση, ιστότοπος από τον οποίο είχατε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, μια λίστα με τους ιστότοπους που επισκεφτήκατε στο πλαίσιο της συνολικής παρουσίας μας στο Διαδίκτυο, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας, ειδοποίηση για την επιτυχία της επίσκεψης, όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται, πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα ταυτοποίησης του τύπου προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.  Η προσωρινή αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβασή σας στον ιστότοπο. Πραγματοποιείται περαιτέρω αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου και η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προαναφερόμενων κατηγοριών δεδομένων είναι επομένως το Άρθρο 6 (1) (στ) του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Λόγω των προαναφερθέντων, ειδικότερα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ομαλή ρύθμιση της σύνδεσης, έχουμε νόμιμο συμφέρον να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα.

  Δεν συλλέγονται πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση email, εκτός αν παρέχετε τα δεδομένα αυτά εθελοντικά, π.χ. όταν συμπληρώνετε μια ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή στο πλαίσιο μιας διαδικασίας εγγραφής, έρευνας, διαγωνισμού ή αιτήματος για πληροφορίες.

  Τα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, αυτό συμβαίνει όταν η συνεδρία τερματίζεται. Τα αρχεία καταγραφής (αρχεία καταγραφής πρόσβασης) διατηρούνται με σκοπό την απευθείας και αποκλειστική πρόσβαση των διαχειριστών για περίοδο 24 ωρών. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, είναι διαθέσιμα μόνο έμμεσα μέσω επαναφοράς από κασέτες αντιγράφων ασφαλείας και διαγράφονται μόνιμα μετά από 30 ημέρες.

  Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τις λειτουργίες γεωγραφικού εντοπισμού στο πρόγραμμα περιήγησης σας του λειτουργικού σας συστήματος, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες βάση τοποθεσίας (π.χ. τοποθεσία του πλησιέστερου υποκαταστήματος, σταθμό συσκευασίας κλπ.). Η νομική βάση για τον γεωγραφικό εντοπισμό είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του GDPR μέσω ενεργοποίησης της αντίστοιχης λειτουργίας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για άλλον σκοπό. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εγκαίρως.

 • Αυτό ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie και παρόμοιες τεχνολογίες (εφεξής «τεχνολογίες») που μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζουμε τη συχνότητα επισκεψιμότητας στις σελίδες μας στο διαδίκτυο, να υπολογίζουμε τον αριθμό των επισκεπτών, να διαμορφώνουμε τις προσφορές μας για μέγιστη ευκολία και αποτελεσματικότητα, καθώς και να στηρίζουμε τις προσπάθειες μάρκετινγκ.

  Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, το Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου θα σας ενημερώσει ότι έχουν οριστεί τεχνικώς απαραίτητα cookie και ότι απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών, όπως cookie ανάλυσης ή παρόμοιες τεχνολογίες.

  Η επεξεργασία των δεδομένων μέσω των τεχνικώς απαραίτητων cookie βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να εξασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος λειτουργεί σωστά και να εγγυηθούμε την άνετη και απρόσκοπτη εμπειρία του χρήστη. Αυτού του είδους τα cookie αποθηκεύονται αποκλειστικά για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας. Διαγράφονται αυτόματα όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

  Επιπλέον, θα σας ενημερώσουμε μέσω του Κέντρου προτιμήσεων απορρήτου  ότι χρησιμοποιούμε τεχνολογίες  (τεχνολογίες απόδοσης, λειτουργικότητας ή ανάλυσης) με σκοπό την αποθήκευση πληροφοριών για επισκέπτες που μεταβαίνουν επανειλημμένα σε μία από τις σελίδες μας στο διαδίκτυο. Αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να είναι δυνατή η προσφορά βέλτιστης καθοδήγησης στους χρήστες και η "αναγνώρισή" σας με σκοπό την παρουσίαση (όσο το δυνατόν περισσότερο) διαφοροποιημένων σελίδων στο διαδίκτυο και νέου περιεχομένου κατά την επανειλημμένη χρήση. Αυτές οι τεχνολογίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με βάση την πρότερη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του GDPR.

  Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου , συμπεριλαμβανομένης της επιλογής για ανάκληση συγκατάθεσης.

  Με την επιφύλαξη των πληροφοριών στο Κέντρο προτιμήσεων, και μόνο αν έχετε συναινέσει για τη χρήση των cookie και άλλων τεχνολογιών όπως περιγράφεται παραπάνω, χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις τεχνολογίες για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

 • 1. Εισαγωγή

  Είναι χαρά για εμάς στη Deutsche Post AG (εφεξής «DHL») η επίσκεψη σας στα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένα θέματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων που ισχύουν κατά την επίσκεψή σας στα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  • Τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατίθενται από τους αντίστοιχους διαχειριστές της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και τις ισχύουσες προϋποθέσεις χρήσης. Ο εκάστοτε διαχειριστής της πλατφόρμας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τεχνική λειτουργία αυτού του προφίλ.
  • Η DHL είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύει η DHL σε αυτήν τη σελίδα (όπως πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις κληρώσεις, τις καμπάνιες μας) και για την αλληλεπίδρασή μας με τους επισκέπτες του προφίλ μας.
  • Οι διαχειριστές της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης διαχειρίζονται ολόκληρη την υποδομή πληροφορικής των πλατφορμών. Θέτει την πολιτική απορρήτου της διαθέσιμη στους χρήστες και έχει τη δική της ξεχωριστή σχέση με τους εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας. Οι διαχειριστές των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα θέματα προστασίας δεδομένων που αφορούν το προφίλ χρήστη σας, στο οποίο εμείς δεν έχουμε πρόσβαση.
  • Δεν έχουμε καμία επιρροή στην επεξεργασία δεδομένων από τους διαχειριστές των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης που τα συλλέγουν. Επίσης, δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με την έκταση, τους σκοπούς ή το χρονικό διάστημα που οι διαχειριστές των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα και πιθανώς αναλύουν, συνδέουν ή μεταβιβάζουν σε τρίτους.
  • Σημειώνεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να υποβληθούν σε επεξεργασία από οντότητες και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα κινδύνους για την προστασία των δεδομένων για τους χρήστες, επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων και η δυνατότητα διεκδίκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων είναι περιορισμένη.
  • Ανατρέξτε στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου και στις πολιτικές cookies για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητές τους επεξεργασίας δεδομένων και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας έναντι των διαχειριστών των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

   Facebook

   Instagram

   X

   LinkedIn

   YouTube

   TikTok
  • Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας με την DHL – με άλλα λόγια, χωρίς την εμπλοκή των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης – χρησιμοποιήστε την υπηρεσία επικοινωνίας στον ιστότοπο.

  2. Επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

  Η DHL είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τις πληροφορίες που δημοσιεύει και επίσης για την επεξεργασία δεδομένων που εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης της για τα ακόλουθα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

  Στον βαθμό που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ως μέρος των στατιστικών σελίδας, οι ακόλουθοι διαχειριστές πλατφόρμας είναι από κοινού υπεύθυνοι, μαζί με εμάς, για την επεξεργασία δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων από κοινού βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

  3. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

  3.1. Επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

  Χρησιμοποιούμε τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σας ενημερώσουμε, για παράδειγμα, για την εταιρεία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις καμπάνιες και τις κληρώσεις μας και για να αλληλεπιδράσουμε μαζί σας σχετικά με διάφορα θέματα και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Η επεξεργασία δεδομένων που εκτελείται σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιείται για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στις εργασίες δημοσίων σχέσεων και στην επικοινωνία.

  Ο διαχειριστής της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύει τις πληροφορίες που παρέχετε στο προφίλ μας, όπως σχόλια, like, εικόνες και βίντεο, και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Διατηρούμε μόνο το δικαίωμα να διαγράψουμε παράνομο περιεχόμενο, εάν απαιτείται. Το παραπάνω ισχύει, για παράδειγμα, για αναρτήσεις που συνιστούν παραβάσεις του νόμου ή είναι παράνομες, σχόλια μίσους, σχόλια με σεξουαλικά υπονοούμενα (εμφανές σεξουαλικό περιεχόμενο) ή συνημμένα (όπως εικόνες ή βίντεο), τα οποία υπό συνθήκες παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα απορρήτου, το ποινικό δίκαιο ή τους κανόνες δεοντολογίας της Deutsche Post AG.

  Δεδομένα συλλέγονται επίσης για σκοπούς διεξαγωγής και επεξεργασίας κληρώσεων. Πληροφορίες, όπως ποια δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία και ο σκοπός της επεξεργασίας, μπορείτε να βρείτε στις σημειώσεις απορρήτου και στους όρους και τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου διαγωνισμού.

  Εάν επιθυμείτε να ανταλλάξετε προσωπικά δεδομένα με εμάς, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

  3.2. Επεξεργασία δεδομένων των στατιστικών σελίδας για στατιστικούς σκοπούς

  Οι διαχειριστές πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης του Facebook, Instagram και LinkedIn μάς παρέχουν στατιστικά για τις σελίδες, για τις οποίες είμαστε από κοινού υπεύθυνοι μαζί με τους διαχειριστές της πλατφόρμας. Τα στατιστικά σελίδας είναι ανώνυμα στατιστικά στοιχεία που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα ορισμένων γεγονότων και παρακολουθούνται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών όταν ένας χρήστης όπως εσείς αλληλεπιδρά με το προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στατιστικά σελίδας, τα οποία δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, για να δούμε ποιο περιεχόμενο είναι ιδιαίτερα προσβάσιμο από ποια ομάδα ατόμων. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιστοποιούμε τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιπροσωπεύει ένα έννομο ενδιαφέρον για εμάς που αφορά την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που σχετίζεται με στατιστικά σελίδων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το εάν είστε συνδεδεμένοι ή εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και, από αυτή την άποψη, σας παραπέμπουμε στην ικανότητά σας ως χρήστης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας σχετικά με τη σχετική επεξεργασία δεδομένων μέσω του αντίστοιχου ειδικού πλαισίου για τα cookies στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (χορήγηση ή μη χορήγηση της συγκατάθεσής σας). 

  3.3. Παρακολούθηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

  Χρησιμοποιούμε την παρακολούθηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να αποκτήσουμε μια εικόνα του τρόπου προβολής της επιχείρησής μας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και, με βάση αυτό, εντοπίζουμε δυνατότητες βελτίωσης. Συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση αναρτήσεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με βάση τους συνδέσμους καναλιών που χρησιμοποιούνται και τους σχετικούς συνδέσμους hashtag. Μόνο αναρτήσεις που επιτρέπετε να έχουν πλήρη πρόσβαση του κοινού θα χρησιμοποιηθούν για το παραπάνω. Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ως μέρος της παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να εντοπίζουμε σε ελεύθερα προσβάσιμες δηλώσεις πιθανά ελλείμματα στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες μας και να ανταποκρινόμαστε ανάλογα. 

  4. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως ορίζονται στην παρούσα Σημείωση Απορρήτου χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίαςμας.

  Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων έναντι των διαχειριστών των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιήστε τις επιλογές επικοινωνίας που παρέχονται από τους διαχειριστές των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που λάβουμε ένα ερώτημα που εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, θα το προωθήσουμε σε αυτές για περαιτέρω επεξεργασία.

  5. Περίοδοι αποθήκευσης

  Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα δεδομένα σας αποθηκεύονται θα εξαρτάται από το συγκεκριμένο πλαίσιο επεξεργασίας και θα βασίζεται σε παραμέτρους που επιβάλλονται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Όλες οι δημόσιες αναρτήσεις που κάνετε στα προφίλ μας θα παραμένουν στο προφίλ μας για απεριόριστο χρόνο, εκτός εάν τις διαγράψουμε λόγω ενημέρωσης της αρχικής ανάρτησης, λόγω παραβίασης του νόμου ή παράβασης των οδηγιών μας. Μπορείτε φυσικά να διαγράψετε τις αναρτήσεις, τα σχόλια και τα like σας οποιαδήποτε στιγμή μόνοι σας ή να ασκήσετε το δικαίωμά σας να μας ζητήσετε εμείς να τα διαγράψουμε.

  Σε περίπτωση διαγραφής των δεδομένων σας από τους διαχειριστές των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτό και επομένως ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου διαχειριστή πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

 • Η DHL δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητο των χρηστών των ιστοτόπων μας. Κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας, συλλέγονται τα εξής δεδομένα: Συλλέγονται τα εξής δεδομένα: Διεύθυνση IP, όνομα του υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται πρόσβαση, ιστότοπος από τον οποίο είχατε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, μια λίστα με τους ιστότοπους που επισκεφτήκατε στο πλαίσιο της συνολικής παρουσίας μας στο Διαδίκτυο, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας, ειδοποίηση για την επιτυχία της επίσκεψης, όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται, πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα ταυτοποίησης του τύπου προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.  Η προσωρινή αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβασή σας στον ιστότοπο. Πραγματοποιείται περαιτέρω αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου και η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προαναφερόμενων κατηγοριών δεδομένων είναι επομένως το Άρθρο 6 (1) (στ) του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Λόγω των προαναφερθέντων, ειδικότερα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ομαλή ρύθμιση της σύνδεσης, έχουμε νόμιμο συμφέρον να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα.

  Δεν συλλέγονται πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση email, εκτός αν παρέχετε τα δεδομένα αυτά εθελοντικά, π.χ. όταν συμπληρώνετε μια ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή στο πλαίσιο μιας διαδικασίας εγγραφής, έρευνας, διαγωνισμού ή αιτήματος για πληροφορίες.

  Τα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, αυτό συμβαίνει όταν η συνεδρία τερματίζεται. Τα αρχεία καταγραφής (αρχεία καταγραφής πρόσβασης) διατηρούνται με σκοπό την απευθείας και αποκλειστική πρόσβαση των διαχειριστών για περίοδο 24 ωρών. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, είναι διαθέσιμα μόνο έμμεσα μέσω επαναφοράς από κασέτες αντιγράφων ασφαλείας και διαγράφονται μόνιμα μετά από 30 ημέρες.

  Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τις λειτουργίες γεωγραφικού εντοπισμού στο πρόγραμμα περιήγησης σας του λειτουργικού σας συστήματος, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες βάση τοποθεσίας (π.χ. τοποθεσία του πλησιέστερου υποκαταστήματος, σταθμό συσκευασίας κλπ.). Η νομική βάση για τον γεωγραφικό εντοπισμό είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του GDPR μέσω ενεργοποίησης της αντίστοιχης λειτουργίας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για άλλον σκοπό. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εγκαίρως.

Εκτέλεση Σύμβασης

Για συμβατικούς και προσυμβατικούς λόγους, χρειαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις και συμφωνίες που συνάπτονται μαζί σας.

Στον ιστότοπο dhl.com, προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Λάβετε προσφορά
 2. DHL για Επιχειρήσεις
 3. Παρακολούθηση & εντοπισμός
 4. Αποστολή τώρα
 5. Εξυπηρέτηση Πελατών

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα στη σχετική επιχειρησιακή πύλη πελατών ή/και στην αντίστοιχη τοπική ειδοποίηση απορρήτου.

Πύλες πελατών

Επεξεργασία για Διαφημιστικούς Σκοπούς

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, σας προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία πληροφοριών σχετικά με την DHL, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις μας. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τα εξής:

 1. Εκδηλώσεις & Διαδικτυακά σεμινάρια
 2. Delivered.
 3. Spotlight
 4. Ενημερωτικά δελτία

Διατήρηση δεδομένων και τρίτα μέρη


Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως υποκείμενο των δεδομένων;

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται

Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε, να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι ενέργειες επιτρέπονται από το νόμο και είναι σύμφωνες με τους υπάρχοντες συμβατικούς όρους.

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή, αναγνώσιμη από μηχανή.

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. 

Βρείτε την αρχή προστασίας δεδομένων Επικοινωνία με Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της DHL

Τι γίνεται με την Ασφάλεια Δεδομένων

Η DHL λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων σας. Εφαρμόζουμε διάφορες στρατηγικές, ελέγχους, πολιτικές και μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας. Ελέγχουμε προσεκτικά τα μέτρα ασφάλειας. Χρησιμοποιούμε μέτρα όπως τείχη προστασίας, συστήματα εισβολής δικτύου και παρακολούθηση εφαρμογών. Όταν κρίνεται σκόπιμο, διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας μέσω τεχνικών ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας, το οποίο δεν είναι προσβάσιμο από το κοινό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα σας κρυπτογραφούνται με την τεχνολογία Secure Socket Layer (SSL) κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται μια εγκεκριμένη μέθοδος κρυπτογράφησης για την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και των διακομιστών της DHL, αν το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει το SSL. Διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι φυσικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας και στα πιστοποιημένα κέντρα δεδομένων.

Ως μέρος της στρατηγικής ασφάλειας που τηρούμε, έχουμε δημιουργήσει προγράμματα ελέγχου για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα και οι υπηρεσίες μας συμμορφώνονται με την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών της DHL και κατ’ επέκταση με το πρότυπο ISO 27001.

Επίσης, λαμβάνουμε μια σειρά συνεχών μέτρων για τη μείωση του κινδύνου, όπως (μεταξύ άλλων) η τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων μας και η οργάνωση ασκήσεων προσομοίωσης από το Cyber Defense Center.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την DHL μέσω email ή φόρμας επικοινωνίας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποστέλλονται δεν είναι εγγυημένη. Τα περιεχόμενα των μηνυμάτων (email) μπορούν να διαβαστούν από τρίτα μέρη. Επομένως, σας συνιστούμε να μας στείλετε εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο ταχυδρομικώς.

Ειδοποίηση απορρήτου ή Όροι και προϋποθέσεις επιχειρησιακών μονάδων


Αλλαγές στην Ειδοποίηση απορρήτου

Η DHL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την Ειδοποίηση Απορρήτου της οποιαδήποτε στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλώ να ελέγχετε συχνά για τυχόν αλλαγές. Χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους της DHL αποδέχεστε την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου.

Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις:

03/06/2023