Περιήγηση και Περιεχόμενο

ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Το MySupplyChain είναι η ολοκληρωμένη λύση της DHL Supply Chain για ενοποιημένες ιδέες αποθήκευσης και μεταφοράς με πρόσβαση ανά πάσα στιγμή από οπουδήποτε είστε online. Αυτό το εργαλείο παρέχει στους πελάτες μας μια προβολή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο των θέσεων αποθέματος και των καταστάσεων παραγγελίας σε επίπεδο αποθήκευσης σε ολόκληρο το δίκτυο, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να μετατρέψετε τις νέες διαθέσιμες και ολοκληρωμένες ιδέες για τις διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασμού σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το DHL Trade Automation Service (TAS) παρέχει στους πελάτες της DHL Express τις απαραίτητες πληροφορίες για τις τελωνειακές διαδικασίες, προκειμένου να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών αποστολών. Εκτιμήστε το τελικό κόστος, επαληθεύστε ότι η αποστολή σας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς περί εισαγωγών και εξαγωγών, ελέγξτε τις τοποθεσίες προορισμού και προέλευσης ως προς τις λίστες αποκλεισμού και περιορισμού, και αποκτήστε πρόσβαση σε απαραίτητα εμπορικά έγγραφα.