Περιήγηση και Περιεχόμενο

Νομική ειδοποίηση


Επωνυμία:
Deutsche Post AG

Εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο:
Dr. Tobias Meyer, Chairman
Oscar de Bok
Pablo Ciano 
Nikola Hagleitner
Melanie Kreis
Dr. Thomas Ogilvie
John Pearson
Tim Scharwath

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου:
Dr. Nikolaus von Bomhard

Αρ. Εμπορικού Μητρώου:
Δικαστήριο τήρησης μητρώου Bonn ΗRB 6792

Αρ. Φόρου Κύκλου Εργασιών:
DE 169838187

Διεύθυνση:
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Τηλ. +49 (0) 228-18 20

Στοιχεία επικοινωνίας Τύπου:
Φόρμα επικοινωνίας του γραφείου Τύπου


Εποπτική Αρχή

σύμφωνα με το § 5 (1) αριθ. 3 του πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες για μεταφορά αλληλογραφίας έως 1.000 γραμμάρια:
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Tulpenfeld 4, 53113 Βόννη
Γερμανία

Τηλ.: +49 / (0) 228 / 14-0
www.bundesnetzagentur.de

Ιστοσελίδα:
group.dhl.com