Περιήγηση και Περιεχόμενο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Please enter your tracking number(s)


Συχνές Ερωτήσεις

για Παρακολούθηση και Εντοπισμό αποστολής

  • Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να έχει επεκταθεί εξαιτίας παραγόντων όπως οι καιρικές συνθήκες, το τελωνείο ή backlogs. Η κατάσταση παρακολούθησης της αποστολής ενδέχεται επίσης να παραμένει αμετάβλητη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια διεθνών αποστολών. Δεν χρησιμοποιούμε Παρακολούθηση μέσω GPS, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να περάσουν μερικές μέρες μεταξύ ενός συμβάντος παρακολούθησης στην πύλη εξερχομένων και του επόμενου συμβάντος παρακολούθησης στην πύλη εισερχομένων.

    Αν η αποστολή σας δεν έχει φτάσει εντός 10 ημερών από την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης, επικοινωνήστε με τον αποστολέα ή το online κατάστημα. Ο αποστολέας ή το online κατάστημα μπορεί να ξεκινήσει μια έρευνα για απολεσθέντα αντικείμενα.

  • Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αποστολής σας, η παράδοση εξαρτάται από την υπηρεσία που έχει επιλεγεί από τον αποστολέα. Συνήθως δεν απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 2-3 εργάσιμες ημέρες.

  • Ορισμένες φορές, για μερικές αποστολές χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός παρακολούθησης. Αν ισχύει το ίδιο σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζουμε τα πρώτα δέκα αποτελέσματα. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα αναγνωριστικό τεμαχίου/αριθμό εμπορευματοκιβωτίου (αν υπάρχουν).

 

 

 

Εργαλεία παρακολούθησης DHL Freight

Για όλες τις ανάγκες