Περιήγηση και Περιεχόμενο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Please enter your tracking number(s)


Συχνές Ερωτήσεις

για την Παρακολούθηση και τον Εντοπισμό αποστολής

 • Ο αριθμός ή το αναγνωριστικό παρακολούθησης είναι ένας συνδυασμός αριθμών και πιθανώς γραμμάτων που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο την αποστολή σας για παρακολούθηση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.  

  Συνήθως, ο αποστολέας ή το online κατάστημα μπορούν να σας παρέχουν τον αριθμό ή το αναγνωριστικό παρακολούθησης. Αν παραγγείλατε ένα προϊόν σε ένα online κατάστημα, το email επιβεβαίωσης ή η ειδοποίηση παρακολούθησης της αποστολής περιέχουν συχνά τον αριθμό ή το αναγνωριστικό παρακολούθησης.
  Σε αντίθεση περίπτωση, επικοινωνήστε με τον αποστολέα ή το online κατάστημα.

  Για τα παραδείγματα των αριθμών παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στις αποστολές της DHL, κάντε κλικ εδώγια να δείτε περισσότερες πληροφορίες. 

 • Τα συμβάντα παρακολούθησης εμφανίζονται συνήθως 24-48 ώρες μετά τη λήψη του αναγνωριστικού Παρακολούθησης και Εντοπισμού αποστολών. Σε γενικές γραμμές, ένα συμβάν παρακολούθησης θα εμφανιστεί μόλις η αποστολή φτάσει στις εγκαταστάσεις μας.

 • Βεβαιωθείτε ότι καταχωρίσατε τον σωστό αριθμό φορτωτικής-παρακολούθησης αποστολής στη σωστή μορφή (εξηγήσεις και παραδείγματα εθνικών και διεθνών αριθμών παρακολούθησης αναφέρονται παραπάνω σε αυτόν τον ιστότοπο). Αν το αναγνωριστικό παρακολούθησης που διαθέτετε δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον αποστολέα ή το online κατάστημα.

 • Αν δεν έχετε αριθμό παρακολούθησης, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τον αποστολέα σας. Ωστόσο, αν έχετε άλλους αριθμούς αναφοράς αποστολής, αυτοί ενδέχεται να λειτουργούν με τη χρήση των συστημάτων παρακολούθησης αποστολών της συγκεκριμένης επιχειρηματικής μονάδας, η οποία έχει αναλάβει την αποστολή (για παράδειγμα: DHL Express ή DHL Freight).

Συχνές Ερωτήσεις

για Παρακολούθηση και Εντοπισμό αποστολής

 • Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να έχει επεκταθεί εξαιτίας παραγόντων όπως οι καιρικές συνθήκες, το τελωνείο ή backlogs. Η κατάσταση παρακολούθησης της αποστολής ενδέχεται επίσης να παραμένει αμετάβλητη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια διεθνών αποστολών. Δεν χρησιμοποιούμε Παρακολούθηση μέσω GPS, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να περάσουν μερικές μέρες μεταξύ ενός συμβάντος παρακολούθησης στην πύλη εξερχομένων και του επόμενου συμβάντος παρακολούθησης στην πύλη εισερχομένων.

  Αν η αποστολή σας δεν έχει φτάσει εντός 10 ημερών από την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης, επικοινωνήστε με τον αποστολέα ή το online κατάστημα. Ο αποστολέας ή το online κατάστημα μπορεί να ξεκινήσει μια έρευνα για απολεσθέντα αντικείμενα.

 • Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αποστολής σας, η παράδοση εξαρτάται από την υπηρεσία που έχει επιλεγεί από τον αποστολέα. Συνήθως δεν απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 2-3 εργάσιμες ημέρες.

 • Ορισμένες φορές, για μερικές αποστολές χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός παρακολούθησης. Αν ισχύει το ίδιο σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζουμε τα πρώτα δέκα αποτελέσματα. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα αναγνωριστικό τεμαχίου/αριθμό εμπορευματοκιβωτίου (αν υπάρχουν).