Navigacija i sadržaj

Pojmovnik otpreme tereta


Osnovne informacije o otpremi tereta


Teretnica

Teretnica je pravni dokument koji otpremnik izdaje prijevozniku kako bi potvrdio primitak tereta i dokaz je ugovora o prijevozu između dviju strana. Također funkcionira kao pravo i materijalizira prijenos vlasništva nad robom na kupca nakon njezina primitka.

Nadalje, teretnica prijevozniku i vozačima daje sve potrebne podatke za obradu pošiljke, a može se upotrijebiti za potrebe osiguranja i carinjenja. Kao NVOCC, DHL Global Forwarding može izdati vlastite teretnice, koje se nazivaju internim teretnicama.

 

Konsolidacija kupaca

Konsolidacija kupaca sastoji se od grupiranja narudžbi različitih dobavljača u jednoj ili više zemalja u namjenske pune kontejnere (FCL) koji se isporučuju izravno na odredište, umjesto upravljanja pojedinačnim pošiljkama koje su manje od punog kontejnera (LCL). Namjena je smanjenje troškova otpreme povećanjem faktora opterećenja kontejnera. Istražite našu uslugu

CMR

CMR je akronim francuskog naziva Konvencije o ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu robe. Uz ostale zakonske odredbe koje se odnose na cestovni prijevoz tereta, omogućuje definiranje standardnog tovarnog lista za cestovni prijevoz, koji se naziva CMR tovarni list, a upotrebljava se u većini europskih zemalja.

Primatelj

Primatelj je kupac vaše pošiljke. Često se radi o istoj osobi koja će primiti robu, no to ne mora biti slučaj.

Unakrsna trgovina

Prijevoz tereta definiran je kao unakrsna trgovina ako se roba premješta od mjesta porijekla do odredišta bez ulaska u zemlju u kojoj je otpremnik registriran.

FCL Full Container Load (puni kontejner)

Oceanski prijevoz vaše robe kao punog kontejnera (FCL) znači da će se u kontejneru – bez obzira na njegovu vrstu ili veličinu – prevoziti isključivo vaš teret. Radi se o pouzdanom, fleksibilnom i isplativom način prijevoza vaše robe od vrata do vrata. Uz različite vrste opreme i dostupnim dodatnim uslugama, FCL pošiljke mogu se prilagoditi točnim potrebama vašeg tereta. Saznajte više o FCL uslugama

Interni zračni tovarni list

Interni zračni tovarni list je transportni dokument za zračne pošiljke, koji izdaje i potpisuje prijevoznik tereta po primitku pošiljke. U njemu su navedeni uvjeti i odredbe za prijevoz robe.

Incoterms®

Incoterms® pravila definiraju prava i obaveze strana po pitanju isporuke robe od prodavatelja do kupca. Njima je definiran zajednički okvir za razumijevanje načina na koji je organiziran prijevoz i tko ga provodi, tko snosi povezane rizike i tko je zadužen za sigurnost pošiljke i usklađenost s carinskim propisima. Nomenklatura uvijek ima istu strukturu – akronim od tri slova i naziv lokacije. Saznajte više o pravilima Incoterms®

LCL

Oceanski prijevoz vaše robe kao pošiljke koja je manja od punog kontejnera (LCL) znači da će vaš teret biti konsolidiran s drugim narudžbama različitih pošiljatelja i/ili primatelja u jednom kontejneru. Ako za vašu pošiljku nije potreban cijeli kontejner ili tranzitno vrijeme zračnog prijevoza, to će smanjiti i vaše logističke troškove i emisije ugljika.

DHL je predan predvođenju prelaska na čisti i održivi pomorski prijevoz tereta: od 1. siječnja 2021. održivim brodskim biogorivom neutraliziramo emisije ugljika svih pomorskih pošiljaka koje su manje od punog kontejnera (LCL). Saznajte više o našim LCL uslugama

Naplata treće strane

Do naplate treće strane doći će kad troškove otpreme plaća osoba koja nije ni pošiljatelj niti primatelj komercijalne pošiljke.

Carina – pojmovnik otpreme


Carinjenje

Carinjenje je postupak dobivanja službene dozvole za unos robe u (uvoz) ili iznošenje robe iz (izvoz) zemlje. Općenito je potreban transportni dokument, primjerice teretnica, faktura i popis pakiranja. Carinska tijela mogu zahtijevati dodatnu dokumentaciju, npr. potvrdu o porijeklu ili dokaz o prednosti. Saznajte više o našim carinskim uslugama

Carinske pristojbe

Carinske ili uvozne pristojbe zapravo su porez koji se plaća pri ulasku robe u državu. Ako ne postoji izuzeće, sva uvezena komercijalna roba podliježe carini i porezima na temelju njihove tarifne klasifikacije prema Harmoniziranom sustavu opisa i kodiranja robe (HS). Na neke vrste robe primjenjuju se i drugi porezi – uključujući trošarine ili antidampinške pristojbe.

Harmonizirani sustavi opisa i kodiranja robe (HS)

Harmonizirani sustav međunarodno je priznat sustav za klasifikaciju proizvoda. Zemlje sudionice klasificiraju robu kojom se trguje na temelju zajedničkog skupa definicija za carinske svrhe.

 

Fokus na održivost


Od tehničke dokumentacije do pojmovnika, pružamo vam objašnjenje najvažnijih čimbenika kad se radi o smanjenju utjecaja koji vaše pošiljke imaju na okoliš