Navigáció és tartalom
Ön itt van:  Magyarország
vagy Válasszon másik országot

Veszélyes áruk és tiltott árucikkek


A DHL Freight nagy tapasztalattal rendelkezik a veszélyes áruk szállítása terén, közúti és vasúti megoldásokat kínálva a veszélyes áruk szállításához.

A veszélyes áruk szállítását az adott szállítási módra vonatkozó nemzetközi és nemzeti jogszabályok határozzák meg. Ezek a jogszabályok az emberekkel és a javakkal szemben előforduló balesetek/káresetek, valamint a környezet károsításának megakadályozására szolgálnak. A jogszabályok olyan részletekre is kitérnek, mint a csomagolási követelmények, a maximálisan szállítható mennyiségek, továbbá azok az árucikkek, amelyek nem szállíthatók ugyanazon szállítóegységben.

A következetes szabályozás érdekében a veszélyességi osztályozás kritériumai és a veszélyközlési eszközök összehangolására szolgáló, továbbá az összes szállítási eszközre vonatkozó szállítási feltételeket meghatározó mechanizmusokat hoztak létre.

A veszélyes áruk osztályozásával kapcsolatos további információk az UNECE weboldalán találhatók.

Veszélyes áruk közúti szállítása


A DHL Freight a veszélyes áruk közúti szállításáról a nemzeti és nemzetközi ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás) előírásoknak megfelelően gondoskodik. Ezek minden olyan országban érvényesek, amelyek a jogalkotás során elfogadták az ADR egyezményt. Európában ezen kívül a veszélyes áruk szállítására vonatkozó EU-irányelvek is érvényesek.

A megállapodást az UNECE (az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottsága) kétévente megújítja.

Előírások

A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítása a nemzetközi ADR megállapodás hatálya alá tartozik. ADR = veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.

A kontinentális Európától tengerrel elválasztott országok esetében a nemzetközi tengeri szállításra vonatkozó IMDG kódex is érvényes.

Az IMDG kódexet (Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe) a veszélyes áruk vagy veszélyes anyagok vízi vagy hajón történő biztonságos szállítására vonatkozó nemzetközi irányelvként tartják számon. Az IMDG-re vonatkozó további információkért látogasson el az IMO – Nemzetközi Tengerészeti Szervezet weboldalára.

A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítása a nemzetközi RID (Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat) előírásainak hatálya alá tartozik. További információért látogasson el az OTIF – Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet weboldalára. OTIF – Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet.

Szükséges dokumentumok

A veszélyes áruk szállításához a következő dokumentumokra van szükség:

 • Multimodális veszélyes áruk űrlap, tengeri szállításhoz szükséges (a kontinentális Európától tengerrel elválasztott országok)
 • A megfelelő ADR-osztályozást tartalmazó fuvarlevél (CMR) az adott ország hivatalos nyelvén, valamint angol, német vagy francia nyelven

Veszélyes árukra vonatkozó kötelező adatok

Ebben a sorrendben kell megadni:

 • UN-szám (UN + a veszélyes anyagok és cikkek azonosítására szolgáló négyjegyű szám a nemzetközi szállítás keretén belül)
 • Műszaki megnevezés (a hatályos ADR/RID/IMDG specifikációknak megfelelően)
 • ADR/RID/IMDG veszélyességi címkék száma
 • Csomagolási csoport, ha van ilyen
 • Alagút-korlátozási kód (ADR/RID esetében)

Nem kötelező ebben a sorrendben megadni:
 • Bruttó súly/liter
 • Nettó súly/liter
 • A korlátozott vagy kivételes mennyiségű árucikkekre vonatkozó információ, amennyiben van ilyen
 • Csomagok száma és speciális jellege
 • A címzett neve és címe
 • A feladó neve és címe
 • Gyulladáspont Celsius-fokban (csak IMDG esetén)
 • A veszélyes árukra vonatkozó adatokat a különálló szállítás-megrendelési űrlapra és a CMR fuvarlevélre egyaránt rá kell nyomtatni.

A veszélyes áruk szállításához szükséges adatokat és dokumentumokat a rendeléssel egy időben kell a DHL Freight rendelkezésére bocsátani.

A DHL Freight biztosítja, hogy minden szállítási felszerelést a törvény által előírt dokumentációval és tanúsítványokkal együtt (a vezetőkre vonatkozó „ADR-nek megfelelő írásbeli utasításokat” is beleértve) a kívánt nyelveken bocsásson rendelkezésre.

A veszélyes áruk szállítása minden esetben speciális intézkedéseket igényel, ezért kell a szállítás ütemezését külön megszervezni.

A DHL Freight szolgáltatásból kizárt árucikkek


Tájékoztatjuk, hogy a DHL Freight hálózatán keresztül nem minden típusú termék szállítása biztosított. A kizárt típusokkal kapcsolatos további részleteket lásd a DHL Freight Általános szerződési feltételek dokumentumunk 1. részében és 7. részében.

Veszélyes árukra vonatkozó pótdíjak


A veszélyes áruk szállítása kiegészítő intézkedéseket, például a szállítóegységek megjelölését, a hatóságoknak és áruszállítással foglalkozó vállalatoknak benyújtott nyilatkozatokat stb. igényel. A veszélyes árukra helyi és/vagy nemzeti DGR díjak vonatkoznak, amelyek kiszabása külön történik. A veszélyes áruk szállítására mindig kiegészítő díjak vonatkoznak.

A veszélyes áruk szállítására vonatkozó helyi költségekkel és előírásokkal kapcsolatos további információért forduljon a DHL Freight ügyfélszolgálatához.

Hasznos hivatkozások
beszelgeto-alkalmazottak

Van egy konkrét, szállítással kapcsolatos kihívás, amelyhez segítséget szeretne kérni?


Szakértőink örömmel állnak rendelkezésére