Gerb. Lankytojau,

Jūs lankotės šioje svetainėje naudodamiesi naršykle, kuri negali suteikti optimaliausios patirties.

Jūs ir toliau galite tęsti, tačiau norint patogaus puslapio naudojimo, rekomenduojame naudoti „Edge“, „Firefox“ ir „Chrome“.

Esate  Lietuva
arba Pasirinkite kitą vietą

PAVOJINGOS PREKĖS IR DRAUDŽIAMI OBJEKTAI

„DHL Freight“ yra pripažintas pavojingų prekių vežėjas ir gali pateikti sprendimų pavojingų prekių transportavimui keliais ir geležinkeliais.

Pavojingų prekių transportavimas yra reglamentuojamas tarptautiniais ir nacionaliniais reglamentais, atsižvelgiant į atitinkamą transportavimo būdą. Šiais reglamentais siekiama išvengti nelaimių žmonėms ir turtui, taip pat žalos aplinkai. Reglamentuojami įvairūs aspektai, pvz., pakuočių reikalavimai, maksimalus galimas transportuoti kiekis ir prekių rūšys, kurias galima ir kurių negalima transportuoti toje pačioje transporto priemonėje.

Siekiant užtikrinti šių reglamentų nuoseklumą, sukurti pavojų klasifikavimo kriterijų ir pranešimo apie pavojų priemonių, taip pat transportavimo sąlygų visoms transporto rūšims suderinimo mechanizmai.

Daugiau informacijos apie pavojingų prekių klasifikaciją galima rasti „UNECE“ svetainėjenenurodyta.

Pavojingų prekių transportavimas keliais

„DHL Freight“ transportuoja pavojingas prekes keliais pagal nacionalines ir tarptautines ADR (Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais) taisykles. Šios taisyklės galioja visose šalyse, kurios yra savo teisės aktuose priėmusios ADR konvenciją. Be to, Europoje taikomos ir ES direktyvos dėl pavojingų prekių transportavimo.

„UNECE“ (Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija) atnaujina sutartį kas 2 metus.

 • Tarptautiniam pavojingų prekių transportavimui keliais taikoma Tarptautinė ADR sutartis. ADR = Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.

  Šalims, kurias nuo žemyninės Europos skiria jūra, taikomas ir Tarptautinis krovinių vežimo jūra kodeksas (IMDG). 

  IMDG (Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra) kodeksas priimamas kaip tarptautinės gairės dėl saugaus pavojingų prekių ar pavojingų medžiagų transportavimo ar gabenimo laivais. Daugiau apie IMDG sužinosite apsilankę IMO – Tarptautinės jūrų organizacijos svetainėje.

  Tarptautiniam pavojingų prekių transportavimui geležinkeliais taikomos tarptautinės RID (Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais) taisyklės. Daugiau informacijos rasite apsilankę OTIF – Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos svetainėje.OTIF – Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinė organizacija

 • Pavojingoms prekėms transportuoti reikalingi toliau nurodyti dokumentai:

  • Daugiarūšių pavojingų prekių forma, reikalinga gabenant jūra (šalims, kurias nuo Europos žemyno skiria jūra)
  • Važtaraštis (CMR), kuriame nurodyta atitinkama ADR klasifikacija, vietos oficialia kalba ir anglų, vokiečių arba prancūzų kalba
 • Reikalaujama šia tvarka:

  • JT numeris (JT + keturių skaitmenų numeris, kuriuo žymimos pavojingos medžiagos ir straipsniai tarptautinio pervežimo atžvilgiu)
  • Techninis pavadinimas (pagal ADR/RID/IMDG specifikacijas)
  • ADR/RID/IMDG pavojaus ženklinimo numeriai
  • Pakavimo grupė, jei taikytina
  • Tunelių ribojimo grupė (skirta ADR/RID)

  Nebūtinai šia tvarka:

  • Bendras svoris / litrai
  • Grynasis svoris / litrai
  • Informacija apie prekes ribotais arba išskirtiniais kiekiais, jei taikytina
  • Pakuočių skaičius ir specifinė rūšis
  • Gavėjo vardas ir adresas
  • Siuntėjo vardas ir adresas
  • Pliūpsnio temperatūra pagal Celsijų (tik IMDG)

  Pavojingų prekių informacija turi būti išspausdinta ant vienos Transportavimo užsakymo formos ir ant CMR.

  Informaciją ir dokumentus, būtinus pavojingoms prekėms transportuoti, reikia pateikti „DHL Freight“ užsakymo metu.

  „DHL Freight“ užtikrina, kad visa transportavimo įranga bus pateikta su pagal teisės aktus būtina dokumentacija ir sertifikatais, įskaitant vairuotojų instrukcijas raštu pagal ADR, ir reikiamomis kalbomis.

  Pavojingoms prekėms transportuoti visada būtinas specialus pasirengimas, todėl dėl transportavimo grafiko reikia susitarti atskirai.

Prekių išimtys dėl „DHL Freight EuroConnect“

Atkreipkite dėmesį, kad „DHL Freight“ negabena savo tinklu toliau nurodytų tipų prekių:

 • Ginklai ir amunicija
 • Pavojingos prekės:

      -

1 klasė (sprogstamosios medžiagos ir gaminiai, išskyrus JT kodus  0323, 0432, 0454 ir JT kodu 0014 klasifikuojamus šovinius ginklams, tuščius arba šovinius mažo kalibro ginklams, tuščius)

      -

2.3 klasė (nuodingosios dujos)

      -

4.1 klasė (autoreaktingos medžiagos, kurioms būtina kontroliuojama temperatūra; JT kodai 3231–3240, JT 3533, JT 3534, JT 3364, JT 3365, JT 3367 ir JT 3368)

      -

5.2 klasė (organiniai peroksidai, kuriems būtina kontroliuojama temperatūra; JT kodai 3111–3120)

      -

6.1 klasė (toksiškos medžiagos, 1 pakavimo grupė)

      -

6.2 klasė (biologiškai pavojingos medžiagos)

      -

7 klasė (radioaktyviosios medžiagos)

      -

9 klasė (JT kodai 2212, 2590, 2315, 3151, 3152)  ir ličio jonų akumuliatoriai bei ličio metalo akumuliatoriai (JT 3480, 3481, 3090 ir 3091), kurie yra pažeisti arba brokuoti, kaip tai nurodyta Specialiojoje nuostatoje 376, bei akumuliatorių varomos transporto priemonės (JT 3171), kurių akumuliatorius yra pažeistas arba brokuotas, kaip tai nurodyta Specialiojoje nuostatoje 376. Išimtys galimos tik akumuliatoriams ir akumuliatorių varomoms transporto priemonėms, nurodytoms aukščiau. Prieš pradedant tokius pervežimus, būtinas raštiškas „DHL Freight“ sutikimas.

 • Atliekos, gyvi augalai, gyvuliai, gyvūnai, greitai gendančios prekės
 • Pinigai, brangieji metalai, juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai, meno darbai, antikvariniai dirbiniai, paruoštos naudoti kredito kortelės, monetos, fiskaliniai spaudiniai, galiojančios telefono kortelės
 • Bet kokios mokėjimo priemonės, vertybiniai popieriai (garantijos), vertybės, dokumentai, kilnojamasis turtas, biri medžiaga
 • Galutiniai tabako produktai (cigaretės, cigarai ir kt.)

Priemokos už pavojingas prekes

Pavojingoms prekėms transportuoti būtinos papildomos priemonės, pvz., transporto priemonių ženklinimas, deklaracijos institucijoms ir gabenimo bendrovėms, dokumentų tvarkymas ir kt. Pavojingoms prekėms taikomi vietos ir (arba) nacionalinės DGR mokesčiai, kurie išskaitomi atskirai. Pavojingų prekių transportavimui visada taikomi papildomi mokesčiai.

Norėdami daugiau sužinoti apie vietos išlaidas ir reglamentus, susijusius su pavojingų prekių transportavimu, susisiekite su „DHL Freight“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudingos nuorodos:

Nerandate to, ko ieškote?

Susisiekite su mūsų „DHL Freight“ specialistu jau šiandien!

Freight Connections

DHL kelių transporto ir muitinės tarpininkų naujienos