Naršymas ir turinys
Esate  Lietuva
arba Pasirinkti kitą šalį

DHL informacinės paslaugos


 

DHL Finder" naudojimo sąlygos

Naudojimo teisė - "Deutsche Post AG" suteikia jums neišimtinę, atšaukiamą, neperleidžiamą ir nesublicencijuojamą teisę, apribotą naudojimo trukme, naudoti "DHL Finder" esančią informaciją tik individualioms užklausoms privačiais ir nekomerciniais tikslais. Bet kokiam komerciniam naudojimui reikalingas raštiškas "Deutsche Post AG" sutikimas. Komercinis naudojimas, be kita ko, preziumuojamas, jei per 24 valandas pateikiama daugiau kaip 200 individualių užklausų.

Nemokama paslauga - šiuo metu "Deutsche Post AG" teikia "DHL Finder" paslaugą nemokamai. Tačiau "Deutsche Post AG" pasilieka teisę ateityje imti mokestį už naudojimąsi paslauga.

Mūsų teisė sustabdyti paslaugą - "Deutsche Post AG" gali sustabdyti arba užblokuoti jūsų naudojimąsi "DHL Finder", apie tai pranešusi jums nedelsiant, jei "Deutsche Post AG" nustato, kad buvo padarytas esminis pareigų ar įsipareigojimų, susijusių su šiomis Paslaugos teikimo sąlygomis, pažeidimas arba saugumo incidentas, arba jei sustabdyti ar apriboti naudojimąsi paslauga reikalaujama pagal įstatymą, teismo nutartį ar valdžios institucijos prašymą.

Modifikavimas, apribojimas, nutraukimas - "Deutsche Post AG" gali savo nuožiūra bet kuriuo metu modifikuoti, apriboti arba nutraukti nemokamą "DHL Finder" pasiūlymą ir jūsų prieigą prie jo bei naudojimąsi juo.

Garantija ir atsakomybė - Nemokami pasiūlymai teikiami "tokie, kokie yra" ir be jokių garantijų. Deutsche Post AG neteikia palaikymo ir nežada jokių prieinamumo pažadų, susijusių su nemokamais pasiūlymais. Deutsche Post AG atsako už žalą ar kitas pretenzijas, kylančias dėl jūsų naudojimosi nemokamu pasiūlymu ar su juo susijusias, tik piktavališkumo, tyčios ir didelio aplaidumo atvejais. Deutsche Post AG atsakomybė už žalą ir kitas pretenzijas, grindžiamas neatsargumu, yra visiškai atmetama tiek, kiek leidžia įstatymai.

Ginčų sprendimo platforma - ES Komisija teikia neteisminio ginčų sprendimo platformą. Tai suteikia vartotojams galimybę iš pradžių išspręsti su naudojimusi interneto paslaugomis susijusius ginčus nesikreipiant į teismą.

Bendroji pareiga teikti informaciją pagal Įstatymo dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo 36 straipsnį - "Deutsche Post AG" ir "DHL Paket GmbH" privalo dalyvauti ginčų sprendimo procedūrose vartotojų arbitražo komisijoje. Siuntėjai, kurie siuntas siunčia kaip vartotojai pagal mūsų standartines sąlygas (GTC), ir jų gavėjai, jei jie taip pat yra vartotojai, gali kreiptis į vartotojų arbitražo tarybą, kad ši spręstų ginčus dėl teisių ir pareigų pašto siuntų praradimo, vagystės ar sugadinimo atveju arba dėl jų pačių teisių, į kurias jie turi teisę remdamiesi teisiniu reglamentavimu pagal Vokietijos pašto įstatymo (PostG) 18 straipsnį, pažeidimo, jei nepavyko susitarti su "Deutsche Post AG" arba "DHL Paket GmbH".

Atvirojo kodo programinės įrangos komponentai - Šioje svetainėje ir "DHL Finder" paslaugoje gali būti komponentų, kuriems taikomos atvirojo kodo programinės įrangos licencijos sąlygos. Komponentui "js-joda software" taikomos js-joda/LICENSE at master · js-joda/js-joda · GitHub licencijos sąlygos.