Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

STRATEGY 2025

We Deliver Excellence in a Digital World

DHL Group har gjort betydande framsteg med Strategy 2020. Tack vare sin geografiska spridning och sitt stora utbud av logistiktjänster är koncernen nu bättre positionerad än någonsin tidigare. Med ”Strategy 2025 - Delivering Excellence in a Digital World” lägger företaget grunden till att fortsätta sin framgångsrika tillväxtbana efter år 2020.

De fyra viktigaste trenderna som har påverkat logistik de senaste åren kommer också att forma branschen framöver: Globalisering, digitalisering, e-handel och hållbarhet. Strategy 2025 är DPDHL’s svar på dessa trender. Företaget kommer att bygga vidare på dessa trender för att nyttja potentialen av lönsam långsiktig tillväxt inom sina kärnlogistikverksamheter och samtidigt fortsätta med den digitala omvandlingen som redan pågår inom hela koncernen.

Allt arbete är fokuserat på de redan etablerade tre grundområdena i Strategy 2020 och som fortsätter att utgöra grunden för Strategy 2025. Följaktligen syftar DHL Group till att betraktas som Employer, Provider och Investment of Choice i all sin verksamhet.