VI LEVER HÅLLBARHET

Vi på Deutsche Post DHL Group kan leverera vad som helst för vem som helst, till och från var som helst på denna planet. Varje dag förenar våra medarbetare världen, med ett gemensamt syfte: ”Connecting people, improving lives”.

Vi gör det inte bara på något sätt, utan på ett hållbart sätt. Det är uppenbart att hållbarhet är mycket mer än att skydda miljön eller volontärarbete. Det handlar om att skapa ett långsiktigt värde för företag och samhälle. På Deutsche Post DHL Group tar vi detta åtagande på mycket stort allvar. Det är därför hållbarhet nu är en del av vårt uppdrag, som vi vill uppfylla genom att bli förstahandsvalet som arbetsgivare, leverantör och investering - på ett hållbart sätt.

Hållbarhetsrapport

Ta reda på mer om vad vi gör när det gäller hållbarhetsfrågor och läs igenom vår omfattande hållbarhetsrapport från 2019 "Connecting People". Improving Lives”.