TILLGÄNGLIGHET

Vår webbplats har utformats så att den uppfyller de senaste WCAG-standarderna.

Vad är tillgänglighet på internet?

Målet är att göra webbplatser tillgängliga för alla, oavsett förmåga eller funktionsnedsättning. Detta kräver att webbplatser utformas på ett sätt som gör att alla har lika tillgång till information och funktioner.

Vilka tillgänglighetsstandarder tillämpar DHL?

DHL har byggt sin kundwebbplats enligt riktlinjerna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. HTML- och CSS-kod i DHL:s webbplats följer standarderna för nivå AA och ARIA.

Läs riktlinjerna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0