MEDVETENHET OM BEDRÄGERIER

Otillåten användning av DHL:s varumärke

Det har förekommit försök till bedrägerier där man utan tillstånd använt DHL:s namn och varumärke i e-postmeddelanden och SMS där grafiken ger sken av att innehållet kommer från DHL.

I de flesta fall har meddelandena handlat om försäljning av konsumentvaror på internet där betalning kan begäras innan varorna levererats.

Du bör vara medveten om att DHL inte begär betalning på detta sätt. DHL tar endast emot betalning för officiella DHL-relaterade transportkostnader.

Detta säkerhetsmeddelande påverkar inte mottagares skyldighet att betala för transport, tull, moms och liknande som ska betalas vid leverans.

DHL tar inget ansvar för kostnader, avgifter eller betalningar som orsakats av bedrägerier.

Webbplatser

Du kan alltid gå till DHL:s olika webbplatser via vår globala webbplats om du är osäker på om en visswebbplats är äkta.

Besök DHL:s globala webbplatsför mer information

Rapportera bedrägerier

Om du får e-postmeddelanden som är falska eller misstänkta kan du rapportera detta till DHL:s kundtjänst.

Kontakta ossför mer information

Spam och virus

Observera att e-postmeddelanden som påstår att DHL försöker leverera ett paket till dig och att du måste öppna en bifogad fil för att påverka leveransen är bedrägerier. Paketet existerar inte och den bifogade filen kan innehålla virus.

Öppna inte den bifogade filen. E-postmeddelandet och den bifogade filen kommer inte från DHL.

 • DHL:s namn har använts i ett antal bedrägerier med e-post. Detta kallas ofta för "phishing". Ett sådant e-postmeddelande påstår att DHL försöker leverera ett paket och ber mottagaren öppna en bifogad fil för att påverka leveransen. Dessa e-postmeddelanden är inte godkända av DHL. Avsändarna använder bara DHL:s namn i sitt meddelande för att fånga mottagarens uppmärksamhet och få meddelandet att verka äkta.

  DHL rekommenderar att du inte öppnar e-postmeddelanden som ser ut att komma "från" DHL om de:

  • saknar spårningsnummer och du inte använder några av DHL:s tjänster
  • har en bifogad fil och du inte tror dig ha använt några av DHL:s tjänster
  • ber dig öppna en bifogad fil för att få spårningsnummer

  Om du fått ett misstänkt e-postmeddelande med ett spårningsnummer kan du kontrollera om spårningsnumret är giltigt genom att skriva in det i fältet för "Spårningsnummer". Om inga resultat visas när du skriver in numret är det inte ett giltigt spårningsnummer och e-postmeddelandet med numret kommer inte från DHL.