DHL FREIGHT SVERIGE CERTIFIERAS SOM TOP EMPLOYER FÖR ANDRA ÅRET

Pressmeddelande: Stockholm, 28 januari 2021

Fr.v. Emilie Ernstson, HR-direktör DHL Freight Sverige, Robert Zander VD DHL Freight Sverige.

DHL Freight Sverige har för andra året erhållit Top Employer certifiering. Efter en noga genomgång av sex områden inom Human Resources (HR) visar analysen att DHL Freight Sverige får certifiering från Top Employers Institute, som tilldelas världens främsta arbetsgivare.

Top Employers Institute certifierar organisationer baserat på en genomlysning av 6 stycken områden med 20 ämnen inom HR, som t ex. medarbetarstrategi, arbetsmiljö, karriärsutveckling, utbildning, hälsa samt mångfald och inkludering.

– Jag är både glad och stolt över att DHL Freight Sverige har lyckats certifiera sig som Top Employer även för 2021. Vi lägger stor vikt i att vara en bra arbetsgivare och det här är ett av bevisen för att hela vår organisations engagemang ger resultat. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare som med både energi och passion har lyckats med detta. Inte minst under ett år med extraordinära utmaningar, säger Robert Zander VD på DHL Freight Sverige.

– Att medarbetare känner att de utvecklas och har förutsättningar för att lyckas i sitt arbete är viktigt för oss. Engagerade medarbetare är en förutsättning för att kunna leverera marknadsledande kvalitet. Vi gläds av att DHL Freight än en gång blir certifierade som Top Employer, vilket är ett kvitto för oss att vi som arbetsgivare ger våra medarbetare utvecklingsmöjligheter, en bra arbetsmiljö och att våra medarbetare känner sig motiverade, uppskattade och engagerade säger Emilie Ernstson, HR-direktör på DHL Freight Sverige.

Det första steget i certifieringsprocessen är en omfattande analys och revidering av företagets HR-processer. Efter att den har genomförts, godkänner Top Employers Institute de företag som har uppnått de krav som krävs för att bli certifierad som Top Employer.