Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

Uppdateringar för internationella tjänster under 2023

DHL Freight Euroconnect, DHL Freight EuroConnect Plus, DHL Freight Eurapid och DHL Freight EuroLine

I år harmoniserar vi på DHL Freight det europeiska nätverket genom att implementera ett gränsöverskridande transportledningssystem. För dig som kund kommer det att ge en tydligare överblick, bättre produktalternativ och snabbare transporthantering.

Ändringen innebär att du som kund kommer att behöva uppdatera vissa rutiner som vi listar nedan.

*Alla siffror inom parentes anger produktkod. Ex. EuroLine (205)

Förändring i utbudet av tjänster

Vi har gjort ändringar i vår tjänst DHL Freight EuroConnect, framöver är den uppdelad baserat på vikt enligt nedan:

DHL Freight EuroConnect = sändningar till och från Europa i DHL:s terminalbaserade nätverk. Täcker försändelser med styckegods upp till 2 500kg fraktvikt

DHL Freight EuroLine (205) = sändningar till och från Europa med delpartier eller helbil. Inkluderar försändelser över 2 500 kg fraktvikt.

Om du inte redan har gjort det – kontakta din TA-leverantör och be dem uppdatera din bokningssida.

Viktigt: En försändelse med ett paket med en höjd över 220 cm eller längd över 299 cm oavsett vikt, eller faktisk vikt över 1 000 kg ska hanteras som Euroline och kommer att beräknas efter minst 2 500 kg fraktbaserad vikt. Om du är osäker på mått och vikt – hör av dig eller titta i våra Produktspecifika villkor som uppdateras regelbundet.

DHL Freight EuroConnect Plus, och DHL Freight Eurapid fortsätter enligt tidigare produktgränssnitt.

Tidigare avtal med tjänsten DHL Freight EuroConnect Plus (232)

Se till att du har produkten valbar på din bokningssida.
Kontakta din TA-leverantör och be dem uppdatera din bokningsportal.
Önskar ni avtal, kontakta oss

Importbokning från leverantör utomlands

Om du har importer som är bokade av dina leverantörer utomlands är det viktigt att de bokar med ditt kundnummer, på den svenska sidan. Se de svenska och engelska versionerna i länkarna nedan. Om dina leverantörer behöver instruktioner på engelska är det bara att kontakta oss.

Svenska: Public Order Entry | Sweden (mydhlfreight.com)

Engelska: Public Order Entry | Sweden (mydhlfreight.com)

Fakturalayout

Din faktura kommer att få en ny layout som innehåller samma typ av relevant information. För att underlätta för dig kommer här en provfaktura med de viktigaste ändringarna.

 

Kundnummer

I april förmedlar vi ditt nya kundnummer;

  •  Kundnumret har grundstrukturen 12345678.SE0001 (exempel)
  • Det nya kundnumret gäller för befintliga kundavtal för våra internationella tjänster DHL Freight EuroConnect, DHL Freight Eurapid, DHL Freight EuroConnect Plus och vår nya tjänst DHL Freight EuroLine.
  • Ert nuvarande kundnummer kommer att fungera för att boka och skapa fraktdokument under en övergångsperiod. För att använda vår prisförfrågningstjänst behöver du ditt nya kundnummer.
  • Ni som använder vår API-prisfråga behöver gå över till det nya kundnumret direkt i samband med förändringen, för att erhålla samma tjänst som tidigare med dina avtalspriser
  • Ni som har haft samma kundnummer för både internationella- och inrikestjänster, får nu istället ett nytt kundnummer för dina internationella tjänster. Samtidigt behåller ni ert befintliga kundnummer för samtliga inrikestjänster samt DHL Paket Export och DHL Parcel Connect.

Combi- och Incoterms 2020

Det uppdaterade regelverket Incoterms® 2020 trädde i kraft den 1 januari 2020 och beskriver riskövergång, kostnadsövergång och vem av säljare och köpare som har ansvaret för olika uppgifter och dokument under transporten.

En positiv effekt med hänvisning till detta uppdaterade regelverk är att det blir tydligare för dig som kund att kunna relatera både till combiterms 2020, vilka avser relationen mellan DHL och transportköparen och som tydliggör vem som ska stå för vissa kostnader och för vilka sträckor, och till Incoterms 2020. Därför kommer ni att boka med Incoterms (enligt 2020 års utgåva). Dubbelkolla en extra gång att du bokar enligt den Inco- och kombiterm som matchar detta.

Kontakta din TA-leverantör och be dem uppdatera din bokningsportal.

Tabellen Combi- och Incoterms 2020 ser ut enligt nedan.

Leveransvillkor

I det nya transportledningssystemet anpassar vi oss till det uppdaterade internationella regelverket för leveransvillkor Incoterms 2020, se ovan, där leveransvillkor förkortas med bokstäver. Det innebär att ni vid bokning anger motsvarande leveransvillkor enligt Incoterms (2020 års utgåva) som är överenskommet mellan köpare och säljare. Om du ännu inte har lyckats säkerställa att din bokningssida har de Incoterms vi hänvisar till, ser DHL under en övergångsperiod till att bokningarna hanteras korrekt. Det är dock viktigt att du kontaktar din leverantör för att få detta på plats så snart som möjligt. Nedan Incoterms som DHL hänvisar till:

EXW

Ex Works

FCA

Free Carrier

CPT

Carriage Paid To

CIP

Carriage and Insurance Paid To

DAP

Delivered At Place

DPU

Delivered at Place Unloaded

DDP

Delivered Duty Paid

EuroLine Export från Sverige med Incoterms EXW.

OBS! Vi kan inte hantera Lot- och helbilsbokningar med mottagarfrakt EXW eller FCA EXPORT.

EuroLine import och EuroConnect export och import, styckegods, fungerar som utlovat med EXW/FCA.

Kreditdagar

Vi har harmoniserat så att ett och samma organisationsnummer har samma antal kreditdagar.

Viktigt att tänka på: Förändringen gäller enbart våra internationella tjänster DHL Freight EuroConnect, DHL Freight Eurapid, DHL Freight EuroConnect Plus och vår nya tjänst DHL Freight EuroLine. Är du kund hos oss för våra inrikes tjänster samt DHL Paket Export och DHL ParcelConnect fortsätter du med samma kundnummer och hantering som tidigare.