WÄRTSILÄ IN DHL UVAJATA NAJSODOBNEJŠE MOBILNE ROBOTE IZ PODJETJA FETCH ROBOTICS ZA OPTIMIZACIJO SKLADIŠČNIH OPERACIJ

Objave za medije: Bonn 07/11/2017

Tehnološka skupina Wärtsilä in DHL, vodilno svetovno logisticno podjetje, sta uspešno zakljucila s pilotno študijo, v kateri sta testirala mobilne robote iz podjetja Fetch Robotics. Pilotna študija je potekala v osrednjem distribucijskem centru podjetja Wärtsilä v Kampnu na Nizozemskem, kjer se upravlja s celotno logisticno verigo Wärtsilä-ovih rezervnih delov, in sicer od prejema narocila do dostave koncnemu uporabniku. Kot partner podjetju Wärtsilä, je DHL tisti, ki je zadolžen za vodenje skladišcnih operacij.

Namen projekta je raziskati možnosti uporabe zadnjih tehnoloških inovacij v vsakodnevnem poslovanju skladišca. Wärtsilä in DHL sta s projektom želela preveriti dodano vrednosti robotike v skladišcnem okolju in spoznati odnos clovek-tehnologija na primeru robotov in zaposlenih.

Mobilni robotski sistem poenostavlja obdelavo materiala od tocke do tocke. Delovni procesi v skladišcu podjetja Wärtsilä se spreminjajo zelo hitro z namenom, da bi se prilagodili današnjim dinamicnim okoljem, zato je pomembno, da to poteka brez potrebe po zapletenem programiranju. Tako dejstvo, da lahko zaposleni komunicirajo z roboti preko zaslona na dotik in jih na pot pošljejo le s preprostim pritiskom na gumb, predstavlja pomembno prednost.

“Naši zaposleni so med testiranjem predstavljali osrednjo tocko. Roboti so zasnovani tako, da delajo skupaj z zaposlenimi in jih osvobodijo telesno napornih nalog. Roboti so tekom dneva opravili vec kot 30 km in s tem povecali produktivnost in varnost v delovnem okolju skladišca,” pove Denis Niezgoda, vodja razvoja robotike, DHL Customers Solutions & Innovation.

Avtonomni mobilni roboti imajo nosilnost 78 kg in lahko opravijo 2 m/s. Ko se baterija, ki zdrži najvec devet ur, približuje koncu, se robot sam odpravi do polnilne enote. Inteligentni roboti prepoznavajo svojo lokacijo in okolje ter locujejo med dinamicnimi in staticnimi ovirami, s cimer omogocajo varno sodelovanje z ljudmi.

Wärtsilä in partnerji razvijajo potencial mobilnih robotov
Nova generacija pametnih mobilnih robotov ima pomemben vpliv na logisticno industrijo, saj izboljša zmogljivost ljudi. Ljudem je s pomocjo robotov omogoceno, da opravijo svoje naloge hitreje in varcujejo z energijo pri fizicno napornih nalogah, kar poveca njihovo produktivnost.

“Odnos, ki ga imamo z DHL-om je velik dosežek. Le v nekaj dneh smo uspeli razporediti svoje robote po objektu, hitro pa smo povecali tudi produktivnost in varnost zaposlenih v skladišcu,” je pojasnila Melonee Wise, CEO pri Fetch Robotics.

“Pilotna študija je bila uspešna, zato smo se odlocili, da bomo nadaljevali z raziskovanjem in razvijanjem novih aplikacij pametne mobilne robotske tehnologije. V prihodnjih mesecih bomo s pomocjo naših partnerjev nadaljevali s preizkušanjem razlicnih vrst robotov in tehnologij, da bi dodatno izboljšali produktivnost, kakovost in varnost naših operacij,” je povedala Anne Träskbäck, generalna direktorica za dostavo delov pri Wärtsilä Services. “Pred nami so vznemirljivi casi. Delo z roboti pomeni sprejemanje sprememb in sodelovanje na nov, produktiven nacin v prihodnosti.”

Posnetek o opravljenem preizkusu si lahko ogledate na You Tube-u:
https://www.youtube.com/watch?v=mAnFAp22ReA