Dragi Uporabnik,

Za obisk spletnega mesta ste uporabili brskalnik, ki morda ne nudi najbolj optimalne izkušnje.

Še vedno lahko nadaljujete, vendar vam za najboljšo izkušnjo s to stranjo, priporočamo uporabo Edge, Firefox in Chrome.

Ste v  Slovenija
ali Izberite drugo lokacijo

 

 

Pravila INCOTERMS® 2020

Pravila Incoterms®, ki se pogosto uporabljajo v mednarodnih in notranjih pogodbah po vsem svetu, med prodajalcem in kupcem urejajo, kdo je odgovoren za stroške in tveganja ter za zavarovanje tovora.

 Incoterms® 2020 v primerjavi z izdajo 2010 prinašajo dve glavni spremembi:

 • DAT (Delivered at Terminal) se preimenuje v  Delivered at Place Unloaded (DPU)
 • FCA (Free Carrier) sedaj dovoljuje da se tovorni list izda po opravljenem natovoru

Ostale spremembe vključujejo:

 • CIF (Cost, Insurance and Freight) in CIP (Carriage and Insurance Paid To) določata nove standarde glede ureditve zavarovanja, vendar je nivo zavarovanja, še vedno stvar dogovora med kupcem in prodajalcem.
 • Razdelitev stroškov med kupcem in prodajalcem je natačneje opredeljena - na enem mestu so navedeni vsi stroški, za katere sta odgovorna prodajalec in kupec.
 • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) in DDP (Delivered Duty Paid) zdaj upoštevajo, da kupec in prodajalec organizirata svoj prevoz, na da bi uporabljala tretjo osebo.
 • Sedaj so pomembnejše varnostne obveznosti.
 • „Pojasnjevalne opombe za uporabnike“ za vsak Incoterm® so nadomestila navodila za izdajo 2010 in so zasnovane tako, da so lažje za uporabnike.
 • Zdaj CIP kot privzeto zahteva zavarovalno kritje ICC A ali enakovredno. Pri Incoterms® 2010 je bilo ICC C. Obvezno zavarovalno kritje v okviru CIF ostaja.

 

Pravila za vse načine prevoza

 • Ex Works (franko tovarna) pomeni, da prodajalec dostavo izpolni, ko kupcu zagotovi dostop do blaga v svojih prostorih ali na drugem dogovorjenem kraju (na primer v delavnici, tovarni, skladišču itd.). Prodajalec blaga ni dolžan natovoriti na prevzemno vozilo, prav tako ni odgovoren za izvozno carinjenje, če je to potrebno.

 • FREE CARRIER (FCA) pomeni, da prodajalec kupcu blago dostavi na enega od dveh načinov:

  • Prvi način, ko je imenovani kraj prostor prodajalca, se blago dostavi, ko ga naložijo na prevozno sredstvo, ki ga organizira kupec.  
  • Drugi način, ko je imenovani kraj drugi kraj, se blago dostavi, ko je naloženo na prodajalčevo prevozno sredstvo, da pride do imenovanega drugega kraja in je pripravljeno za raztovarjanje s prevoznega sredstva prodajalca in na razpolago prevozniku ali drugi osebi, ki jo imenuje kupec. 

  Ne glede na to, kateri kraj dostave, od obeh možnosti, je izbran, ta kraj določa, kje se tveganje prenese na kupca, in čas, v katerem nastanejo stroški za račun kupca.

 • CARRIAGE PAID TO (CPT), pomeni, da prodajalec blago dostavi - in tveganje prenese - kupcu tako, da ga izroči prevozniku, s katerim je prodajalec sklenil pogodbo, ali z dobavo tako dobavljenega blaga. Prodajalec lahko to stori tako, da prevozniku fizično preda blago na način in na mestu, ki ustreza vrsti uporabljenega prevoznega sredstva. Ko je blago dostavljeno kupcu na ta način, prodajalec ne jamči, da bo blago prispelo do namembnega kraja v dobrem stanju, v navedeni količini ali da bo sploh prispelo.  Razlog za to je, da se tveganje s prodajalca prenese na kupca, ko je blago dostavljeno kupcu tako, da je izročeno prevozniku; prodajalec mora kljub temu skleniti pogodbo za prevoz blaga do dogovorjenega cilja.

 • CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP), pomeni, da prodajalec bago dostavi - in s tem tveganje prenese - kupcu, tako da ga izroči prevozniku, ki ga je najel prodajalec, ali z nabavo tako dobavljenega blaga.  Prodajalec lahko to stori tako, da prevozniku fizično preda blago na način in na mestu, ki ustreza vrsti uporabljenega prevoznega sredstva. Ko je blago na tak način dostavljeno kupcu, prodajalec ne jamči, da bo blago prispelo do namembnega kraja v dobrem stanju, v navedeni količini ali da bo sploh prispelo.  Razlog za to je, da se tveganje s prodajalca prenese na kupca, ko je blago dostavljeno kupcu tako, da je izročeno prevozniku; prodajalec mora kljub temu skleniti pogodbo za prevoz blaga do dogovorjenega cilja.

 • Delivered at Place (dobavljeno na kraju) pomeni, da prodajalec blago dostavi - in s tem prenese tveganje - kupcu, ko je blago dano na razpolago kupcu na izbranem prevoznem sredsvu, pripravljenem za raztovarjanje v imenovanem namembnem kraju ali na dogovorjeni točki v tem kraju, v kolikor je takšna točka določena. Prodajalec nosi vsa tveganja, povezana s prevozom blaga do imenovanega namembnega kraja ali do dogovorjenega mesta znotraj tega kraja. V tem Incoterms pravilu sta dostava in prihod na cilj tretirana enako.

 • DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) pomeni, da prodajalec blago dostavi - in stem prenese tveganje - kupcu, ko je blago razloženo s prevoznega sredstva in dana na razpolago kupcu na določenem namembnem kraju ali na dogovorjenem mestu znotraj tega kraja, v kolikor je takšno mesto določeno.  Prodajalec nosi vsa tveganja, povezana s prevozom blaga in raztovarjanjem na doočenem namembnem kraju. V tem Incoterms pravilu sta dostava in prihod na cilj tretirana enako.  DPU je edno Incoterms pravilo, ki od prodajalca zahteva, da blago razloži v namembnem kraju. Prodajalec mora zato zagotoviti, da lahko organizira raztovor v namembnem mestu.  V kolikor stranke ne želijo, da prodajalec nosi tveganje in stroške razkladanja v namemembnem kraju, se je treba izogniti uporabi DPU in namesto tega uporabiti DAP.

 • Delivered Duty Paid (dobavljeno, dajatve plačane) pomeni, da prodajalec dostavo izpolni, ko je blago po opravljenih carinskih postopkih ob uvozu predano kupcu na uporabljenem prevoznem sredstvu in pripravljeno za razkladanje na dogovorjenem ciljnem kraju. Prodajalec nosi vsa tveganja, povezana s prevozom blaga do imenovanega namembnega kraja ali do dogovorjenega mesta znotraj tega kraja. V tem Incoterms pravilu sta dostava in prihod na cilj tretirana enako.

 

 

Pravila za prevoz po morju in celinskih vodnih poteh

 • Free Alongside Ship (franko ob ladji) pomeni, da prodajalec dostavo izpolni, ko je blago postavljeno vzdolž ladje (na primer na pomolu ali tovornem čolnu), ki jo navede kupec, v izbranem odpremnem pristanišču. Tveganje za izgubo ali poškodbe blaga se prenese, ko je blago vzdolž ladje, in od tega trenutka dalje kupec nosi vse stroške.

 • Free On Board (franko na ladijski krov) pomeni, da prodajalec blago dostavi, ko je v dogovorjenem odpremnem pristanišču na krovu plovila, ki ga izbere kupec, ali da preskrbi blago, ki je že dostavljeno na ta način. Tveganje za izgubo ali poškodbe blaga se prenese, ko je blago na krovu plovila, in od tega trenutka dalje kupec nosi vse stroške.

 • Cost and Freight (stroški in prevoznina) pomeni, da prodajalec blago dostavi na krovu plovila ali preskrbi blago, ki je že dostavljeno na ta način. Tveganje izgube ali poškodovanja blaga se prenese, ko je blago na krovu plovila, tako da se za prodajalca šteje, da je opravil svojo obveznost dostave blaga, ne glede na to, ali blago dejansko prispe na namembni kraj v dobrem stanju, v navedeni količini ali dejansko sploh prispe.  Pri CFR prodajalec ni dožan kupcu urediti zavarovalnega kritja: kupcu se zato svetuje, da za zavarovanje poskrbi sam.

 • Cost, Insurance and Freight (stroški, zavarovanje in prevoznina) pomeni, da prodajalec blago dostavi na krovu plovila ali preskrbi blago, ki je že dostavljeno na ta način. Tveganje izgube ali poškodovanja blaga se prenese, ko je blago na krovu plovila, tako da se za prodajalca šteje, da je opravil svojo obveznost dostave blaga, ne glede na to, ali blago dejansko prispe na namembni kraj v dobrem stanju, v navedeni količini ali dejansko sploh prispe.

 

 

Več o pravilih Incoterms® si lahko preberete na uradni spletni strani International Chamber of Commerce (ICC), kjer lahko naročite tudi publikacijo “Incoterms® 2020”.
Prijavite se na online training o pravilih Incoterms® 2020 na icc.academy.

 

 

Ne najdete tistega, kar ste iskali?

Še danes se obrnite na enega naših strokovnjakov službe DHL Freight.

Freight Connections

Odkrijte najnovejše zgodbe DHL Freight strokonjakov za cestni promet in carino.