Gezinim ve İçerik

Değerli Kullanıcı,

Bu siteyi ziyaret ettiğiniz tarayıcı, en uygun deneyimi sunmuyor olabilir.

Hala devam edebilirsiniz, ancak en iyi deneyim için Edge, Firefox veya Chrome kullanmanızı öneririz.

Buradasın  Türkiye
veya Farklı bir konum seçin

INCOTERMS® 2010

Incoterms® kuralları dünya çapında, uluslararası ve yurt içi sözleşmelerinde maliyetler, risk ve yük sigortasıyla ilgili alıcı ve satıcı arasındaki sorumlulukları göstermek için sıklıkla kullanılır.

Aşağıdaki broşürde maliyetler, risk ve yük sigortasıyla ilgili alıcı ve satıcı arasındaki teslimat koşulları ve sorumluluklar gösterilmiştir.

Incoterms® 2010 kurallarıyla ilgili daha fazla bilgi edinin ve resmi ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) web sitesinde yayımlanan en güncel bilgilerden haberdar olun.


Tüm Taşıma Modları İçin Geçerli Kurallar

 • “Fabrikada Teslim” ifadesi, satıcının malları, kendi yerinde veya ismen belirlenmiş başka bir yerde (fabrika, depo, işyeri gibi) alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmesini ifade eder. Satıcının malları herhangi bir araca yüklemesi ve gümrük izni gerekiyorsa malların ihracat iznini alması gerekmez.

 • "Taşıyıcıya Teslim" ifadesi, satıcının malları, satıcının iş yerinde veya belirlenen başka bir yerde, alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya veya başka bir kişiye teslim etmesini ifade eder. Bu noktada risk alıcıya geçtiği için tarafların belirlenen teslim yerinde bir noktayı olabildiğince açık şekilde belirlemesi tavsiye edilir.

 • "Taşıma Ücreti Dahil Taşıma" ifadesi, satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmış ise) teslim edeceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi için gerekli taşıma sözleşmesini yapmak ve taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder.

 • "Terminalde Teslim" ifadesi, satıcının belirlenen varış yeri veya limanındaki belirlenen terminalde, malları gelen taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcının tasarrufunda teslim ettiğini ifade eder. “Terminal” ifadesi, rıhtım, depo, konteyner sahası, karayolu, demiryolu veya havayolu kargo istasyonu gibi üstü açık veya kapalı olabilecek herhangi bir yeri kapsar. Varış yeri veya limanındaki belirtilen terminalde, malların getirilip boşaltılmasına kadar tüm risk satıcıya aittir.

 • "Belirtilen Noktada Teslim" ifadesi, satıcının malları belirlenen varış yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakarak teslim ettiğini ifade eder. Malları belirlenen yere getirene kadar tüm risk satıcıya aittir.

 • "Gümrük Vergileri Dahil Taşıma" ifadesi, satıcının malları ithalat için gümrüklenmiş olarak ve belirlenen varış yerinde gelen taşıma aracında boşaltmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakarak teslim ettiğini ifade eder. Malların varış yerine kadar taşınmasıyla ilgili tüm riskler ve maliyetler satıcıya aittir. Satıcı ihraç ve ithal gümrüklemesinden ve gümrük işlemleri için gerekli vergi ve harçları ödemekten ve tüm gümrük formalitelerini yerine getirmekten sorumludur.

Kaynak: ICC web sitesi.

Incoterms® 2010 kurallarının tamamını okuyun.

"Incoterms" Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) ticari markasıdır.

Deniz ve Ülke İçi Su Yolu Taşımacılığı Kuralları

 • “Geminin Yanına Teslim" ifadesi, satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen geminin yanına (örneğin bir rıhtımda veya mavnada) bırakarak teslim etmesini ifade eder. Malların geminin yanına getirildiği andan itibaren, mallara ilişkin tüm masrafları, ziya ve hasar risklerini alıcı üstlenir.

 • "Gemiye Yükleyerek Teslim" ifadesi, satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen gemide teslim etmesini veya bu şekilde teslim edilen malları tedarik etmesini ifade eder. Mallar gemiye yüklendiği andan itibaren, mallara ilişkin tüm masrafları, ziya ve hasar risklerini alıcı üstlenir.

 • "Maliyet ve Navlun" ifadesi, satıcının malları gemide teslim etmesini veya bu şekilde teslim edilen malları tedarik etmesini ifade eder. Mallar gemiye yüklendiği andan itibaren, mallara ilişkin tüm ziya ve hasar riskleri alıcıya geçer. Satıcı malları kararlaştırılan varış limanına getirmek için gerekli taşıma sözleşmesini yapmak ve ilgili masrafları ve navlunu ödemek zorundadır.

 • "Maliyet, Sigorta ve Navlun" ifadesi, satıcının malları gemide teslim etmesini veya bu şekilde teslim edilen malları tedarik etmesini ifade eder. Mallar gemiye yüklendiği andan itibaren, mallara ilişkin tüm ziya ve hasar riskleri alıcıya geçer. Satıcı malları kararlaştırılan varış limanına getirmek için gerekli taşıma sözleşmesini yapmak ve ilgili masrafları ve navlunu ödemek zorundadır.

  Satıcı aynı zamanda taşıma sırasında alıcının kayıp veya hasar riskine karşı sigorta sözleşmesi yapmak zorundadır. Alıcının, CIF gereğince satıcının sadece minimum kapsamlı sigorta yaptırmak zorunda olduğunu unutmaması gerekir. Alıcı sigorta kapsamını genişletmek isterse bunu satıcıyla açık şekilde kararlaştırması veya kendi ek sigortasını yaptırması gerekir.

Kaynak: ICC web sitesi.

Incoterms® 2010 kurallarının tamamını okuyun.

"Incoterms" Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) ticari markasıdır.