Gezinim ve İçerik

Incoterms®’e Dair Açıklama

Incoterms® 2020’den En İyi Şekilde Yararlanmanıza Yardımcı Olalım


Incoterms®, uluslararası ticaretin sorunsuz seyrini garanti altına almak adına uluslararası teslimatlar için bir dizi norm olarak geliştirilmiştir. Genellikle FOB veya CIF gibi kısaltmalar olarak kullanılırlar ve bazen iş ortakları arasında yanlış anlamalara yol açabilirler. Forwarding Uzmanlarının liderliğini takip edin ve mevcut Incoterms®’ün her zaman yararınıza işlediğinden emin olun.

Incoterms® 2020 Tam Olarak Neleri Kapsar?


Satış sözleşmesi kapsamında Incoterms®, malların satıcıdan alıcıya teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler. Taşımacılığın nasıl ve kim tarafından organize edildiğini, taşımanın içerdiği riskleri kimin üstlendiğini ve gönderinin güvenliğinden ve gümrük uygunluğundan kimin sorumlu olduğunu anlamak için ortak bir çerçeve sunarlar.

Incoterms®, üç harfli bir kısaltma ve bir yer adı olacak şekilde her zaman aynı yapıyı izler. Yer adı önemlidir çünkü taşıma masraflarının satıcıdan alıcıya aktarıldığı yeri işaret eder. Ancak bir Incoterm’den diğerine aynı konum adı, risklerin nereye transfer edildiğini göstermeyebilir ve taşıma sigortasının nerede ve kim tarafından düzenlenmesi gerektiği hakkında bilgi vermeyebilir.

Mevcut Incoterms® 2020 11 terim içermektedir. Bunlardan dördü, yalnızca deniz ve karasuları taşımacılığı için geçerli olduğundan, özellikle denizyolu taşımacılığı için tasarlanmış olup, kalan yedisi ise su da dahil olmak üzere herhangi bir taşıma yöntemi ile teslim edilen kargolar için geçerlidir.

Büyük Ayrıştırıcı: Taşıma Maliyetinin Paylaşılması


Incoterms® çoğunlukla organizasyon ve taşıma maliyetlerinin dağılımına göre farklılık gösterir. Bu, kamyon, deniz, hava veya demiryolu taşımacılığını kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir. Malları yükleme, boşaltma ve paketleme de denklemin birer parçasıdır.

Uluslararası ticarette, taşıma maliyetleri doğal olarak son fatura üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Fabrikada Teslim (EXW) veya Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim (DPU) koşulları altında mal satın almak, bir alıcı olarak sizin için çok farklı maliyetler doğuracaktır. Aynı durum, satış yapan tarafsanız da geçerlidir.

Aynı zamanda, hızlı, güvenli ve uygun maliyetli bir taşıma organize etmek için taraflardan hangisinin en donanımlı olduğuna karar vermek de içinizin rahat olmasına yardımcı olabilir. Şüpheye düştüğünüzde, bir taşımacılık şirketinin uzmanlığının mallarınızı en çok ihtiyaç duyulan yere ulaştırmasına izin verin.

Teklif Alın

Sermaye Bilgileri: Riskler, Sigorta ve Sigorta Maliyeti


Sevkiyatı düzenlemekten ve ödemekten kimin sorumlu olduğunu bilmek önemli olsa da gönderinin risklerini kimin ne zaman üstlendiğini bilmek elzemdir.

Taşıma ve Sigorta Ücreti Dahil Taşıma (CIP) gibi bazı güncel Incoterms®’lerde, alıcıya kargonun sigortalanmasından satıcının sorumlu olacağı garanti edilir. Diğer Incoterms®’ler sigorta poliçeleri hakkında bilgi sağlamayarak bunları taraflar arasında tartışmaya açık bırakır.

Ek olarak, risk ve taşıma maliyetleri aynı yerde aktarılabilirken (örneğin, EXW veya DPU gönderilerinde olduğu gibi), mevcut tüm Incoterms®’ler bu kurala uymaz. Taşıma Ücreti Dahil Taşıma (CPT) Incoterm, kargo çıkış ülkesindeki taşıyıcıya teslim edildiğinde riskleri satıcıdan alıcıya devretmiştir. Oysa taşıma masrafları, belirlenmiş bir varış yerine kadar satıcı tarafından karşılanır.

Gümrük Vergileri ve Uygunluk Sorumlulukları


Son olarak, mevcut Incoterms®’ler hem ihracatta hem de ithalatta gümrük beyannamesi sunmaktan ve tüm vergileri tahsil etmekten kimin sorumlu olduğunu belirler. Bu şartlar kapsamında, kargo ayrıca her türlü güvenlik kontrol önlemine uymalı ve tüm denetimlerden geçmelidir.

Çoğu Incoterms®’de ihracat vergilerinden satıcı, ithalat gümrükten çekme işlemlerinden ise alıcı sorumludur. Yalnızca EXW koşulları kapsamında alıcı hem ithalat hem de ihracat vergilerini kendi sorumluluğunda üstlenirken, satıcı bu sorumlulukları Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim (DDP) koşulları kapsamında üstlenir.

Incoterms® 2020’yi Sınıflandırma


Her bir koşul arasında farklılıklar vardır. Incoterms®’ler, kolayca hatırlanabilecek şekilde kısaltmalarının ilk harfine göre dört kategoride gruplandırılabilir.

Incoterm Uzmanı olmak için her bir kuralın tam açıklamasını Yardım Merkezi Incoterms®’e Dair Açıklama sayfamızda okuyabilirsiniz.

E Grubu - EXW

Incoterms® anlamı: EXW gönderileri, neredeyse tüm yükümlülükleri alıcının sorumluluğuna bırakır. İlk gönderi zamanında ve yerinde alıcıya transfer edilirler.

Satıcı, malların alıcıya seçilen bir yerde transfer edilmesini sağlar.

Alıcı, ana taşıma dahil olmak üzere tüm teslimatı yükleme noktasından itibaren organize eder ve malın satıcıdan teslim alındığı andan itibaren tüm riskleri üstlenir. Buna ihracat gümrükten çekme işlemleri de dahildir.

F Grubu - FCA, FAS ve FOB

Incoterms® anlamı: Taşıyıcıya Teslim (FCA), Geminin Yanına Teslim (FAS) ve Gemiye Yükleyerek Teslim (FOB) seçeneklerinde ana taşıma ücreti satıcı tarafından ödenmez ve mallar, satıcının ülkesinde taraflarca kararlaştırılan bir yere nakledilir.

Satıcı, gönderiyi ihracat gümrük işlemleri için hazırlar. Kargoyu belirtilen sevkiyat yerinde teslim eder.

Alıcı, ana taşıma sözleşmesinin akdedilmesinden, taşıyıcı veya taşımacılık şirketi tercihinden sorumludur ve taşıma masraflarını takip eder. İthalat gümrük vergilerinden sorumludur.

C Grubu - CPT, CIP, CFR ve CIF

Incoterms® anlamı: CPT, CIP, Maliyet ve Navlun (CFR) ve Masraflar, Sigorta ve Navlun (CIF) seçeneklerinde ana taşıma ücreti satıcı tarafından ödenir ancak riskler, mallar ilk taşıyıcıya teslim edildiğinde devredilir. Bu koşullardan ikisi, satıcının malları alıcı lehine sigorta ettirmesini zorunlu kılar.

Satıcı, ana taşıma sözleşmesinin akdedilmesinden, taşıyıcı veya taşımacılık şirketi tercihinden sorumludur ve taşıma masraflarını takip eder. Malların, risklerin de alıcıya devredileceği ana taşıma için yükleme yerine teslimini organize eder. İhracat gümrükten çekme işlemlerinden sorumludur.

Alıcı, ana taşıma sırasında kargo hasarı veya kaybı riskini üstlenir. Ayrıca ana taşıyıcıya doğru bilgi verilmesi konusunda satıcıya itimat eder. İthalat gümrükten çekme işlemlerinden sorumludur.

D Grubu - DPU, DAP, DDP

Incoterms® anlamı: "Tam teslimat" adı verilen bu grup, Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim (DPU), Belirtilen Noktada Teslim (DAP) ve DDP’yi içerir. Masraf ve yükümlülüklerin çoğu satıcı tarafından karşılanır ve alıcıya, mallar varış ülkesinde teslim alındığında devredilir.

Satıcı, ana taşıma sözleşmesinin akdedilmesinden, taşıyıcı veya taşımacılık şirketi tercihinden ve taşıma masraflarını takip etmekten sorumludur. Malların, risklerin de alıcıya devredileceği ana taşıma için yükleme yerine teslimini organize eder. İhracat gümrükten çekme işleminin yanı sıra, söz konusu DDP olduğunda ithalattan da sorumludur.

Satıcı, malların transfer noktasında kargonun boşaltılmasından sorumludur (DPU hariç).

2020’nin En Popüler Incoterms®’leri


Incoterms® kuralları, teslimat masraflarının dağıtımını düzenler ve mallara ilişkin kazara kayıp veya hasar risklerinin alıcıdan satıcıya ne zaman devredileceğini belirler. Tedarikçinin teslimat yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ne zaman kabul edileceğini belirtirler.

DHL Global Forwarding olarak 2020’de Denizyolu Taşımacılığında şu ana kadar en yaygın olarak kullanılan taşımacılık Incoterms®’lerinin aşağıdakiler olduğunu tespit ettik:

  1. Gemiye Yükleyerek Teslim (FOB)
  2. Fabrikada Teslim (EXW)
  3. Taşıyıcıya Teslim (FCA)
  4. Maliyet ve Navlun (CFR)
  5. Maliyet, Sigorta ve Navlun (CIF)

Her bir koşulum tam tanımını Yardım Merkezi Incoterms®’e Dair Açıklama sayfamızda keşfedin.

Peki, doğru Incoterm® tam olarak nasıl seçilir? Karar verme süreci karmaşık olabilse ve genellikle bir iş sektörünün veya belirli bir iş ortağının geleneksel uygulamalarına bağlı olabilse de tercih ettiğiniz masraf ve sorumluluk dağılımının belirli bir Incoterm®’de nasıl karşılık bulacağını kategorize etmeye ve basitleştirmeye çalıştık.

Kendinize ve İş Ortağınıza Sormanız Gereken Sorular


Kolay Bir Başlangıç: Doğru Taşıma Yöntemi

Geminin Yanına Teslim (FAS), FOB, CFR ve CIF, deniz veya su yolu taşımacılığı için tasarlanmıştır. Bu koşullar üzerinde mutabakata varıldığı takdirde, satıcı teslimatta bir konşimento veya başka bir deniz taşıma belgesini ibraz etmekle yükümlüdür.

Gönderiniz uluslararası ayağında mavna veya gemi ile taşınmayacaksa kesinlikle kullanılmamalıdırlar. Diğer taşımacılık Incoterms®’leri deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı için kullanılabilir.

Okyanus ve su yoluna özgü Incoterms kuralları, genellikle denizyolu taşıyıcısının üçüncü taraf olduğunu ima eder. Ancak gemi kiralamanın gerçekleşmesi durumunda, gemiyi kiralayan taraf (alıcı veya satıcı) taşıyıcı olarak kabul edilir. Taraflar arasında açıklığa kavuşturulması gereken asıl konu, yükün gemiye yüklenmesi ve gemiden boşaltılması sorumluluğudur.

Stratejik Düşünme: İş İçin En İyi Tercih

Ana hat ve ülke içi taşımacılık, yalnızca konteyner veya paletlerinizin bir gemide veya kamyonda geçirdiği süreyi içermekle kalmayıp aynı zamanda yükleme veya boşaltma sürecini ve yükün yolculuğu boyunca genel bütünlüğünü izlemeyi de içerir.

Çabuk bozulan ürünlerin teslim edilmesi özel örneğini ele alalım. Satıcının gerekli bazı ekipmanlara sahip olması ve/veya bu tür malları uzun mesafeler boyunca taşıma uzmanlığına erişimi olması (ör. özel olarak eğitilmiş personel, frigorifik konteynerler…) ancak bunların alıcı için geçerli olmaması durumunda nakliyeyi yönetme sorumluluğunun Belirtilen Noktada Teslim (DAP) koşulları aracılığıyla satıcıya verilmesi makul olacaktır.

Daha genel olarak, F-, C- veya D-Grubu koşulları arasında tercih, satıcının veya alıcının en uygun taşıma sözleşmesini yapma kapasitesine göre de kararlaştırılabilir. Bazı ülkelerde, satıcı veya alıcı yasal olarak ulusal bir armatör şirketi kullanmakla yükümlü olabilir.

Son olarak; bekleme, gecikme ve depolama masraflarını izleme ve kontrol etme konusunda en yetkin kişi kimdir? Taşımacılık şirketinizin size tedarik zincirinizin kontrolünü sunmasına izin verin. 

Beklemeye Dair Açıklama sayfamızı keşfedin

Bir Formaliteden Çok Daha Fazlası: Sigorta ve Gümrük Vergileri

Mallarınızı sigortalayın. Bir alıcı olarak, sözleşmenizde mallarınızın sigortalanmasından tedarikçinizin sorumlu olduğunu açıkça göstermek istiyorsanız CIF veya Taşıma ve Sigorta Ücreti Dahil Taşıma’yı (CIP) seçerek işleminizi ilgili taşıma Incoterms®’ü ile destekleyin. Sigortanın hangi riskleri kapsaması gerektiğini sözleşmenizde doğrudan belirtin.

Uluslararası ticarette, ihracat gümrük vergileri genellikle satıcıya, ithalat vergileri ise alıcıya aittir. Malların ithalat veya ihracat gümrük işlemleri, gönderinizin uygunluğu için gerekli izinleri ve lisansları da içerir.

Sonuç olarak, belirli durumlarda EXW koşulları tarafından mümkün kılındığı üzere bu sürecin sorumluluğunu hem ithalat hem de ihracat söz konusu olduğunda alıcının üstlenmesine izin vermek isteyebilirsiniz.

Yolculuğun her iki ucunda da bu formalitelerle ilgilenmesi gereken taraf satıcı ise, Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim (DDP) Incoterm®’ünü seçin.

Gönderiniz için ideal Incoterm’ü seçtiniz mi? 2020 versiyonunu kullandığınızı belirttiğinizden emin olun.

Incoterms® 2020’yi Kendi Avantajınıza Kullanmak İçin Üç İpucu


1. Incoterms®’ünüzü Seçmek İçin Aldığınız Kararları Belgeleyin

Bilgi, en iyi müttefikinizdir. En uygun olanını seçebilmek için Incoterms®’leri bildiğinizden emin olun. 

Incoterms® Yardım Merkezini görüntüleyin

Teorik bilginin ötesinde, karar almadan önce kendinize birkaç soru sorun. Taraflardan hangisinin doğru karar verme olasılığı daha yüksek? Özellikle bu yükünüzü taşımanın en iyi yolu nedir? Sigorta gerekli mi (genellikle gerekli olduğunu fark ettik)?

2. Incoterms® Tercihiniz Konusunda Spesifik Olun

Doğru Konum
Doğru Incoterm’ün uygulandığından emin olmak için bu, satış sözleşmenizde aşağıdaki yapı kullanılarak açıkça belirtilmelidir:

[Selected Incoterms®], [Named location], [in accordance with Incoterms® 2020]ör. CIF, Long Beach, Incoterms® 2020

Bir Incoterm, yalnızca sözleşme tarafları bir şehir konumu veya bir liman belirledikten sonra geçerlidir. Bu yerleri olabildiğince doğru bir şekilde belirtin.

Doğru Versiyon
Incoterms® 2010, Incoterms® 2000
ve Incoterms®’ün önceki versiyonlarını bile kullanmak hâlâ mümkündür. Bu nedenle teslimat şartlarını belirtirken Incoterms®’ün hangi versiyonunun kullanılması gerektiğini belirtmek gerekir.

3. Incoterms®’ün Neleri KAPSAMADIĞINI Unutmayın

Incoterms®, yukarıda açıklandığı üzere yalnızca taşıma masraflarının ve risklerinin satıcı ve alıcı arasında nasıl dağıtıldığını gösterir.

Incoterms® kuralları, mallar için ödenecek fiyatı veya bunların ödeme yöntemini belirtmez.

Ayrıca, malların mülkiyetinin devrini veya sözleşmenin ihlali durumunda tasarrufları da düzenlemez. Bu hususlar genellikle satış sözleşmesinde veya bu sözleşme için geçerli olan kanunlarda açık ifadelerle tanımlanır. Üstelik taraflar için yerel yasalar katı bir şekilde bağlayıcıdır. Tercih edilen Incoterms® de dahil olmak üzere satış sözleşmesinin herhangi bir yönünden daha öncelikli olabilirler.

Bir Incoterm® Seçerken Kaçınılması Gereken Üç Hata


1. Belgelerinizde Tutarsız Teslimat Koşulları

Gümrük değerinin tespitinde gönderinizin faturası esas alınır.

Dolayısıyla, sözleşmeniz gönderinin EXW koşullarıyla kararlaştırıldığını gösteriyorsa bir CIP teslimatından söz eden bir fatura soru işaretlerine yol açar ve potansiyel olarak kargonuzun gümrükten çekilmesini geciktirir. Bu, sözleşmenize göre faturada malların teslimatı veya fiyatlandırması için başka koşulların belirlenebilmesi mümkün değilse önemlidir.

2. Seçilen Incoterm®’ün Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Taraflar Arasındaki Yanılgılar

Incoterms kuralları, uluslararası teslimatlar için ortak bir referans çerçevesi sağlamak ve bu sayede küresel ticareti kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Şu anda uygulamada olan yeni bir versiyonuyla birlikte, seçilen Incoterms®’ün somut sonuçları üzerindeki iletişim çabalarınızı iki katına çıkarmak her zaman karşılığını verecektir! EXW ve FCA bunun harika örnekleridir.

FCA koşullarına göre, satıcı malları taşıyıcıya veya alıcı tarafından tayin edilen başka bir kişiye, doğrudan satıcının başka bir konumdaki belirlenmiş tesislerinde aktarır. Incoterms® kurallarının 2020 versiyonunda, alıcının satıcıya taşıyıcının (veya belirlenmiş diğer tarafın) malları alması için bir süre veya kesin tarih bildirmesi gerektiği belirlenmiştir.

Görünüşte benzer olan EXW koşullarının aksine FCA, satıcının alıcıya malların teslimata hazır olduğunu bildirme yükümlülüğünü tesis etmez. Alıcının bu konudaki şikayetleri temelsiz olacaktır. İşinizi sağlama alın, müşterinizi bilgilendirin!

3. CIF veya CIP Koşullarında Yanlış Taşıma Yönteminin Seçilmesi

CIP koşullarına göre, satıcı, seçilen taşıma yönteminden bağımsız olarak bir taşıma sözleşmesi akdetmeli ve gönderinin varış yerindeki teslimatına ilişkin masrafları karşılamalıdır.

CIF’nin temeli, satıcının bir anlaşma yapma ve malları belirtilen deniz veya nehir varış limanına teslim etmek için gerekli tüm masrafları ve taşımayı ödeme yükümlülüğünü ifade eder. CIF koşullarına göre bir satış yapılmışsa malların karayoluyla teslimi, teslimat yükümlülüğünün uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi olarak kabul edilebilir.

Bilgi Grafiklerini İndirin


Şunlar da İlginizi Çekebilir…


Yardım Almak İstediğiniz Belirli Bir Gönderi Sorununuz mu Var?


Gönderi Uzmanlarımız yardıma hazırdır