Gezinim ve İçerik

Incoterms®


Alıcılar ve satıcılar arasındaki maliyetler, riskler, kargo sorumlulukları ve mevzuata uygunluk ile ilgili sorumlulukları gösteren Incoterms® taşıma kuralları, dünya çapında uluslararası ve yerel sözleşmelerde sıklıkla kullanılmaktadır.

2020 - 2010


Önemli değişiklikler

  • DAT (Terminalde Teslim) terimi, Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim (DPU) olarak adlandırılmıştır
  • FCA (Taşıyıcıya Teslim) terimi, artık konşimentoların (B/L) yükleme sonrası basılmasına izin vermektedir

Diğer değişiklikler

  • CIF (Maliyet, Sigorta ve Navlun) ve CIP (Taşıma ve Sigorta Ücreti Dahil Taşıma) yeni standart sigorta düzenlemeleri oluşturmuştur ancak sigorta düzeyi alıcı ve satıcı arasında müzakereye açık olmaya devam etmektedir.
  • Belirtildiği noktalarda, alıcı ve satıcı arasındaki maliyet dağılımı daha kesin olarak belirtilmektedir. Bir maddede satıcının ve alıcının sorumlu olduğu tüm masraflar listelenmektedir.
  • FCA (Taşıyıcıya Teslim), DAP (Belirtilen Noktada Teslim), DPU (Belirtilen Noktada Eşya Boşaltılmış Teslim) ve DDP (Gümrük Vergileri Dahil Taşıma) terimleri artık bir aracı kullanmak yerine kendi nakliyesini ayarlayan alıcı ve satıcıyı dikkate almaktadır.
  • Güvenlikle ilgili yükümlülükler daha net olarak belirtilmiştir.
  •  Her Incoterm® için “Kullanıcılar için Açıklayıcı Notlar” kısmı, 2010 versiyonundaki Rehberin yerini almış ve kullanıcılar için daha kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.
  • CIP için artık varsayılan sigorta kapsamı olarak ICC A veya muadili gerekmektedir. Incoterms® 2010 versiyonunda, sigorta kapsamı ICC C idi. CIF kapsamında gerekli sigorta teminatı devam etmektedir.

Tüm Taşıma Yöntemleri İçin 2020 Kuralları


EXW - İş Yerinde Teslim

Fabrikada Teslim (EXW), satıcının malları alıcıya (fabrika veya depo gibi) sunması durumunda malları alıcıya teslim ettiği ve söz konusu teslim yerinin satıcının konumu olabileceği veya olmayabileceği anlamına gelir. Teslimatın gerçekleşmesi için, satıcının herhangi bir sevkiyat aracına mal yüklemesi veya bu tip gümrüklemenin geçerli olduğu durumlarda malları ihracat için gümrükten çekmesi gerekmez.

FCA - Taşıyıcıya Teslim

Taşıyıcıya Teslim (FCA), satıcının malları iki şekilden biriyle alıcıya teslim ettiği anlamına gelir:

  • İlk seçenekte, belirtilen yer satıcının mülkü olduğunda, mallar alıcı tarafından organize edilen taşıma araçlarına yüklendiğinde teslim edilir.
  • İkinci seçenekte; belirtilen yer başka bir adres olduğunda, mallar satıcı tarafından organize edilen taşıma araçlarına yüklendikten sonra belirtilen başka adrese ulaştıklarında ve söz konusu satıcının taşıma araçlarından boşaltılmaya ve taşıyıcıya veya alıcı tarafından atanan başka bir kişiye teslim edilmeye hazır olduğu zaman teslim edilir. 

İki seçenekten hangisi teslimat yeri olarak seçilirse seçilsin; bu yer, riskin ve maliyetlerin alıcıya nerede ve ne zaman devredildiğini belirler.

CPT - Taşıma Ücreti Dahil Teslim

Taşıma Ücreti Dahil Teslim (CPT), satıcının malları alıcıya teslim ettiği ve malları satıcının sözleşme yaptığı taşıyıcıya teslim ederek veya bu şekilde teslim edilen malları tedarik ederek riski alıcıya devrettiği anlamına gelir. Satıcı, taşıyıcının, kullanılan taşıma araçlarına uygun şekilde ve yerde mallara fiziksel olarak sahip olmasını sağlayarak bunu yapabilir. Mallar bu şekilde alıcıya teslim edildikten sonra, satıcı malların varış yerine sağlam bir şekilde, belirtilen miktarda veya gerçekten ulaşacağını garanti etmez. Bunun nedeni, mallar taşıyıcıya devredilerek alıcıya teslim edildiğinde riskin satıcıdan alıcıya devredilmesidir; bununla birlikte satıcı, malların teslimattan kararlaştırılan varış yerine taşınması için sözleşme yapmalıdır.

CIP - Taşıma ve Sigorta Ücreti Dahil Taşıma

TAŞIMA VE SİGORTA ÜCRETİ DAHİL TAŞIMA (CIP), satıcının malları satıcının sözleştiği taşıyıcıya teslim ederek veya bu şekilde teslim edilen malları tedarik ederek malları alıcıya verdiği ve riski alıcıya devrettiği anlamına gelir.  Satıcı, taşıyıcının, kullanılan taşıma araçlarına uygun şekilde ve yerde mallara fiziksel olarak sahip olmasını sağlayarak bunu yapabilir. Mallar bu şekilde alıcıya teslim edildikten sonra, satıcı malların varış yerine sağlam bir şekilde, belirtilen miktarda veya gerçekten ulaşacağını garanti etmez. Bunun nedeni, mallar taşıyıcıya devredilerek alıcıya teslim edildiğinde riskin satıcıdan alıcıya devredilmesidir; bununla birlikte satıcı, malların teslimattan kararlaştırılan varış yerine taşınması için sözleşme yapmalıdır.

DAP - Belirtilen Noktada Teslim

Belirtilen Noktada Teslim (DAP), mallar belirtilen varış noktasında veya bu yerde kararlaştırılmış bir noktada (böyle bir nokta üzerinde mutabık kalınmışsa) boşaltma için hazır taşıma aracında alıcıya bırakıldığında satıcının malları alıcıya teslim ettiği ve riski transfer ettiği anlamına gelir. Satıcı, malların belirtilen varış yerine veya o yerdeki kararlaştırılan noktaya getirilmesiyle ilgili tüm riskleri üstlenir. Bu Incoterms kuralında, varış yerine teslimat ve varış aynıdır.

DPU - Belirtilen Noktada Eşya Boşaltılmış Teslim

Belirtilen Noktada Eşya Boşaltılmış Teslim (DPU), mallar varış noktasında taşıma aracından boşaltıldığında belirtilen varış noktasında veya bu yerde kararlaştırılmış bir noktada (böyle bir nokta üzerinde mutabık kalınmışsa) alıcıya bırakıldığında satıcının malları alıcıya teslim ettiği ve riski transfer ettiği anlamına gelir. Satıcı, malların belirtilen varış yerine getirilmesi ve orada boşaltılması ile ilgili tüm riskleri üstlenir. Bu Incoterms kuralında, teslimat ve varış noktasına varış aynıdır. DPU, satıcının malları varış yerinde boşaltmasını gerektiren tek Incoterms kuralıdır. Bu nedenle satıcı belirtilen yerde boşaltma düzenleme konumunda olduğundan emin olmalıdır. Taraflar satıcının boşaltma riskini ve maliyetini üstlenmemesi isterse, DPU kuralından kaçınılmalı ve bunun yerine DAP kullanılmalıdır.

DDP - Gümrük Vergileri Dahil Taşıma

GÜMRÜK VERGİLERİ DAHİL TAŞIMA (DDP), satıcının malları alıcıya gelen nakliye aracında, belirtilen varış yerinde ya da bu yerde kararlaştırılan bir noktada (böyle bir nokta kararlaştırıldıysa) boşaltma için hazır halde alıcıya teslim ettiği ve malları ithalat için gümrükten çekilmiş olarak alıcının hizmetine verdiği anlamına gelir. Satıcı, malların belirtilen varış yerine veya o yerdeki kararlaştırılan noktaya getirilmesiyle ilgili tüm riskleri üstlenir. Bu Incoterms kuralında, varış yerine teslimat ve varış aynıdır.

Deniz ve Ülke İçi Su Yolu Taşımacılığı 2020 Kuralları


FAS - Geminin Yanına Teslim

Geminin Yanında Teslim (FAS), mallar, alıcı tarafından belirtilen sevkiyat limanında tayin edilen geminin yanına yerleştirildiğinde (örneğin bir rıhtımda veya bir mavnada) veya satıcı malları tedarik ettiğinde satıcının malları alıcıya teslim ettiği anlamına gelir. Mallar geminin yanına yerleştirildikten sonra malların kaybolması veya hasar görmesi riski alıcıya aktarılır ve o andan itibaren tüm masrafları alıcı üstlenir.

FOB - Gemiye Yükleyerek Teslim

Gemiye Yükleyerek Teslim (FOB), satıcının, alıcı tarafından belirtilen sevkiyat limanında belirtilen gemideki malları alıcıya teslim ettiği veya halihazırda teslim edilen malları tedarik ettiği anlamına gelir. Mallar gemiye yüklendiğinde kaybolma veya hasar görme riskleri o andan itibaren tüm masraflarla birlikte alıcı tarafından üstlenilir.

CFR - Maliyet ve Navlun

Maliyet ve Navlun (CFR), satıcının malları gemideki alıcıya teslim ettiği veya halihazırda teslim edilen malları tedarik ettiği anlamına gelir. Mallar gemide iken malların kaybolması veya hasar görmesi riski; malların varış noktasına belirtilen miktar veya tamamının gerçekten sağlam bir şekilde ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın satıcı malları teslim etme yükümlülüğünü yerine getirdiği için alıcıya devrolur. CFR'de, satıcının alıcıya sigorta teminatı satın alma yükümlülüğü yoktur: Alıcıya kendisi için bir miktar teminat alması tavsiye edilir.

CIF - Maliyet, Sigorta ve Navlun

Maliyet, Sigorta ve Navlun (CIF), satıcının malları gemideki alıcıya teslim ettiği veya halihazırda teslim edilen malları tedarik ettiği anlamına gelir. Mallar gemide iken malların kaybolması veya hasar görmesi riski; malların varış noktasına belirtilen miktar veya tamamının gerçekten sağlam bir şekilde ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın satıcı malları teslim etme yükümlülüğünü yerine getirdiği için alıcıya devrolur.

Kurallar Broşürünü İndirin


ICC Eğitimi


"Incoterms® 2020" yayınını da sipariş edebileceğiniz resmi Uluslararası Ticaret Odası (ICC) web sitesinden ® kuralları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Incoterms® 2020 kuralları hakkında çevrimiçi eğitim için icc.academy adresine kaydolun.

Şunlar da İlginizi Çekebilir…