Di chuyển và Nội dung

Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn một địa điểm khác

GIẢI PHÁP VẬN TẢI VÀ PHÂN PHỐI

Dành cho Doanh nghiệp lớn

Với một loạt Giải pháp Vận chuyển đa phương thức, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp bạn duy trì các mức dịch vụ cao và đáng tin cậy, đồng thời đạt được khả năng theo dõi toàn bộ quá trình vận chuyển sản phẩm. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ cắt giảm chi phí vận chuyển và lượng khí thải CO2. Đội ngũ của chúng tôi kết hợp lý tưởng các hệ thống, các hãng vận chuyển và các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

Chọn Giải pháp Vận chuyển và Phân phối
Chọn Giải pháp Nội địa

DHL Managed Transport

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Đa phương thức Liên lục địa

DHL SeAir

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Door-to-More

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.