Navigatie en inhoud

Beste gebruiker,

U bezoekt deze pagina met een browser. Dit levert mogelijk niet de meest optimale ervaring op.

U kunt doorgaan, maar als u de beste ervaring wilt met deze pagina adviseren wij gebruik te maken van Edge, Firefox en Chrome.

U bent in  België
of Selecteer een andere locatie

SAFETY OF LIFE AT SEAS

Vereisten voor de verificatie van containergewicht

Het vervoer van containers over zee is een redelijk veilige activiteit. De laatste paar jaar is de branche echter opgeschrikt door enkele grote incidenten op zee en aan de kust, veroorzaakt door incorrecte vermelding van het gewicht van geladen containers. De IMO (International Maritime Organization) heeft daarom, samen met branchevertegenwoordigers, specifieke regels opgesteld in het kader van de SOLAS-conventie (Safety of Life at Seas). VGM (Verified Gross Mass) is een van deze regels.

Het doel van het VGM is om een accuraat brutogewicht van geladen containers te verkrijgen, zodat operators op schepen en in terminals stuwplannen kunnen maken voordat de vracht in het schip wordt geladen. Deze regelgeving beschermt niet alleen de mensen en bedrijfsmiddelen van de operators van het schip en de terminal, maar ook de vracht van de expediteur.

Veranderingen per 1 juli 2016

Het onmiddellijke gevolg voor de expediteur is dat met ingang van juli 2016 het VGM (Verified Gross Mass) van elke container moet worden opgegeven aan de vervoerder voordat de definitieve ladinglijst kan worden opgemaakt.

Daarnaast is de expediteur er verantwoordelijk voor dat het juiste gewicht wordt opgegeven. Als er geen VGM is opgegeven, wordt de container niet aan boord geladen.

Twee toegestane weegmethoden:

  • Methode 1: Weeg de geladen container
  • Methode 2: Weeg de vracht en andere inhoud en voeg het tarragewicht van de container toe

DHL helpt u bij het beheren en naleven van deze nieuwe conventie. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande documenten of neem contact op met uw vertegenwoordiger of verkoopadviseur van DHL Global Forwarding.

Op volle kracht vooruit

Neem contact op met onze vrachtexperts en ga in zee met een vervoerder met wereldwijd perfecte verbindingen met het achterland.