Oplossen van geschillen

De commissie van de EU heeft een online platform voor geschillenbeslechting opgezet (ODR-platform). De koppeling is https://ec.europa.eu/consumers/odr/