Навигация и съдържание

Експертни познания за индустрията


Вашите уникални логистични изисквания са залегнали в основата на нашия бизнес. Превръщаме предизвикателствата, пред които се изправяте на пазара, във възможности и често в конкурентно предимство. Нашите експерти по логистика проектират решения, съобразени с конкретните нужди при сложни пазарни тенденции във вашия отрасъл.

Запознайте се с експертните ни решения за индустрията


Автомобилостроене

Независимо дали е на база LTL, PTL или FTL – експертите на DHL по автомобилостроене анализират, оптимизират и прилагат комплексни транспортни решения и предлагат районни спедиторски концепции, I2M, JIT, JIS и някои други специализирани конфигурации за автомобилостроителния бранш. Нашият съвременен FCM уебпортал (мениджър на транспортната верига) осигурява видимост по цялата верига на доставките.

Ключова компетентност по подотрасли
 • Леки автомобили – Произвеждани от производители на оригинално оборудване (OEM)
 • Търговски автомобили – Леки/средни/тежки камиони (над 3,5 тона)
 • Производители на компоненти – Разделяне на доставчици от 1-во, 2-ро, 3-то и n-то ниво, за да се демонстрира комплексността на произвежданите части
 • Гуми – Производство на гуми за леки или търговски автомобили, мотоциклети, авиацията, селското стопанство или спорта

Химическа промишленост

Нашите експерти по химическата промишленост имат обширни познания и разбират в детайли специфичните тънкости и изисквания на бранша. Експертните центрове за химикали, разположени в близост до основните производствени мощности на химическата индустрия, предлагат най-добрите решения за вашите стоки. Всички работни процеси се адаптират според конкретните нужди на бранша: GPS проследяване, познания за обработката на специфични празни контейнери за химикали, централизирано наблюдение и отчетност.

Компетенциите включват
 • XL ремаркета, сертифицирани по EN 12642, със специална конструкция на покрива, стабилна преграда, здрави подпори
 • Транспорт за всички ADR класове с няколко изключения, които може да откриете в нашите общи условия
 • Всички терминали са оборудвани съгласно изискванията на ADR и са с еритифициранипо DIN EN 12798
 • Пълно проследяване при транспортиране на товари, чувствителни на температури, в рамките на цялата верига на доставките чрез термо камиони или термо опаковки
 • SQAS и DEKRA сертификат за опасни товари на терминалите на DHL

Потребителска индустрия

Като вземат предвид международни тенденции в сферата на глобализацията, урбанизацията, суровините и устойчивото развитие, нашите потребителски експерти ви помагат да организирате всички свързани подотрасли в съответствие с конкретните нужди. Изискванията в рамките на подотраслите са изключително разнообразни. Докато за бързооборотните потребителски стоки бързината при достигане до пазара и многоканалната дистрибуция са задължителни, производителите на малотрайни продукти предпочитат интелигентна логистика с хладилно съхранение и транспорт.

Ключова компетентност по подотрасли
 • Бързооборотни потребителски стоки (FMCG)
 • Печат
 • Медия/Забавления
 • Малотрайни продукти
 • Потребителски стоки за дълготрайна употреба

Енергетика

DHL Energy Solutions се фокусира върху нуждите на веригата на доставките на компаниите от отрасъла на енергетиката (вкл. петрол, газ, минодобив и възобновяеми източници), като същевременно винаги гарантира съответствието с най-новите разпоредби за безопасност и опазване на околната среда. Осигуряваме желаната услуга дори в най-отдалечените и труднодостъпни места и гарантираме, че се спазват високите ви изисквания по отношение на здравето, безопасността, сигурността и опазването на околната среда. Целта ни е нула: Нула наранявания, нула злополуки и нула значими инциденти!

Ключова компетентност по подотрасли
 • Петрол и газ – добив и доставка
 • Химическа и нефтохимическа промишленост
 • Добив на енергийни ресурси
 • Управление в областта на комуналните услуги, възобновяемите източници и енергетиката

Разработване и производство

Ние проектираме индивидуални решения за сложни логистични проблеми във вашия отрасъл. Позволете на нашите експерти да ви покажат как. Изпълнението на вашите специфични логистични изисквания е критично важна част от нашия бизнес. Въз основа на веригите на доставките на нашите клиенти ние превръщаме предизвикателствата, пред които сте изправени на своя пазар, във възможности да получите конкурентно предимство.

Компетенциите включват
 • Електроразпределение – енергетика, селско стопанство
 • Железопътен транспорт за космическия и авиационния сектор – транспорт, обществени власти и отбрана, здравеопазване
 • Строително оборудване – строителство, минодобив
 • Безопасен транспорт със защита на високорисковите товари
 • Resilience360 – Платформа, базирана в облака, която картографира вашата верига на доставките и намалява риска

Естествени науки и здравеопазване

Знаем колко отговорно е транспортирането на товари за медицински цели. Прилагаме система за управление на качеството, сертифицирана съгласно ISO 9001 и ISO 14001. Всички наши процеси са организирани в съответствие със стандартите на новите указания за Добри дистрибуторски практики (ДДП) на ЕС, за да се осигури целостта на вашите стоки по време на цялата транспортна верига.  DHL Freight създаде и специален експертен център в областта на естествените науки в Белгия, където обединихме всичките си познания и опит в екип, който обработва всички пратки в мрежата на DHL Freight Coldchain.

Компетенциите включват
 • Услуги с управление на температурата за охладени стоки (+2°C до +8°C), както и за продукти с контролирана околна температура (+15°C до +25°C)
 • В съответствие с ДДП (Добри дистрибуторски практики) на ЕС
 • GPS наблюдение, предлагано от Agheera
 • Пратки с (изключително) висока стойност
 • Контролирани лекарства и фармацевтични опасни товари
 • Експресни или транзитни доставки

Търговия на дребно

Тенденциите, определяни от потребителите, разрастващата се глобална средна класа и търсенето на устойчиви и достъпни продукти означава, че промените в света на производителите на потребителски стоки се случват зашеметяващо бързо. Това налага гъвкавост на транспортните решения. DHL Freight посреща тези предизвикателства без страх и създава иновативни решения в сътрудничество с нашите клиенти. 

Компетенциите включват
 • Сухопътен, интермодален и железопътен транспорт
 • Пълно натоварване (FTL), частично натоварване (PTL), групаж (LTL)
 • Решения за сигурност за стоки с висока стойност
 • Митническо освобождаване и консултиране
 • Сертификати: ISO 9001, 14001 и 50001
 • Доставка до магазини
 • Многоканални решения
 • Специализиран или споделен транспорт

Технологии

Дори при стоките с най-висока стойност или при изискване да се покрие дистрибуцията в Европа на сегментите B2B и B2C, можем да предоставим желаната услуга и да гарантираме удовлетворяване на високите изисквания на технологичния бранш. Предлагаме камиони с двама водачи, 24/7 активен, базиран на GPS център за контрол на сигурността и други начини за защита на вашите стоки.

 

Ключова компетентност по подотрасли
 • Потребителска електроника, EMS и ODM
 • Фирмени компютърни системи, персонални и преносими компютри
 • Мобилни телефони и мрежови устройства
 • Изделия за изобразяване и печат
 • Полупроводници

Свържете се с нас

Имате въпроси към експерт по товарни превози? 


Като за начало ни разкажете малко повече за вашата организация.