Навигация и съдържание

Заявете вземане за Вашите пратки за сухопътен транспорт


Моля, използвайте този формуляр, за да заявите вземане от DHL Freight в България

Повечето полета са задължителни

Наредител/платец на транспорта

Моля, въведете името на Вашата организация или фирма

Моля, въведете адреса си

Моля, въведете града си

Моля, въведете пощенския си код

Моля, въведете телефонния си номер

Моля, въведете факс номера си

Моля, въведете имейл адреса си

Моля, въведете името и длъжността на лицето, изготвило поръчката

Моля, въведете ДДС номера си

Моля, въведете лицето за връзка

Forms Summary

Изпращач/износител

Моля, изберете опция

Моля, въведете името на фирмата

Моля, въведете адреса

Моля, въведете пощенския код

Моля, въведете града

Моля, изберете държава

Моля, въведете телефонен номер

Моля, въведете факс

Моля, въведете имейл адрес

Моля, въведете лице за връзка

Адрес на товарене

Моля, въведете името на фирмата

Моля, въведете адреса си

Моля, въведете града си

Моля, въведете пощенския си код

Моля, изберете държава

Моля, въведете телефонния си номер

Моля, въведете факс

Моля, въведете имейл адреса си

Моля, въведете лицето за връзка

Моля, въведете работно време на склад

Моля, въведете готовност за товарене

Forms Summary

Получател/Вносител

Моля, изберете опция

Моля, въведете името на фирмата

Моля, въведете адреса

Моля, въведете пощенския код

Моля, въведете града

Моля, изберете държава

Моля, въведете телефонен номер

Моля, въведете факс

Моля, въведете имейл адрес

Моля, въведете лицето за връзка

Адрес на разтоварване

Моля, въведете името на фирмата

Моля, въведете адреса си

Моля, въведете пощенския си код

Моля, въведете града

Моля, изберете държава

Моля, въведете телефонен номер

Моля, въведете факс

Моля, въведете имейл адреса си.

Моля, въведете лицето за връзка

Моля, въведете работно време на склад

Моля, изберете вашите изисквания по Incoterms® 2010

Моля, въведете договорена цена за транспорт

Forms Summary

Данни за пратката

Моля, въведете съдържанието/вида на стоките

Моля, посочете габаритите

Моля, въведете броя колети

Моля, въведете общия обем

Моля, въведете броя колети

Моля, въведете общото бруто тегло

Моля, посочете дали пратката може да се стифира

Моля, въведете ADR клас

Моля, въведете вашия митнически тарифен номер

Моля, изберете опция

Моля, посочете стойността на пратката си

Моля, дайте всякаква допълнителна информация за вземането и доставката

Всички пратки DHL Freight Euroconnect се заплащат по банков път в срок до 7 дни след издаване на фактурата. Условията за транспортиране на Euroconnect са приложими за всички пратки на Euroconnect. Българската версия на тези условия можете да откриете в тази връзка.

DHL Freight работи въз основа на GFC и GWC на NSBS. С изпращането на тази поръчка по електронен път потвърждавате съгласието си с общите условия, които важат за DHL Freight Euroconnect.

Моля, приемете общите условия

Forms Summary