Навигация и съдържание

Скъпи потребителю,

Браузъра, който използвате може да не осигури най-оптималното изживяване на този сайт.

Все още можете да продължите, но за да се възползвате най-добре от нашия уеб сайт, препоръчваме да използвате Edge, Firefox или Chrome.

Вие сте в  България
или Изберете друго местоположение

МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Осигуряване на добри условия за международна търговия

Митниците играят жизненоважна роля в улесняването на различните търговски процеси и защитата на икономиките от рискове и се превръщат в съществен фактор за успех в осъществяването на международен бизнес.

Всички наши услуги се предоставят от опитни митнически специалисти.

Грижим се те винаги да бъдат в течение на най-новите правни и процедурни промени, така че да са достатъчно подготвени, за да могат да бъдат от полза за Вас и Вашия бизнес във всички видове транспорт.

Нашите продукти и решения

DHL Customs Services

Митническо посредничество
 • Присъствие в над 200 държави по целия свят
 • Специализиран екип от митнически експерти
 • Превъзходно ниво на доставка на услуги в световен мащаб, използвайки най-новите технологии за митническо освобождаване

Нашата широка гама от услуги за митническо посредничество осигурява безпроблемно и своевременно преминаване на пратките през граница – без административни тежести, закъснения или неустойки.

Обширно портфолио от митнически услуги, включително:

 • Внос и износПодаване на декларации
 • Подаване на данни за сигурност
 • Мита и такси Придвижване
 • Други държавниПредставителство
 • Транзитно преминаване
 • Разрешения и лицензиУслуги по заявяване
 • Допълнителни услуги

Премахваме сложността от митниците

 • Обработка на повече от 7 милиона митнически декларации годишно
 • Глобални, регионални и национални екипи осигуряват оперативна съгласуваност и съвместими търговски дейности
 • Работа в съответствие със структурата на управление, кодекса на поведение и стандартите за съответствие
 • Силни връзки с държавните митнически служби и органи по сигурността

Консултантски услуги

DHL Customs Consulting

Консултации, оценка на риска и подобряване на Вашата митническа дейност

Нашите митнически консултанти могат да преразгледат вашата верига на доставките, за да подпомогнат подобряването на митническите дейности, да оптимизират задълженията ви, да идентифицират потенциалните рискови области и да оптимизират вътрешния контрол и процедури, за да увеличат максимално вътрешното съответствие.

 • Глобална мрежа от опитни митнически консултанти
 • Установени методологии и умения за управление на проекти, които да гарантират, че проектите се изпълняват навреме, в рамките на обема и бюджета
 • Целта на предоставените решения е да се постигнат три основни предимства: митническо съответствие, ефективност на разходите и пестене на време
 • Доказани решения, основаващи се на опита на DHL при обработването на повече от 7 милиона митнически записи на година
 • Обширно портфолио от консултантски услуги, включително:
  - Управление на митници
  - Интерпретация на нормативи и консултации
  - Оценка на съответствие и одити
  - Митническо обучение и образование
  - Програми за данъци и такси
  - Ресурси на място (командироване)

Обмисляте нещата или не знаете кой продукт да изберете?

Свържете се с наш експерт по превоз на товари, за да обсъдите вашите изисквания или да получите бърза оферта, докато мислите за това!

Freight Connections

Открий последните кратки информации за DHL’s Road Freight и Customs Experts.