Скъпи потребителю,

Браузъра, който използвате може да не осигури най-оптималното изживяване на този сайт.

Все още можете да продължите, но за да се възползвате най-добре от нашия уеб сайт, препоръчваме да използвате Edge, Firefox или Chrome.

Вие сте в  България
или Изберете друго местоположение

ОПАСНИ ТОВАРИ И ЗАБРАНЕНИ СТОКИ

DHL Freight е утвърден превозвач на опасни товари и може да предостави решения за сухопътен и ЖП превоз на опасни товари.

Превозът на опасни товари се регулира от международни и национални разпоредби според съответния вид транспорт. Целта на тези разпоредби е да се предотвратят злополуки с хора и имущество, както и вреди върху околната среда. Регулациите обхващат въпроси, като изискванията за опаковане, максималните количества, които могат да бъдат транспортирани, и видовете товари, които могат или не могат да бъдат транспортирани в една и съща транспортна единица.

За да се осигури съгласуваност между всички тези регулации, бяха установени механизми за хармонизиране на критериите за класифициране на опасностите и инструменти за съобщаване на опасностите, както и за транспортните условия за всички видове транспорт.

Повече информация за класификацията на опасните товари ще намерите в уебсайта на UNECE.неопределено

Сухопътен транспорт на опасни товари

DHL Freight изпълнява сухопътен транспорт на опасни товари в съответствие с националните и международните нормативни актове на ADR (Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе). Те се прилагат в рамките на всички държави, които са приели спогодбата ADR в своето законодателство. Освен това и директивите на ЕС относно превоза на опасни товари се прилагат в Европа.

Спогодбата се подновява на всеки 2 години от UNECE (Икономическата комисия за Европа на ООН).

 • Международният транспорт на опасни товари по шосе е предмет на международната спогодба ADR. ADR = Европейска спогодба за международния превоз на опасни товари по шосе.

  За държавите, отделени от континентална Европа от море, важи и кодексът IMDG относно международния морски транспорт. 

  Кодексът IMDG (Международен кодекс за превоз на опасни товари по море) се приема като международни указания за безопасен транспорт или изпращане на опасни товари или опасни материали по вода с кораби. За повече информация относно IMDG посетете  IMO – Международната морска организация.

  Международният железопътен транспорт на опасни товари е предмет на нормативните актове на RID (Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари). За повече информация посетете OTIF – Междуправителствена организация за международни железопътни превози.OTIF – Междуправителствена организация за международни железопътни превози

 • За превоз на опасни товари са необходими следните документи:

  • Формуляр за мултимодален превоз на опасни товари, необходим за морски транспорт (държави, отделени от континентална Европа от море)
  • Товарителница (CMR), в която е посочена съответната класификация по ADR, на официалния местен език и на английски, немски или френски език
 • Необходими са в следния ред:

  • Номер на ООН (UN + четирицифрен номер, който идентифицира опасните вещества и изделия в контекста на международния транспорт)
  • Техническо име (съгласно настоящите спецификации по ADR/RID/IMDG)
  • Номера на етикети за опасни товари по ADR/RID/IMDG
  • Група опаковки, ако е приложимо
  • Код за ограничение за движение в тунели (за ADR/RID)

  Не са необходими в следния ред:

  • Бруто тегло/литри
  • Нето тегло/литри
  • Информация относно товарите в ограничени или допустими количества, ако е приложимо
  • Брой и конкретен вид на опаковките
  • Име и адрес на получателя
  • Име и адрес на изпращача
  • Точка на възпламеняване в градуси по Целзий (само за IMDG)

  Информацията за опасните товари трябва да бъде отпечатана на единния формуляр за поръчка на превоз, както и на CMR.

  Необходимата информация и документи за превоза на опасни товари трябва да бъдат представени на DHL Freight в момента на осъществяване на поръчката.

  DHL Freight гарантира, че цялото транспортно оборудване е снабдено с необходимата по закон документация и сертификати, включително „Писмени инструкции съгласно ADR“ за водачите, на необходимите езици.

  За превоза на опасни товари винаги са необходими специални договорености, поради което графикът за транспортиране трябва да бъде договорен отделно.

Стоки, които не се превозват от DHL Freight

Моля, имайте предвид, че DHL Freight не превозва следните видове стоки в своята мрежа:

 • Оръжия и боеприпаси
 • Опасни товари:

      -

Клас 1 (експлозиви, с изключение на кодове на ООН 0323, 0432, 0454 и UN 0014 по отношение на патрони само за инструменти)

      -

Клас 2.3 (токсични газове)

      -

Клас 4.1 (самоактивиращи се вещества, изискващи контролирана температура, с кодове на ООН от 3231 до 3240, UN 3533, UN 3534, UN 3364, UN 3365, UN 3367 и UN 3368)

      -

Клас 5.2 (органични пероксиди, изискващи контролирана температура, с кодове на ООН от 3111 до 3120)

      -

Клас 6.1 (токсични вещества от опаковъчна група 1)

      -

Клас 6.2 (биологично опасни вещества)

      -

Клас 7 (радиоактивни вещества)

      -

Клас 9 (ООН кодове 2212, 2590, 2315, 3151, 3152)и литиево-йонни батерии и литиеви метални батерии (ООН 3480, 3481, 3090 и 3091), които са повредени или дефектни, както е дефинирано в Специална разпоредба 376, и превозни средства с акумулаторни батерии (ООН 3171), чиято батерия е повредена или дефектна, както е определено в специална разпоредба 376. Изключения са възможни само за споменатите по-горе батерии и задвижвани от батерии превозни средства. Те изискват изричното писмено одобрение на DHL Freight преди започване на бизнеса.

 • Отпадъци, живи растения, добитък, животни, малотрайни продукти
 • Пари, благородни метали, бижута, скъпоценни камъни, произведения на изкуството, антики, чекове, готови за използване кредитни карти, монети, гербови марки, валидни телефонни карти
 • Всякакви средства за плащане, ценни книжа (гаранции), ценности, документи, лични вещи, насипни материали
 • Крайни тютюневи изделия (цигари, пури и т.н.)

Допълнителни такси за опасни товари

Превозите на опасни товари изискват допълнителни дейности, като маркиране на транспортните единици, декларации до властите и спедиторските компании, обработка на документи и т.н. Опасните товари подлежат на местни и/или национални такси за опасни товари, които се заплащат отделно. Транспортирането на опасни товари винаги подлежи на допълнителни такси.

За да научите повече за местните такси и регулации, свързани с превоза на опасни товари, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на DHL Freight.

Полезни връзки:

Не виждате това, което търсите?

Свържете се с някой от експертите на DHL Freight днес!

Freight Connections

Открий последните кратки информации за DHL’s Road Freight и Customs Experts.