РЕШЕНИЯ, СЪОБРАЗЕНИ С КОНКРЕТНИТЕ НУЖДИ И ЛОГИСТИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВАШИЯ ОТРАСЪЛ

Вашите уникални логистични изисквания са залегнали в основата на нашия бизнес.

Превръщаме предизвикателствата, пред които се изправяте на пазара, във възможности, предоставяйки ви конкурентно предимство. DHL проектира решения, съобразени с конкретните нужди при сложни логистични проблеми във вашия отрасъл. Позволете на нашите експерти да ви покажат как.

Freight Connections

Открий последните кратки информации за DHL’s Road Freight и Customs Experts.