ПРОСЛЕДЯВАНЕ И СЛЕДЕНЕ

 

 


Често задавани въпроси

за проследяване и следене

 • Номерът за проследяване или ИД представлява комбинация от цифри и евентуално букви, която идентифицира еднозначно Вашата пратка за вътрешно или международно проследяване.  

  Обикновено изпращачът или онлайн магазинът може да Ви предостави номера за проследяване или ИД. Ако сте поръчали даден продукт от онлайн магазин, в потвърждението по имейл или известието за проследяване на пратката често е посочен номерът за проследяване или ИД.
  В противен случай, моля, свържете се със спедитора или онлайн магазина.

  За примерни номера за проследяване, които се използват за пратките от DHL, моля, щракнете тук, за да видите примерни номера за проследяване. Примери и описания на номерата за проследяване ще намерите също така по-долу.

  DHL Express

  • 10 знака, само цифри; или започва с 000, JJD01, JJD00, JVGL или нещо подобно.
   Примери: 1234567890 или JJD0099999999

   Отидете на проследяване на товарителница на DHL Express

  DHL Parcel

  • Започва с 3S, JVGL или JJD.
   Примери: 3SBCC000123456 или JVGL9999999999

  Отидете на проследяване на DHL Parcel

  DHL eCommerce

  • Обикновено започва с GM, LX, RX или до пет букви. ИД може да бъде с дължина от 10 до 39 знака.
   Примери: GM99999999999 или 999999999999999999

  Отидете на проследяване на DHL eCommerceнеопределено

  DHL Global Forwarding

  • 7 знака, само цифри.
   Пример: 1234567
  • Започва с 1 цифра, последвана от 2 букви и 4 до 6 цифри.
   Пример: 1AB12345
  • Започва с 3 до 4 букви.
   Пример: ABC123456
  • Започва с 3-цифрен код на превозвача, следва тире (-), последвано от 8-цифрения номер на мастертоварителницата.
   Пример: 123-12345678

  Отидете на проследяване на товар в DHL Global Forwarding

  DHL Freight

  • Код на поръчката: започва с 2 до 3 букви, следва тире (-), 2 до 3 букви, тире (-) и 7 цифри.
   Пример: ABC-DE-1234567
  • Започва с 4 цифри, последвани от тире (-) и 5 цифри.
   Пример: 1234-12345
  • Изцяло цифров с дължина 9, 10 или 14.
   Пример: 123456789

  Отидете на проследяване на DHL Freight

 • Събитията за проследяване обикновено се появяват 24–48 часа след получаване на идентификационен номер за проследяване и следене. По правило, когато пратката стигне в нашите центрове, се появява събитие за проследяване.

 • Моля, уверете се, че сте въвели точния номер за проследяване в правилния формат (обяснения и примери за вътрешни и международни номера за проследяване са дадени по-горе в този сайт). В случай че Вашият ИД за проследяване не действа, моля, свържете се с изпращача или онлайн магазина.

 • Ако не разполагате с номер за проследяване, Ви съветваме да се свържете с Вашия изпращач. Все пак, ако разполагате с други номера за справка за доставките, възможно е те да действат в системите за проследяване на пратките на бизнес звеното, което отговаря за конкретната пратка (например DHL Express или DHL Freight).

Често задавани въпроси

за проследяване и следене