Навигация и съдържание

ПРОСЛЕДЯВАНЕ: EXPRESS

Моля, въведете вашия/те номер/а за проследяване


Ако предпочитате да говорите с някого лично относно местоположението на Вашата пратка, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на DHL Express

Кратки отговори на често задавани въпроси относно проследяването

  • Да, при определени условия. Препоръчваме Ви да запишете Вашия номер за проследяване. В случай, че имате референтен номер от изпращач, можете да използвате нашата услуга за проследяване по референция.

  • Товарителницата на DHL Express за пратки Time Definite представлява 10-цифрен номер (напр. 1234567890, 2345678901), затова моля, проверете номера и опитайте отново. В случай, че Вашият номер за проследяване не съответства на този формат, моля, опитайте една от останалите системи за проследяване.

  • Да, DHL ProView е уеб базирано приложение за преглед на пратки и известяване за събития, предназначен специално за по-добро проследяване от притежатели на клиентски код в DHL Express. Моля, направете справка с локалния сайт на DHL, за да разберете дали DHL ProView се предлага във Вашата държава. Към момента не се предлага в цял свят, скоро ще бъде налично във всички държави.

Ако предпочитате да говорите с някого лично относно местоположението на Вашата пратка, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на DHL Express

Кратки отговори на често срещани въпроси относно проследяването

  • DHL рециклира периодично номерата на товарителниците на пратките по оперативни причини. Понякога това води до информация в нашата система за две пратки, които пътуват с един и същ номер на товарителница едновременно. DHL полага всички усилия да отстрани такива случаи. Междувременно, моля, бъдете сигурен(на), че макар тази информация да е объркваща, Вашата физическа пратка ще се насочи към правилната си дестинация и ще получи същото внимателно отношение като всяка друга пратка в нашата мрежа.

  • Това обикновено се случва, ако информацията, с която разполагаме, е недостатъчна, за да можем да проследим пратката за Вас. Възможно е да е необходима допълнителна информация или уточнение, например в случай че адресът е неточен. Въпросът може да бъде решен много бързо, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

  • Дестинациите, които се показват в резултатите от проследяването на DHL Express, се основават на местоположението на обслужващия център,  който осигурява вземането или доставката. Моля, бъдете сигурен(на), че пратката Ви се доставя до дестинацията, която сте посочили, когато сте попълнили товарителницата на Вашата(ите) пратка(и).

  • След като потвърдите идентичността си на нашия сайт за Доказвателство за получаване на пратка, ще имате достъп до допълнителна информация, в това число и кой е подписал документи за получаване на пратката Ви.

  • Да, DHL ProView е уеб базиран инструмент за преглед на пратките и известяване за събития, предназначен специално за по-добро проследяване от притежатели на клиентски номера в DHL Express. Моля, направете справка с локалния сайт на DHL, за да разберете дали DHL ProView се предлага във Вашата държава. Макар че в момента не се предлага в целия свят, тя ще бъде налична във всички държави в близко бъдеще.

  • Това пояснение дава указание за процеса на митническо освобождаване в сила на конкретната дестинация. Моля, натиснете върху бутона „Показване на подробности“, за да видите допълнителна информация. По този начин можете да видите дали митницата изисква допълнителна информация за освобождаването.

  • Понякога няколко пратки са с един и същ номер за проследяване. В такива случаи се показват първите десет резултата. Моля, опитайте с pieceID/номер на контейнер, ако има такъв.