Navigace a obsah

Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vyberte jiné umístění

NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI V AUTOMOBILITA PRŮMYSLU

Poháníme vaši firmu vpřed

Ať už potřebujete jakékoli materiály nebo produkty pro automobilita průmysl a ať už je potřebujete kdekoli, DHL má zkušenosti, kapacitu a technologie, aby je tam dostala – s efektivními náklady a včas.

 • Narůstající počet majitelů aut na nových a vznikajících trzích, spolu s expanzí střední třídy mění světovou mapu automobilita průmyslu. Firmy reagují na tuto změnu poptávky přesunutím výroby blíže ke spotřebě, což často způsobuje problémy s doručováním materiálu na dlouhé vzdálenosti. Společnost DHL nejen poskytuje logistickou podporu pro konstrukci nových montážních závodů, ale také odborné znalosti o pohybu zboží přes hranice a celní problematice, přehlednost a kontrolu materiálů a poprodejní univerzální síť schopnou pracovat v jakékoli lokalitě a na jakékoli úrovni distribučních služeb.

 • Automobily se stávají „technologií na kolech“ a spotřebitelé se při nákupu často rozhodují podle „inteligence“ a hodnoty infotainmentu. Pokročilé možnosti vozidel, ve kterých mnozí nyní spatřují prodloužení mobilního zařízení, mohou zahrnovat aktivní parkování a další funkce pro minimalizaci nehod a chyb řidiče. Naše odborné znalosti napříč sektory – zejména na trhu technologií – a naše vztahy s dodavateli, zkušenosti s díly s vysokou hodnotou a krátkým životním cyklem a síťové propojení s výrobci komponent po celém světě, díky tomu všemu je DHL perfektním partnerem na této cestě.

 • Dnešní spotřebitelé očekávají větší rozsah pro výběr modelu, funkcí a individuálního přizpůsobení, spojený s bezvadným servisem, co se týče nákupu, financování, pojištění a poprodejních služeb. Naše služby sekvencování a „just in time“ podporují výrobu různých modelů na stejné montážní lince, s doručením materiálů přímo k lince, přesně tam, kde je potřeba. Podobně naše efektivní aftermarketová řešení snižují potřebu držení zásob u dealera –bez dopadu na spokojenost zákazníků – a uvolňují místo pro opravy díky doručování dílů na vyžádání.

Osobní vozidla

Společnost DHL nabízí největší rozsah služeb dodavatelského řetězce a splňuje narůstající poptávku ohledně umístění nových montážních závodů, efektivity výroby, zákaznického servisu a dalších bodů.

 • Výsledkem umístění výrobních zařízení do rychle rostoucích vznikajících trhů, aby byly blíže koncovým spotřebitelů, jsou rozšířená zásobovací vedení. Nárůst megaplatforem výrobců původního zařízení zintenzivnil zaměření na větší efektivitu. Abychom tomuto tlaku čelili, navrhujeme dodavatelské řetězce, které doručí správný díl ve správnou dobu, ať už je váš výrobní závod umístěn kdekoli. Naše možnosti globálního provozu a dopravy zajišťují plynulou cestu od místa původu do cíle a naše schopnost sekvencování dílů pro přímé doručení k montážní lince zvýší vaši produktivitu a efektivitu.

 • Dnešní spotřebitelé vyžadují bezproblémový nákup, financování, pojištění a aftermarketové služby a rovněž individuálně přizpůsobené vozidlo, které bude mít vše z jejich seznamu přání. Umožňujeme splnění těchto požadavků díky efektivním řešením doručení „just in time“ a „just in sequence“ pro rychle rostoucí počet a sortiment dílů potřebných pro dnešní vozidla. Naše efektivní provozní síť zároveň zajišťuje rychlé doručení náhradních dílů dealerům.

 • Auta se mění v technologie na kolech: Poptávka po „propojených“, automaticky řízených a diagnostikovaných vozidlech vedla k exponenciálnímu nárůstu dílů souvisejících s technologiemi. Společnost DHL má rozsáhlé znalosti napříč sektory a odborné znalosti technologického průmyslu a ví všechno o manipulaci s díly vysoké hodnoty, práci s kratšími životními cykly produktů a sourcování zboží od dodavatelů, kteří tradičně obsluhovali trh s technologiemi.

Užitková vozidla

DHL chápe důležitost spolupráce s výrobci originálního vybavení užitkových vozidel pro co-engineering nových technologií vozidel, snižování spotřeby paliva a emisí a snižování celkových nákladů na vlastnictví vozidel.

 • Moderní provozovatelé vozidel hledají možnosti pro bezpečnost a ekologická řešení v podobě telematických technologií, což přináší novou úroveň transparentnosti. Související problematika emisí zvyšuje poptávku po elektrických, hybridních a dalších „čistých“ zdrojích energie. Využívání dat z „propojených vozidel“, která předávají informace o jejich zdraví a aktivitách, je cestou k bližšímu sledování, lepšímu plánování údržby a – na základě historických dat – štíhlejšímu zásobování náhradními díly.

 • Kromě požadavku na lepší palivové hospodářství, nižší ceny nových vozidel a vyšší hodnotu pro prodej ojetých vozidel hledá trh balíčky produktů se službami přidané hodnoty, které jsou klíčem k udržení marží. Pro minimalizaci nákladů může společnost DHL navrhnout dodavatelský řetězec, který zabrání zbytečné výměně dílů a pomůže efektivněji koordinovat údržbu a opravy.

 • V reakci na růst na vznikajících trzích rozšiřují výrobci svou geografickou stopu a přesouvají výrobní zařízení blíže ke spotřebitelům. V některých případech má rozvoj "low cost" platforem za cíl proniknout na tyto vysoce konkurenční trhy. Naše logistické možnosti jsou připraveny pomoci konstrukci nových montážních závodů, naše odborné znalosti o pohybu zboží přes hranice a celní problematice, společně s možnostmi pro zlepšení kontroly a přehlednosti materiálů, zajišťují spolehlivé doručení na jakoukoli vzdálenost. Tyto služby jsou doplněny řadou globálních aftermarketových sítí, které jsou navrženy tak, aby sledovaly různé strategie.

Výrobci součástí

Společnost DHL poskytuje veškerou logistickou podporu, kterou výrobce potřebuje pro zásobování montážní linky všemi druhy dílů, včetně široké řady služeb zabezpečení zdrojů pro výrobu (I2M) a služeb přidané hodnoty.

 • Aby výrobci udrželi krok s poptávkou, snížili dobu vývoje produktu ze 3,2 na 2,7 roku. Hodnotový řetězec se navíc mění v proměnlivý ekosystém, kde se mění role jednotlivých hráčů, vstupují noví hráči a jednorozměroví hráči jsou vytlačováni. DHL má schopnost podpořit rychlou adaptaci, která je nutná pro čelení výzvám tohoto trhu, a naše hluboké pochopení a zkušenost s dynamikou tohoto odvětví umožňuje non-stop inovaci a kontinuitu dodavatelského řetězce.

 • Výrobci nyní požadují větší transparentnost nákladů, které dosahujeme oddělením nákladů na logistiku od nákladů na díly. Naše schopnosti v této oblasti dodávají transparentnost všem aspektům a poskytují vyšší úroveň kontroly a přehlednosti nákladů a výdajů.

 • Zatímco výrobci přesunují výrobu, aby vyšli vstříc poptávce na vznikajících trzích, jejich obecná globální stopa je často nejlépe obsloužena s využitím stejných dodavatelů v každém regionu. Společnost DHL je k dispozici, kdekoli je třeba, aby tento rozvoj podpořila. Nabízíme solidní zkušenost v přenosu našich osvědčených odborných znalostí a schopností z vyspělých na vznikající trhy. Také dokážeme pomoci díky našim možnostem financování zásob, které podporují rychlejší přístup k financím, a tím uvolňují pracovní kapitál a hotovost pro růst finančních prostředků.

 • Ať už je závod na výrobu automobilita umístěn v tradičním domácím regionu, nebo v jednom z nových a vznikajících trhů, výrobci potřebují, aby dodavatelé doručovali díly „just in time“ a „just in sequence“. Máme velkou zkušenost s aplikací našich osvědčených odborných znalostí a schopností na vyspělé i vznikající trhy a naše možnosti sekvencování umožňují výrobu více modelů a variant na stejné montážní lince.

Pneumatiky

Ať už je pneumatika určena na jakékoli vozidlo, naše specializovaná řešení pro skladování a distribuci zaručují rychlé, efektivní a nákladově efektivní doručení.

 • Ziskovost výroby a doručování pneumatik závisí na nákladově efektivním provozu. Kromě toho ovlivní globální sektor automobilových pneumatik v blízké budoucnosti technologické inovace a narůstající automobilita výroby. Přístup společnosti DHL založený na neustálém zlepšování vás podpoří po celou dobu. Zejména naše platformy pro spolupráci nabízejí velkou možnost zlepšení efektivity.

 • Pokud jde o pneumatiky, klíčem ke spokojenosti zákazníků a ziskovosti je cena a místní dostupnost. Poptávka roste ve vznikajících ekonomikách, jako je Čína, Indie, Thajsko a Vietnam, kde jsou tyto faktory ještě významnější. Očekává se, že vznikající ekonomiky povzbudí toto průmyslové odvětví a společnost DHL bude u toho, aby pomohla výrobcům pneumatik vytěžit z toho maximum. Každý den, ve všech zemích světa, mohou naše efektivní sítě pro skladování a přepravu pomoci zajistit, že vaši zákazníci obdrží svou objednávku tentýž nebo další den.

 • Ačkoli pneumatika se musí fyzicky nasadit v servisním centru nebo u prodejce, firmy mohou využívat technologii pro e-commerce, aby urychlily proces objednávání, skladování a doručení. Naše integrovaná IT řešení zlepšují přehlednost objednávek a poptávky a lze se na nás vždy spolehnout díky našim možnostem rychlé distribuce.

Poznatky z automobilita průmyslu

Sledujte nejnovější trendy v logistice

  Kontakt a informace

  Chcete-li získat více informací o našich řešeních nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního newsletteru Supply Chain Insights: