UPOZORNĚNÍ NA PODVODNÉ JEDNÁNÍ

Zneužití značky DHL

Před nedávnem byly zaznamenány pokusy o podvedení internetových nakupujících prostřednictvím emailové komunikace a grafiky, které se na první pohled vydávaly za oficiální komunikaci společnosti DHL.

Ve většině případů se komunikace týká prodeje spotřebního zboží přes internet, kdy je platba vyžadována ještě před doručením zboží.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost DHL nevyžaduje žádné platby takovýmto způsobem. Společnost DHL vyžaduje peníze pouze za služby spojené s přepravními náklady.

Tato bezpečnostní zpráva nemá vliv na povinnost příjemce platit přepravné, clo, DPH nebo podobné poplatky, pokud jsou řádně splatné v době dodání.

Společnost DHL nepřijímá žádnou odpovědnost za náklady, poplatky nebo platby učiněné neoprávněně na základě podvodné aktivity.

Internetové stránky

Pokud máte pochybnosti o integritě internetových stránek, které používají značku DHL, využijte k přístupu na DHL stránky naše globální stránky

Pro více informací navštivte naše globální stránky

Ohlášení podvodu

V případě, že obdržíte podezřelou komunikaci vydávající se za e-mail od společnosti DHL, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

Kontaktujte nás pro více informací

Spamy a viry

Vezměte prosím na vědomí, že pokud obdržíte e-mail s informací, že DHL se Vám pokouší doručit zásilku a vyžaduje otevření přílohy pro doručení zásilky, tento e-mail je podvodný, zásilka neexistuje a příloha pravděpodobně obsahuje vir.

Na tento e-mail prosím nijak nereagujte, neotvírejte přílohu a e-mail odstraňte.

 • Jméno společnosti DHL bylo zneužito v sérii podvodných emailů běžně označovaných jako „Phishing“. Jeden takový e-mail obsahuje informaci o tom, že společnost DHL se pokouší doručit zásilku a žádá příjemce, aby otevřel přílohu a ovlivnil tak doručení zásilky. Tyto e-maily nepochází od společnosti DHL – jejich autoři pouze zneužívají značku a jméno společnosti DHL, aby získali pozornost uživatele a dodali emailům legitimitu.

  Společnost DHL doporučuje neotevírat e-maily, které se vydávají za komunikaci společnosti DHL a to v následujících případech:

  • Obdrželi jste e-mail bez čísla zásilky a nevyužíváte služeb DHL
  • E-mail má přílohu a vy si nejste vědomi, že byste využívali služeb DHL
  • E-mail Vás žádá o otevření přílohy pro získání čísla zásilky

  Příjemce podezřelého e-mailu obsahujícího číslo zásilky si může na našich stránkách ověřit, jestli je číslo platné, tím, že vloží číslo zásilky do pole „Sledovací číslo“. Pokud se neobjeví žádné výsledky, číslo zásilky není platné a e-mail s takovým číslem zásilky nebyl odeslán společností DHL.