Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

DHL Information Services


DHL Express | Povinnost povinného subjektu – o ochraně oznamovatele


Povinnost povinného subjektu – zaměstnavatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele uveřejnit informace dálkovým přístupem

DHL Supply Chain


Podmínky pro používání služby DHL Finder


Právo na používání služby - Společnost Deutsche Post AG vám s časovým omezením na dobu používání služby uděluje neexkluzivní, odvolatelné, nepřenosné a dále nepřenositelné právo na využívání informací v rámci služby, a to výhradně pro individuální vyhledávání pro soukromé účely. Použití pro komerční účely vždy vyžaduje písemný souhlas společnosti Deutsche Post AG. Komerční využití se předpokládá kromě jiného v případě, že během 24 hodin dojde k zadání více než 200 individuálních dotazů.

Služba zdarma - Společnost Deutsche Post AG poskytuje tuto službu v současnosti zdarma. Vyhrazuje si ale právo na její zpoplatnění v budoucnu.

Právo na pozastavení poskytování služby - Poskytování služby DHL Finder vám můžeme kdykoli s účinkem k okamžiku, kdy budete o této skutečnosti informováni, pozastavit nebo znemožnit, a to pokud zjistíme závažné porušení povinností stanovených v těchto Podmínkách pro používání služby, nebo bezpečnostní incident, nebo bude-li pozastavení či omezení služby vyžadováno ze zákona nebo soudním příkazem, nebo o něj požádá státní orgán.

Úpravy, omezení, ukončení poskytování služby - Jsme kdykoli dle svého rozhodnutí oprávněni upravit, omezit nebo ukončit poskytování služby zdarma, váš přístup k ní a její používání.

Záruka a odpovědnost - Nabídka služby zdarma se poskytuje tak, jak je, a bez jakýchkoli záruk. Pokud jde o nabídku služeb zdarma, nezajišťujeme žádnou podporu a ani neslibujeme dostupnost služby. Pokud jde o nabídku služeb zdarma, nezajišťujeme žádnou podporu a ani neslibujeme dostupnost služby. Za škody nebo jiné nároky vzniklé v souvislosti s využíváním naší služby zdarma vůči vám neseme odpovědnost pouze v případě zlého úmyslu, úmyslného poškození, úmyslného pochybení a hrubé nedbalosti. Zcela se vylučuje naše odpovědnost za škody a další nároky z důvodu lehké nedbalosti.

Platforma pro řešení spotřebitelských sporů - Evropská komise nabízí platformu pro mimosoudní řešení sporů. Spotřebitelé tak mohou své spory související s využíváním online služeb řešit nejprve na této platformě, aniž by se museli obracet na soud.

Obecná povinnost týkající se poskytnutí informací podle § 36 zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů - Společnosti Deutsche Post AT a DHL Packet GmbH jsou povinny zúčastnit se řízení k řešení sporu před rozhodčí komisí pro spotřebitelské spory. Nebude-li dohoda se společností Deutsche Post AG nebo DHL Packet GmbH možná, mohou se odesilatelé, kteří své zásilky odesílají podle našich standardních podmínek (GTC), a adresáti těchto zásilek, jedná-li se také o spotřebitele, ve věci práv a povinností v případě ztráty, odcizení nebo poškození odesílaných zásilek, nebo poškození jejich vlastních práv, která jim náležejí podle ustanovení § 18 německého zákona o poštovních službách (PostG), obrátit na rozhodčí komisi pro řešení spotřebitelských sporů.

Komponenty softwaru s otevřeným zdrojovým kódem  - Tyto webové stránky a služba DHL Finder mohou obsahovat komponenty, které podléhají vlastním licenčním podmínkám softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Pro komponentu "js-joda software" platí licenční podmínky dostupné pod číslem js-joda/LICENSE at master · js-joda/js-joda · GitHub.