Navigace a obsah

Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vyberte jiné umístění

NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI ENERGETIKY A CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Energie pro váš dodavatelský řetězec

V rámci cyklického, politicky ovlivňovaného tržního odvětví energetiky a chemického průmyslu má společnost DHL odborné znalosti o dodavatelských řetězcích, kapacitu a efektivitu, aby váš obchod udržela v pohybu.

 • Současné kolísání cen ropy je výsledkem cyklické povahy tohoto trhu. Během poklesu stoupá počet bankrotů energetických firem a snižuje se počet vrtů a úroveň investic. V takové době je nutno se výrazně zaměřit na snižování a kontrolu nákladů. Inovativní, transformační přístup společnosti DHL je odpovědí na tuto potřebu, protože přemisťuje důraz z "reaktivního" na "proaktivní" díky plně integrovaným řešením dodavatelského řetězce. Poradenství pro „green field“, KPI management a přehlednost dodavatelského řetězce jsou jen některými oblastmi, ve kterých přinášíme do tohoto sektoru osvědčené schopnosti.

 • Dnešní trh kontrolují geopolitické síly včetně trhu zaplaveného národními ropnými společnostmi (NOC) v zemích závislých na obratu, jako jsou Rusko, Írán a Venezuela. V tomto prostředí se kontrola nákladů a zlepšení provozu staly základem pro udržení ziskovosti. Díky naší kultuře neustálého zlepšování, štíhlým manažerským principům a zaměření na provozní excelenci dokáže DHL tyto potřeby naplnit. V oblasti nákladově efektivní údržby nabízíme vylepšení "time on tool" díky lepší přehlednosti a spolehlivosti dodavatelského řetězce, kompletaci pracovních příkazů a dodávkám materiálu na místo využití.

 • Požadavek tohoto odvětví na bezpečnost provozu zesiluje a zásady v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a zásady dodržování předpisů se staly nutností pro všechny poskytovatele služeb dodavatelských řetězců. Mnoho firem očekává, že tyto zásady budou integrovány do každého procesu. DHL má v tomto ohledu velký náskok díky naší zavedené kultuře bezpečnosti a osvědčenému výkonu našich bezpečnostních programů. Na stále globalizovanějším trhu je schopnost zlepšovat procesní efektivitu a zajišťovat efektivní dodavatelské služby velkou výhodou.

Ropa a plyn – proti proudu a po proudu

Díky našemu globálnímu působení a odborným znalostem end-to-end dodavatelských řetězců je společnost DHL vybavena na podporu end-to-end dodavatelských řetězců pro firmy působící v ropném a plynovém průmyslu, bez ohledu na odlehlost lokality a délku či složitost projektu.

 • Dlouhá doba od průzkumu k těžbě, zpracování a distribuci představuje velké množství výzev. Společnost DHL vás doprovodí na každém kroku s řešeními dodavatelského řetězce, která se týkají všech fází vývoje. Naše služby zahrnují poradenství v oblasti „green field“ i „brown field“, podporu projektů a změn a materiálový management pro rutinní údržbu.

 • Nyní, když byla objevena "snadná" ropa světa, těžba přivádí společnosti do ještě odlehlejších regionů na zemi a hlouběji do oceánů. DHL operuje ve více než 200 zemích a nabízí míru podpory, která je nutná k pokrytí jakéhokoli geografického rozsahu. Naše osvědčené programy pro nábor a udržení pracovních sil v odlehlých oblastech, spolu s naším zaměřením na neustálé zlepšování, dávají velkou důvěru v naše schopnosti.

 • Cyklická povaha cen ropy je doprovázena globální změnou ve výrobě PVC a PE díky levnějším surovinám, a vytváří tak překrývání trhu mezi energetikou a polymery. Závody se zároveň rozšiřují, aby zajistily další kapacitu. Společnost DHL reaguje zvýšením kapacity pro balení v klíčových regionech a zajišťováním služeb přidané hodnoty pro naplnění specializovaných potřeb. Naše možnosti dopravy těžkých nákladů a lodí, které snižují přepravní náklady, jsou konkrétními příklady podpory, kterou můžeme nabídnout.

Těžba

Na pozadí měnících se cen komodit, odlehlých provozů a stlačených zisků nabízí společnost DHL kombinaci osvědčených odborných znalostí a inovativních řešení pro maximalizaci efektivity celého dodavatelského řetězce.

 • Cyklické kolísání cen komodit přineslo zvýšené zaměření na cash flow, snižování dluhu a nacházení inovativních řešení na podporu úspor. V reakci na to nabízí společnost DHL celou řadu inovací a efektivních postupů v oblastech jako financování zásob, vytváření a management integrovaných dodavatelských řetězců, technologických přístupů a ekologických iniciativ.

 • Těžební společnosti pracují ve stále odlehlejších zeměpisných lokalitách a čelí výzvám spojeným se vzdálenostmi a problémům při hledání pracovních sil. Pro společnost DHL není vzdálenost problém, díky našemu globálnímu dosahu, zaměření na hluboké znalosti místního prostředí a zastoupení ve všech částech světa. Naše programy pro nábor a udržení pracovních sil jsou v odlehlých oblastech úspěšné a naše možnosti jsou podpořeny našimi vysoce zkušenými pracovními silami.

 • Pro těžební společnosti se provozní excelence stává hlavní prioritou, s narůstajícím zaměřením na kontrolu nákladů a efektivitu výroby. Co se DHL týče, neustálé zlepšování, štíhlý management a provozní excelence jsou základními prvky naší firemní kultury. Například pokud jde o nákladovou efektivitu v údržbě, dosahujeme zlepšení "time on tool" díky vylepšené přehlednosti a spolehlivosti dodavatelského řetězce, kompletaci pracovních příkazů a dodávkám materiálů na místo využití.

Energie a technické vybavení

Na složitém trhu se stejně složitými regulacemi nabízí DHL řadu služeb dodavatelského řetězce, které se přizpůsobují změnám, zvyšují produktivitu a snižují náklady za účelem naplnění potřeby lepší infrastruktury a větší udržitelnosti.

 • Společnosti působící v oblasti energií a technického vybavení často čelí problému zastaralé nebo nedostatečné infrastruktury a potřebují silnou logistickou a přepravní podporu jak pro konstrukci nových zařízení, tak pro údržbu stávajícího vybavení. V obou případech má DHL možnosti pro zlepšení efektivity dodavatelského řetězce a úlevu od finančního tlaku pomocí snížení výdajů za kapitálová aktiva. Aby výroba firem působících v oblasti energií a technického vybavení běžela bez přerušení, nabízí DHL řešení jako služby pro údržbu, opravy a provoz (MRO), které zajišťují plánovanou a optimalizovanou dostupnost součástí a nástrojů, kdykoli je technici potřebují.

 • Poptávka po energii stále roste, a stejně tak roste tlak na čistší a udržitelnější formy její výroby. Vlády se proto stále více zaměřují na zkoumání obnovitelných a dalších alternativních zdrojů energie. Na takto rychle se měnícím a do jisté míry nepředvídatelném trhu nabízí společnost DHL schopnost navrhovat, řídit a podporovat pružné dodavatelské řetězce, které se rychle přizpůsobí novým situacím a nadále maximalizují nákladovou efektivitu. Naše zkušenosti pokrývají kapitálovou projektovou logistiku a přepravní služby pro vývoj zařízení na alternativní výrobu energie, jako jsou solární, větrné a vodní elektrárny.

Chemický průmysl

Příspěvek DHL pro chemické firmy leží z velké části v navrhování efektivních, zjednodušených, integrovaných dodavatelských řetězců, a rovněž v našich službách přidané hodnoty, které zajišťují dodržování předpisů a kvalitu produktů.

 • Regulace pro životní prostředí, se kterými se potýkají ti, kdo skladují a přepravují nebezpečné materiály, jsou stále přísnější a narůstá i jejich objem a složitost. Kromě dodržování mezinárodních předpisů i nařízení konkrétních zemí musí provozovatelé splňovat průmyslové požadavky na čistotu a kvalitu produktů s vysokou hodnotou, se kterými manipulují. Pro společnost DHL se silný výkon v oblasti HSSE (zdraví, bezpečnost a ekologie) a řízení kvality stalo naprostou samozřejmostí, a to díky vývoji naší kultury proaktivní bezpečnosti a neustálého zlepšování. Výsledkem je, že zákazníci mohou využívat náročných specifikací řešení a řady specializovaných služeb přidané hodnoty, které zajistí zabránění vadám a kontaminaci přepravovaných chemických produktů.

 • Fúze a akvizice jsou v chemickém průmyslu velmi časté a mohou být zdrojem velkého narušení; pokud jsou však dobře zorganizovány, mohou vést k větší síle a efektivitě firmy. V rámci racionalizace výroby a doručení zahrnují klíčová rozhodnutí novou podobu sloučené sítě, co lze kombinovat, jak zacházet s více dodavatelskými řetězci a čemu věnovat největší pozornost. Společnost DHL odpovídá na tyto výzvy tak, že analyzuje sítě a navrhuje optimalizované, pružné dodavatelské řetězce, do kterých jsou plně integrovány balení hotových produktů, skladování, manipulace a distribuce. Tato integrace zvyšuje flexibilitu, zlepšuje úroveň služeb, snižuje náklady a urychluje doručování zboží na trh.

Poznatky z oblasti energetiky a chemického průmyslu

Sledujte nejnovější trendy v logistice

Kontakt a informace

Chcete-li získat více informací o našich řešeních nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního newsletteru Supply Chain Insights: