Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU

Vyřešíme výzvy vašeho průmyslového odvětví

Souhrn našich úspěchů a odborníci v oboru zajišťují, že společnost DHL může v rámci zdravotnictví a farmaceutického průmyslu nabízet bezkonkurenční služby, specialisty a vysoce kvalitní řešení, ať už se vaše firma věnuje čemukoli.

  • Udržet krok s neustále se měnícím prostředím globálních regulací je neustálou výzvou, protože požadavky jednotlivých zemí a regionů se stále mění. Díky naší skupině Global Quality Assurance s více než 100 odborníky na provozní konzistenci a správu máme vždy aktuální informace o posledních změnách v místních i mezinárodních regulacích. Naše globální síť poskytuje vysoce kontrolovaná prostředí a zajišťujeme plné dodržování GxP (Good Practice) od původu k cíli.

  • Chápeme, že nahrazení byť jen jednoho balení kritických produktů s vysokou hodnotou není snadný úkol, a proto jsme vyvinuli uspořádané postupy pro řízení teploty, abychom toto cenné zboží ochránili. Zdravotnické a farmaceutické zásoby skladujeme a dopravujeme při teplotách, které zahrnují hluboce zmražené, zchlazené a kontrolované prostředí. Zóny pro balení a přípravu zásilek jsme navíc umístili do kontrolovaných prostředí a používáme inovativní obalové materiály, abychom zajistili, že teploty zůstanou zachovány po celý řetězec úschovy.

  • Pomůžeme vám dosáhnout vysokých standardů v oblasti zdraví a bezpečnosti díky rozsáhlému školení a včasnému monitoringu. Nabízíme poradenství ohledně globálních bezpečnostních předpisů a provádíme pravidelné inspekce a procesní audity ve všech našich zařízeních.

Logistika klinických testů

Patnáct let zkušeností s řízením logistických operací nutných pro úspěšné klinické testy.

Nemocniční logistika

Podporujeme zařízení poskytující zdravotnické služby a nemocnice při strategickém vytváření jejich dodavatelského řetězce pro zajištění transformačních vylepšení.

  • Nemocnice by se měly zaměřovat na potřeby pacientů, nikoli na další zatížení způsobené četnými dodávkami produktů během dne. Naše externí konsolidační centra snižují nemocniční provoz i počet příchozích dodávek a umožňují také doručení přímo do nemocničních oddělení a operačních sálů. Dalších výhod je možné dosáhnout pomocí konsolidace nákupu, usnadnění většího objednaného množství a standardizace produktů.

  • Váš personál se potřebuje soustředit na vaši hlavní oblast podnikání, totiž péči o pacienty. DHL jim může pomoci s efektivitou díky poskytování celé řady služeb na místě včetně navržení a řízení skladového prostoru nemocnice a interní distribuce lékařských zařízení a nástrojů.

  • Optimalizace úrovně zásob je nikdy nekončící výzvou. Naše nástroje pro řízení materiálu a zásob vám poskytnou poznatky o efektivním řízení zásob lékařských zařízení, farmaceutik a spotřebního materiálu. Počáteční sběr dat identifikuje oblasti, na které je nutno se zaměřit, a usnadní bezproblémovou implementaci specializovaného softwaru a metod shromažďování, které sníží úroveň zásob, stárnutí a ztrátu produktů. Identifikujeme také vhodná umístění pro sklady, aby se zlepšila přehlednost a kontrola a minimalizovala možná poškození.

Farmaceutika

Máme velké zkušenosti s produkty, jejichž distribuce je obtížná, jako jsou vakcíny a biologický materiál, a jsme schopni splňovat požadavky sezónního zásobování, pandemického plánování a monitorování teploty po celém světě.

  • Padělání produktů je narůstající problém, který ještě zesiluje nárůst online obchodování. Potřeba zajistit bezpečné a původní produkty vedla mnoho společností k přehodnocení procesů dodavatelského řetězce, které zajišťují prokázání elektronického původu zboží. DHL zde může pomoci díky doručování přímo do lékáren nebo zajištěním doplňujícího označení, aby byly dodržovány předpisy pro serializaci v příslušné zemi.

  • Farmaceutický průmysl je svědkem nárůstu slučování a akvizic, protože firmy se snaží navýšit výrobu, získat velmi potřebné odborné znalosti v takových oblastech, jako je biotechnologie, a získat přístup k novým zdrojům příjmů, jako jsou generika. Slučujícím se firmám můžeme pomoci integrovat jejich přístupy k dodavatelskému řetězci nejefektivnějším způsobem a s minimem přerušení, takže lze ušetřit náklady i efektivitu.

  • Výrobci farmaceutik vyžadují flexibilitu a nákladově efektivní řešení pro skladování a distribuci. Protože společnost DHL provozuje jak pronajaté sklady, tak špičkové sdílené uživatelské sklady v klíčových oblastech po celém světě, je schopna vám poskytnout flexibilitu, kterou pro splnění měnících se požadavků potřebujete.

Lékařská zařízení

Chápeme a podporujeme logistické požadavky na různorodou řadu produktů, od implantabilních zařízení až po diagnostika.

Poznatky ze zdravotnictví a farmaceutického průmyslu

Sledujte nejnovější trendy v logistice

Kontakt a informace

Chcete-li získat více informací o našich řešeních nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního newsletteru Supply Chain Insights: