Navigace a obsah

Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vyberte jiné umístění

NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU

Vyřešíme výzvy vašeho průmyslového odvětví

Souhrn našich úspěchů a odborníci v oboru zajišťují, že společnost DHL může v rámci zdravotnictví a farmaceutického průmyslu nabízet bezkonkurenční služby, specialisty a vysoce kvalitní řešení, ať už se vaše firma věnuje čemukoli.

 • Udržet krok s neustále se měnícím prostředím globálních regulací je neustálou výzvou, protože požadavky jednotlivých zemí a regionů se stále mění. Díky naší skupině Global Quality Assurance s více než 100 odborníky na provozní konzistenci a správu máme vždy aktuální informace o posledních změnách v místních i mezinárodních regulacích. Naše globální síť poskytuje vysoce kontrolovaná prostředí a zajišťujeme plné dodržování GxP (Good Practice) od původu k cíli.

 • Chápeme, že nahrazení byť jen jednoho balení kritických produktů s vysokou hodnotou není snadný úkol, a proto jsme vyvinuli uspořádané postupy pro řízení teploty, abychom toto cenné zboží ochránili. Zdravotnické a farmaceutické zásoby skladujeme a dopravujeme při teplotách, které zahrnují hluboce zmražené, zchlazené a kontrolované prostředí. Zóny pro balení a přípravu zásilek jsme navíc umístili do kontrolovaných prostředí a používáme inovativní obalové materiály, abychom zajistili, že teploty zůstanou zachovány po celý řetězec úschovy.

 • Pomůžeme vám dosáhnout vysokých standardů v oblasti zdraví a bezpečnosti díky rozsáhlému školení a včasnému monitoringu. Nabízíme poradenství ohledně globálních bezpečnostních předpisů a provádíme pravidelné inspekce a procesní audity ve všech našich zařízeních.

Logistika klinických testů

Patnáct let zkušeností s řízením logistických operací nutných pro úspěšné klinické testy.

 • Klíčem k úspěšnému testu je zajistit, aby všechny produkty dorazily ve správný čas a ve správném stavu, a byla tak zajištěna bezpečnost a účinnost pro pacienta. Chápeme, že tyto obavy jsou na prvním místě vašeho seznamu, a proto jsme integrovali naše ochranné služby pomocí sledování zásilek, abychom zajistili, že vaši pacienti obdrží správný produkt tehdy, když to bude potřeba.

 • Pro zlepšení rozhodování, snížení nákladů a zajištění toho, aby studie nebyly ovlivněny nedostatečnou dostupnosti nebo sledovatelností, nabízí DHL naprostou přehlednost o zásobách a aktivitách v průběhu celého dodavatelského řetězce.

 • Většina testů se nyní provádí na globálním základě, naše celosvětová síť 20 dep proto dokáže splnit vaše potřeby na globální i regionální úrovni. Abychom vám usnadnili zjednodušení celého procesu, můžeme řídit odchozí distribuci klinických potřeb a příchozí tok vracených položek včetně vytvoření sítě, řízení studií a řízené dopravy.

Nemocniční logistika

Podporujeme zařízení poskytující zdravotnické služby a nemocnice při strategickém vytváření jejich dodavatelského řetězce pro zajištění transformačních vylepšení.

 • Nemocnice by se měly zaměřovat na potřeby pacientů, nikoli na další zatížení způsobené četnými dodávkami produktů během dne. Naše externí konsolidační centra snižují nemocniční provoz i počet příchozích dodávek a umožňují také doručení přímo do nemocničních oddělení a operačních sálů. Dalších výhod je možné dosáhnout pomocí konsolidace nákupu, usnadnění většího objednaného množství a standardizace produktů.

 • Váš personál se potřebuje soustředit na vaši hlavní oblast podnikání, totiž péči o pacienty. DHL jim může pomoci s efektivitou díky poskytování celé řady služeb na místě včetně navržení a řízení skladového prostoru nemocnice a interní distribuce lékařských zařízení a nástrojů.

 • Optimalizace úrovně zásob je nikdy nekončící výzvou. Naše nástroje pro řízení materiálu a zásob vám poskytnou poznatky o efektivním řízení zásob lékařských zařízení, farmaceutik a spotřebního materiálu. Počáteční sběr dat identifikuje oblasti, na které je nutno se zaměřit, a usnadní bezproblémovou implementaci specializovaného softwaru a metod shromažďování, které sníží úroveň zásob, stárnutí a ztrátu produktů. Identifikujeme také vhodná umístění pro sklady, aby se zlepšila přehlednost a kontrola a minimalizovala možná poškození.

Farmaceutika

Máme velké zkušenosti s produkty, jejichž distribuce je obtížná, jako jsou vakcíny a biologický materiál, a jsme schopni splňovat požadavky sezónního zásobování, pandemického plánování a monitorování teploty po celém světě.

 • Padělání produktů je narůstající problém, který ještě zesiluje nárůst online obchodování. Potřeba zajistit bezpečné a původní produkty vedla mnoho společností k přehodnocení procesů dodavatelského řetězce, které zajišťují prokázání elektronického původu zboží. DHL zde může pomoci díky doručování přímo do lékáren nebo zajištěním doplňujícího označení, aby byly dodržovány předpisy pro serializaci v příslušné zemi.

 • Farmaceutický průmysl je svědkem nárůstu slučování a akvizic, protože firmy se snaží navýšit výrobu, získat velmi potřebné odborné znalosti v takových oblastech, jako je biotechnologie, a získat přístup k novým zdrojům příjmů, jako jsou generika. Slučujícím se firmám můžeme pomoci integrovat jejich přístupy k dodavatelskému řetězci nejefektivnějším způsobem a s minimem přerušení, takže lze ušetřit náklady i efektivitu.

 • Výrobci farmaceutik vyžadují flexibilitu a nákladově efektivní řešení pro skladování a distribuci. Protože společnost DHL provozuje jak pronajaté sklady, tak špičkové sdílené uživatelské sklady v klíčových oblastech po celém světě, je schopna vám poskytnout flexibilitu, kterou pro splnění měnících se požadavků potřebujete.

Lékařská zařízení

Chápeme a podporujeme logistické požadavky na různorodou řadu produktů, od implantabilních zařízení až po diagnostika.

 • Zpětná vazba od zákazníků nám pomáhá podporovat obrátkovost, využití sledování a umožňuje dřívější fakturaci. Pro podporu tohoto procesu poskytuje DHL řízení konsingenčního skladu, založeného na práci týmů, které objíždějí jednotlivé lokality a sledují zásoby. Disponujeme také systémy a provozem na místě, abychom zajistili, že budete splňovat regulativní požadavky, s využitím jedinečného identifikačního čísla a nástroje pro zobrazování a sledování šarží.

 • Ne všechny zdravotnické produkty by se měly pohybovat stejným dodavatelským řetězcem. Se spotřebním materiálem a s kapitálově náročnými produkty, jako jsou MRI zařízení, je nutno zacházet rozdílným způsobem. Pracujeme na vytvoření dokonalé sítě a podoby služeb, která zajistí vaše současné a plánované obchody a splní požadavky pro vaše specifické produkty.

 • Výrobci musí rychle reagovat na požadavky zákazníků a zemí na produkty. DHL napomáhá zvýšení rychlosti této reakce díky provozu celosvětové sítě GMP zařízení, která poskytují celou řadu služeb přidané hodnoty. Ty zahrnují balení a kompletaci, která nejen zajistí, že produkty budou mít správnou specifikaci pro daný trh, ale také umožní odložení nebo pozdější přizpůsobení. Navíc provádíme serializaci označování, stejně jako sestavování sad zdravotnických zařízení.

Poznatky ze zdravotnictví a farmaceutického průmyslu

Sledujte nejnovější trendy v logistice

  Kontakt a informace

  Chcete-li získat více informací o našich řešeních nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního newsletteru Supply Chain Insights: