SERVISNÍ OZNÁMENÍ

Servisní oznámení poskytují aktuální informace a novinky, které by mohly mít vliv na přepravu vašich zásilek.

01.04.2020

ČESKÁ REPUBLIKA: Vzhledem ke zrušení nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina je od 1.4.2020 opět povoleno vyzvedávání a doručování zásilek do obce Kynice (PSČ 58 401, okres Havlíčkův Brod).1.4.2020

IRSKO: Irská vláda rozhodla od 31. března 2020 pozastavit veškerou postradatelnou výrobu. Přepravní a logistické služby jsou z tohoto nařízení vyjmuty. Služby DHL Freight tak nejsou v současné chvíli omezeny. Doporučujeme být v úzkém kontaktu se svým obchodním partnerem a ověřit si, zda-li je možné bez problémů vyzvednout nebo doručit vaši zásilku. V případě dotazů kontaktujte naše Zákaznickým centrem DHL Freight (239 018 222;  DHLFreight.cz@dhl.com), kde získáte informace o přepravních možnostech a aktuálním stavu své zásilky do/z Irska.

ŠPANĚLSKO: Španělská vláda rozhodla od 30. března 2020 pozastavit veškerou postradatelnou výrobu. Přepravní a logistické služby jsou z tohoto nařízení vyjmuty. Služby DHL Freight tak nejsou v současné chvíli omezeny. Doporučujeme být v úzkém kontaktu se svým obchodním partnerem a ověřit si, zda-li je možné bez problémů vyzvednout nebo doručit vaši zásilku. V případě dotazů kontaktujte naše Zákaznickým centrem DHL Freight (239 018 222;  DHLFreight.cz@dhl.com), kde získáte informace o přepravních možnostech a aktuálním stavu své zásilky do/z Španělska.

PORTUGALSKO: Z důvodu zavedení karantény nelze do 4.4.2020 realizovat vyzvedávání a doručování zásilek v oblastech 3880 a 3885 (obojí Ovar).

CHORVATSKO: Z důvodu karantény nelze až do odvolání realizovat vyzvedávání a doručování zásilek v oblasti 22242, 22243, 22244, 22245 (vše ostrov Murter)

NĚMECKO: Z důvodu karantény nelze až do odvolání realizovat vyzvedávání a doručování zásilek v oblasti: Neustadt am Rennsteig (98701), 06928 (Schweinitz), 06917 (Schweinitz), 06917 (Jessen)

VELKÁ BRITÁNIE: Britská vláda rozhodla od 23. března 2020 pozastavit veškerou postradatelnou výrobu. Přepravní a logistické služby jsou z tohoto nařízení vyjmuty. Služby DHL Freight tak nejsou v současné chvíli omezeny. Doporučujeme být v úzkém kontaktu se svým britským obchodním partnerem a ověřit si, zda-li je možné bez problémů vyzvednout nebo doručit vaši zásilku. V případě dotazů kontaktujte naše Zákaznickým centrem DHL Freight (239 018 222; DHLFreight.cz@dhl.com), kde získáte informace o přepravních možnostech a aktuálním stavu své zásilky do/z Velké Británie.

ITÁLIE: Italská vláda rozhodla do 3.dubna 2020 pozastavit veškerou postradatelnou výrobu. V chodu zůstanou jen provozy zásobující supermarkety a lékárny, fungovat budou také banky a pošty. Z toho vyplývají tyto přepravní omezení pro zásilky do/z Itálie:

 • snížení frekvence odjezdů pravidelných sběrných linek na základě očekávaných poklesů objemů
 • nové objednávky nebudou až do odvolání realizovány pokud nebude zákazníkem písemně potvrzeno, že vyložení/naložení zásilky je zabezpečeno a garantováno
 • u již objednaných a/nebo naložených zásilek prosíme zákazníky, aby byly v úzkém kontaktu se svým italským obchodním partnerem a také s našim Zákaznickým centrem DHL Freight (239 018 222; DHLFreight.cz@dhl.com), kde získají informace o přepravních možnostech a aktuálním stavu své zásilky do/z Itálie
 • až do odvolání je pozastaveno vyzvedávání a doručování kusových zásilek pro oblast Bergama (PSČ 24xxx). Důvodem je uzavření většiny firem v oblasti a tím nemožnost zajistit služby v požadovaném rozsahu a kvalitě.
 • z důvodu karantény nelze až do odvolání realizovat vyzvedávání a doručování zásilek v oblastech 64030 Montefino, 64031 Arsita, 64033 Bisenti, 64034 Castiglione Messer Raimondo, 64035 Castilenti, 65010 Elice; část oblasti 40059 – jmenovitě lokality Medicina a Ganzanigo.

RAKOUSKO: Z důvodu karantény nelze až do odvolání realizovat vyzvedávání a doručování zásilek v oblastech 6154, 6553, 6555, 6561, 6562, 6563, 6580, 6762, 6763, 6764, 6767, 6888, 9844


19.3.2020

Žádáme vás, abyste si před expedicí vašeho zboží ověřili u vašich odběratelů, že jsou schopni zásilky bez jakéhokoliv omezení převzít. V opačném případě nám prosím nepředávejte zboží k přepravě.

V souvislosti s minimalizací rizik spojenými s šířením Koronaviru si vás dovolujeme požádat o dočasné nevyužívání níže uvedených služeb v rámci našeho produktu DHL Freight Euroconect Domestic (vnitrostátní paletová přeprava). Důvodem je nezbytné omezení osobního kontaktu našich řidičů s příjemci.

 • nezasílejte zásilky na dobírku
 • nezasílejte zásilky s požadavkem výběru přepravného v hotovosti
 • nezasílejte zásilky s požadovanou službou "Výnos do patra"
 • nezasílejte zásilky s požadovanou službou "Odvoz starého spotřebiče"

Eliminací využívání uvedených služeb přispějete ke snížení rizika šíření virové infekce ve společnosti a ke snížení rizika nákazy u všech osob, které se podílejí na distribuci vašich zásilek. V neposlední řadě také přispějete k zachování funkčního systému zásobování v této nelehké době.

Až do odvolání je zastaven osobní podej a osobní odběr zásilek na všech pracovištích DHL Freight CZ.


17.3.2020

Vzhledem k nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje a Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina s účinností ode dne 16.3.2020 03:00 hod je zastaveno vyzvedávání a doručování zásilek do těchto oblastí a obcí:

Okres   Obec  Část obce   PSČ
Olomouc Litovel Chudobín 78321
Olomouc Litovel Myslechovice 78321
Olomouc Litovel Nasobůrky 78321
Olomouc Litovel Nová Ves 78321
Olomouc Litovel Víska 78321
Olomouc Litovel Savín 78324
Olomouc Litovel Březové 78401
Olomouc Litovel Litovel 78401
Olomouc Litovel Rozvadovice 78401
Olomouc Litovel Tři Dvory 78401
Olomouc Litovel Unčovice 78401
Olomouc Uničov Benkov 78391
Olomouc Uničov Brníčko 78391
Olomouc Uničov Dolní Sukolom 78391
Olomouc Uničov Dětřichov 78391
Olomouc Uničov Horní Sukolom 78391
Olomouc Uničov Nová Dědina 78391
Olomouc Uničov Renoty 78391
Olomouc Uničov Střelice 78391
Olomouc Uničov Uničov 78391
Olomouc Červenka Červenka 78401
Olomouc Litovel Chořelice 78401
Havlíčkův Brod Kynice Kynice 58401V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Zákaznický servis DHL Freight CZ na telefonu 239 018 222 239 018 222 nebo prostřednictvím emailu DHLFreight.CZ@dhl.com

Prosíme o pozastavení podeje a plánování přeprav zásilek určených pro v současné chvíli uzavřené provozovny. Skladování těchto zásilek v našich prostorách není z kapacitního hlediska možné zajistit po celou dobu platnosti vládního nařízení.

Zboží, které jsme již převzali do naší sítě, ale nebude možné jej příjemci doručit nebo si jej nepřevezme, můžeme uskladnit pouze na nezbytně nutnou dobu a po domluvě zaslat zpět odesílateli.
Nerealizované doručování do provozoven, které jsou uzavřeny a následné vracení zboží představuje navýšení nákladů na přepravu.
Prosíme abyste byli v úzkém kontaktu s vašimi příjemci zásilek a přizpůsobili přepravní požadavky momentální situaci.


16.3.2020: Koronavirus – aktuální informace, omezení a opatření

V souvislosti s minimalizací rizik spojenými s šířením Koronaviru, zastavujeme s účinností od 16. 3. 2020 až do odvolání osobní odběry a podeje zásilek na všech terminálech a depech DHL.

Provoz společnosti DHL Freight CZ s.r.o. není vyhlášením nouzového stavu a zavedením karantény pro území ČR omezen a nadále zajišťujeme přepravu zásilek v plném rozsahu.

 


12.3.2020 Nouzový stav v ČR od 12. 3. 2020 od 14 hodin.

Obecné informace:

 • Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 nouzový stav.
 • Od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.
 • Vláda kvůli nákaze koronavirem vyhlásila zákaz vstupu do ČR cizincům z rizikových zemí: Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie, Čína, Jižní Koreje, Iránu. Občané ČR zároveň nesmí do těchto zemí cestovat.

Informace k nákladní dopravě

 • Provoz společnosti DHL Freight CZ s.r.o. není vyhlášením nouzového stavu omezen a nadále zajišťujeme přepravu zásilek také do / z uvedených rizikových zemích v plném rozsahu. Nařízení vlády o omezeném cestování se týká pouze soukromého sektoru. Kamionová doprava funguje i nadále bez omezení. Je však nutné počítat s prodloužením přepravních časů z důvodů zdržení na hraničních přechodech.
 • ITÁLIE - restrikce v doručování v rámci 11 vybraných italských měst byla zrušena. Doručování probíhá ve všech regionech bez omezení.

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ – KORONAVIRUS/COVID-19

Protože jsme si vědomi důležitosti bezpečného doručování zásilek, zavádíme nejrůznější preventivní opatření, která mají za cíl zajistit ochranu zdraví jak našich pracovníků, tak i zákazníků.

Zavedena byla následující opatření

 • Naši řidiči jsou vybaveni rouškami a ochrannými rukavicemi.
 • Na všech pracovištích dbáme na zvýšenou hygienu v podobě antibakteriálních prostředků a edukačních nástěnných oznámení. Zaměstnanci byli informováni o způsobech chování, jak minimalizovat rizika nakažení. . Zvýšili jsme také frekvenci úklidu pracovišť.
 • Komunikujeme aktivně nejen s našimi zaměstnanci, ale i našimi řidiči a dopravci a dalšími partnery. Všichni řidiči jsou proškoleni, jak se chránit při doručování zásilek, a zároveň že mají respektovat preventivní opatření našich zákazníků.
 • Pracujeme na přípravě možných scénářů v případě zhoršení situace, abychom byli maximálně připraveni.
 • Dodržujeme veškerá doporučení státních orgánů a mateřské společnosti Deutsche Post DHL Group.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Zákaznický servis DHL Freight CZ

na telefonu 239 018 222 nebo

prostřednictvím emailu DHLFreight.CZ@dhl.com.