SERVISNÍ OZNÁMENÍ

Servisní oznámení poskytují aktuální informace a novinky, které by mohly mít vliv na přepravu vašich zásilek.

5.6.2020

CHORVATSKO: Od 25.5.2020 je opět umožněno vyzvedávat a doručovat zásilky do všech oblastí v Chorvatsku.

ČESKÁ REPUBLIKA: Od 19. května 2020 obnovujeme níže uvedené služby v rámci našeho produktu DHL Freight Euroconnect Domestic (vnitrostátní paletová přeprava):

 • zásilky na dobírku
 • zásilky s požadavkem výběru přepravného v hotovosti
 • nezasílejte zásilky s požadovanou službou "Výnos do patra"
 • zásilky s požadovanou službou "Odvoz starého spotřebiče"

Až do odvolání je zastaven osobní podej a osobní odběr zásilek na všech pracovištích DHL Freight CZ. Uvedené služby je možné využít pouze po předchozí dohodě s DHL Freight Zákaznickým servisem na telefonu 239 018 222,

Žádáme vás, abyste si před expedicí vašeho zboží ověřili u vašich odběratelů, že jsou schopni zásilky bez jakéhokoliv omezení převzít. V opačném případě nám prosím nepředávejte zboží k přepravě.

ČESKÁ REPUBLIKA: Od 4.5.2020, obnovujeme pro přepravy na Slovensko realizované prostřednictvím služby DHL Freight EuroConnect International (mezinárodní kusová přeprava) možnost platby na dobírku.

LITVA:  Od 28.4.2020 je opět umožněno vyzvedávat a doručovat zásilky do všech oblastí v Litvě..

ITÁLIE: Od 27.4.2020 je opět umožněno vyzvedávat a doručovat zásilky do všech oblastí v Itálii.

RAKOUSKO: Od 27.4.2020 je opět umožněno vyzvedávat a doručovat zásilky do všech oblastí v Itálii.

IRSKO: Irská vláda rozhodla od 31. března 2020 pozastavit veškerou postradatelnou výrobu. Přepravní a logistické služby jsou z tohoto nařízení vyjmuty. Služby DHL Freight tak nejsou v současné chvíli omezeny. Doporučujeme být v úzkém kontaktu se svým obchodním partnerem a ověřit si, zda-li je možné bez problémů vyzvednout nebo doručit vaši zásilku. V případě dotazů kontaktujte naše Zákaznickým centrem DHL Freight (239 018 222;  DHLFreight.cz@dhl.com), kde získáte informace o přepravních možnostech a aktuálním stavu své zásilky do/z Irska.

VELKÁ BRITÁNIE: Britská vláda rozhodla od 23. března 2020 pozastavit veškerou postradatelnou výrobu. Přepravní a logistické služby jsou z tohoto nařízení vyjmuty. Služby DHL Freight tak nejsou v současné chvíli omezeny. Doporučujeme být v úzkém kontaktu se svým britským obchodním partnerem a ověřit si, zda-li je možné bez problémů vyzvednout nebo doručit vaši zásilku. V případě dotazů kontaktujte naše Zákaznickým centrem DHL Freight (239 018 222; DHLFreight.cz@dhl.com), kde získáte informace o přepravních možnostech a aktuálním stavu své zásilky do/z Velké Británie.


19.3.2020

Žádáme vás, abyste si před expedicí vašeho zboží ověřili u vašich odběratelů, že jsou schopni zásilky bez jakéhokoliv omezení převzít. V opačném případě nám prosím nepředávejte zboží k přepravě.

V souvislosti s minimalizací rizik spojenými s šířením Koronaviru si vás dovolujeme požádat o dočasné nevyužívání níže uvedených služeb v rámci našeho produktu DHL Freight Euroconect Domestic (vnitrostátní paletová přeprava). Důvodem je nezbytné omezení osobního kontaktu našich řidičů s příjemci.

 • nezasílejte zásilky na dobírku
 • nezasílejte zásilky s požadavkem výběru přepravného v hotovosti
 • nezasílejte zásilky s požadovanou službou "Výnos do patra"
 • nezasílejte zásilky s požadovanou službou "Odvoz starého spotřebiče"

Eliminací využívání uvedených služeb přispějete ke snížení rizika šíření virové infekce ve společnosti a ke snížení rizika nákazy u všech osob, které se podílejí na distribuci vašich zásilek. V neposlední řadě také přispějete k zachování funkčního systému zásobování v této nelehké době.

Až do odvolání je zastaven osobní podej a osobní odběr zásilek na všech pracovištích DHL Freight CZ.


16.3.2020: Koronavirus – aktuální informace, omezení a opatření

V souvislosti s minimalizací rizik spojenými s šířením Koronaviru, zastavujeme s účinností od 16. 3. 2020 až do odvolání osobní odběry a podeje zásilek na všech terminálech a depech DHL.

Provoz společnosti DHL Freight CZ s.r.o. není vyhlášením nouzového stavu a zavedením karantény pro území ČR omezen a nadále zajišťujeme přepravu zásilek v plném rozsahu.

 


12.3.2020 Nouzový stav v ČR od 12. 3. 2020 od 14 hodin.

Obecné informace:

 • Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 nouzový stav.
 • Od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.
 • Vláda kvůli nákaze koronavirem vyhlásila zákaz vstupu do ČR cizincům z rizikových zemí: Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie, Čína, Jižní Koreje, Iránu. Občané ČR zároveň nesmí do těchto zemí cestovat.

Informace k nákladní dopravě

 • Provoz společnosti DHL Freight CZ s.r.o. není vyhlášením nouzového stavu omezen a nadále zajišťujeme přepravu zásilek také do / z uvedených rizikových zemích v plném rozsahu. Nařízení vlády o omezeném cestování se týká pouze soukromého sektoru. Kamionová doprava funguje i nadále bez omezení. Je však nutné počítat s prodloužením přepravních časů z důvodů zdržení na hraničních přechodech.
 • ITÁLIE - restrikce v doručování v rámci 11 vybraných italských měst byla zrušena. Doručování probíhá ve všech regionech bez omezení.

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ – KORONAVIRUS/COVID-19

Protože jsme si vědomi důležitosti bezpečného doručování zásilek, zavádíme nejrůznější preventivní opatření, která mají za cíl zajistit ochranu zdraví jak našich pracovníků, tak i zákazníků.

Zavedena byla následující opatření

 • Naši řidiči jsou vybaveni rouškami a ochrannými rukavicemi.
 • Na všech pracovištích dbáme na zvýšenou hygienu v podobě antibakteriálních prostředků a edukačních nástěnných oznámení. Zaměstnanci byli informováni o způsobech chování, jak minimalizovat rizika nakažení. . Zvýšili jsme také frekvenci úklidu pracovišť.
 • Komunikujeme aktivně nejen s našimi zaměstnanci, ale i našimi řidiči a dopravci a dalšími partnery. Všichni řidiči jsou proškoleni, jak se chránit při doručování zásilek, a zároveň že mají respektovat preventivní opatření našich zákazníků.
 • Pracujeme na přípravě možných scénářů v případě zhoršení situace, abychom byli maximálně připraveni.
 • Dodržujeme veškerá doporučení státních orgánů a mateřské společnosti Deutsche Post DHL Group.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Zákaznický servis DHL Freight CZ

na telefonu 239 018 222 nebo

prostřednictvím emailu DHLFreight.CZ@dhl.com.