Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

SERVISNÍ OZNÁMENÍ

Servisní oznámení poskytují aktuální informace a novinky, které by mohly mít vliv na přepravu vašich zásilek.

19.11.2021

Obchodní sdělení DHL Freight CZ – Úprava cen vnitrostátních a mezinárodních kusových přeprav, platná od 1.1.2022

V letošním roce je obor nákladní silniční přepravy ve znamení rekordní poptávky po dopravních kapacitách. Narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce přináší výzvy v plánování materiálových a zbožových toků, jak z pohledu množství tak časování. Toto, spolu s přetrvávajícím nedostatkem řidičů, způsobuje omezenou dostupnost volných dopravních kapacit jak na vnitrostátním, tak na celém evropském trhu.

Rostoucí náklady na zajištění přeprav jsou ovlivňovány dalšími faktory. Od ledna 2021 historicky rekordně vzrostla cena nafty a to přibližně o 30%. Míra inflace se blíží 6%, vzrostly ceny pojištění a dalších přímých nákladů ovlivňujících cenu přepravy. V neposlední řadě jsou rostoucí náklady ovlivněny také dopady restriktivních opatření způsobených pandemií Covid-19.

V důsledku výše uvedeného dramatického vývoje trhu a nárůstu nákladů na zajištění přeprav jsme od 1.1.2022nuceni přistoupit k úpravě cen v průměru o 9% u těchto produktů vnitrostátní a mezinárodní kusové přepravy:

DHL Freight EuroConnect Domestic
DHL Freight EuroConnect International
DHL Freight Eurapid

V případě jakýkoliv dotazů zašlete prosím písemné sdělení na e-mailovou adresu: paletycz@dhl.com

Věříme, že jsme navýšení cen stanovili úměrně vůči rostoucím nákladům a tento krok nám i nadále umožní zachovat kvalitu našich služeb na vysoké úrovni.

Váš Tým DHL Freight CZ


24.8.2021

DHL Freight v České republice reaguje na vývoj na dopravním trhu zvýšením cen

24. srpna 2021. DHL Freight, jeden z největších poskytovatelů logistických služeb a přední silniční nákladní přepravce v Evropě, oznamuje, že je v důsledku vývoje na dopravním trhu a s tím spojeným růstem nákladů na zajištění přeprav nucen přistoupit k úpravě cen.

Cílem je i nadále poskytovat nejvyšší kvalitu a standard služeb pro všechny zákazníky. Letošní rok se v oboru nákladní silniční přepravy nese ve znamení rekordní poptávky po dopravních kapacitách. Narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce přináší výzvy v plánování materiálových a zbožových toků, jak z pohledu množství tak časování. Toto, spolu s přetrvávajícím nedostatkem řidičů, způsobuje omezenou dostupnost volných dopravních kapacit a to na celém evropském trhu.

Na růst nákladů na zajištění přeprav mají vliv i další faktory. Dramatický růst ceny pohonných hmot, vývoj míry inflace a v neposlední řadě také dopady restrikcí způsobených pandemií Covid-19.

DHL Freight každoročně investuje do informačních technologií, rozvoje přepravní sítě, zákaznického servisu a inovativních projektů v oblasti udržitelné logistiky. 

"Našim zákazníkům tak můžeme nabídnout lepší kvalitu poskytovaných služeb, zkrátit přepravní časy nebo zajistit potřebné kapacity během každoroční hlavní sezóny. Rovněž ale musíme sledovat situaci na dopravním trhu. Rostoucí poptávka po silniční přepravě, která je dokonce vyšší než v roce 2019, tedy před zavedením restrikcí spojených s pandemií Covid-19, a nedostatek řidičů, jsou jasnými signály výrazného nedostatku dopravních kapacit i v následujícím období. Zvýšení cen za přepravní služby je nutnou a pochopitelnou reakcí na zvyšující se náklady a je základem k zajištění takové úrovně služeb, kterou naši zákazníci znají a které věří“", říká Vít Návrat, Managing Director Central Eastern Europe DHL Freight.

18.6.2021

Změna Obchodních podmínek DHL Freight CZ s.r.o. platná od 1. července 2021

Dovolujeme si Vás informovat o aktualizovaných Obchodních podmínkách společnosti DHL Freight CZ s.r.o., které vstoupí v platnost dne 1. července 2021.

Přehled změn od 1.7.2021:

  • U produktu DHL Freight EuroConnect Domestic (vnitrostátní paletová přeprava) bude možné uhradit dobírkové částky také platební kartou.
  • Bude rozšířen seznam zboží vyjmutých z přepravy o elektronické cigarety a jejich náplně

Obchodní podmínky DHL Freight CZ s.r.o. , se zvýrazněním uvedených změn, jsou zde.
Ceník DHL Freight EuroConnect Domestic naleznete zde.

Děkujeme!

Váš tým DHL Freight CZ

Kontakt: PaletyCZ@dhl.com


Informace o podvodném jednání

Upozorňujeme na podvodné jednání z emailové adresy mailot@dhl.cz <service@vavruskovi.cz>.

Před obdržením zásilky jsou zákazníci informováni z uvedené emailové adresy, že DHL bude vyžadovat zaplacení speciálního poplatku, aby vydalo zboží. DHL žádné zásilky nezadržuje a nepodmiňuje jejich doručení zaplacením poplatku.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost DHL nevyžaduje žádné platby takovýmto způsobem.

Společnost DHL nepřijímá žádnou odpovědnost za náklady, poplatky nebo platby učiněné neoprávněně na základě podvodné aktivity.

Pro více informací navštivte stránky

 

Váš tým DHL Freight CZ

 


Informace k nákladní dopravě

Provoz společnosti DHL Freight CZ s.r.o. není vyhlášením nouzového stavu omezen a nadále zajišťujeme přepravu zásilek v plném rozsahu. 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ – KORONAVIRUS/COVID-19

Protože jsme si vědomi důležitosti bezpečného doručování zásilek, zavádíme nejrůznější preventivní opatření, která mají za cíl zajistit ochranu zdraví jak našich pracovníků, tak i zákazníků.

Zavedena byla následující opatření

  • Naši řidiči jsou vybaveni rouškami a ochrannými rukavicemi.
  • Na všech pracovištích dbáme na zvýšenou hygienu v podobě antibakteriálních prostředků a edukačních nástěnných oznámení. Zaměstnanci byli informováni o způsobech chování, jak minimalizovat rizika nakažení. Zvýšili jsme také frekvenci úklidu pracovišť.
  • Komunikujeme aktivně nejen s našimi zaměstnanci, ale i našimi řidiči a dopravci a dalšími partnery. Všichni řidiči jsou proškoleni, jak se chránit při doručování zásilek, a zároveň že mají respektovat preventivní opatření našich zákazníků.
  • Pracujeme na přípravě možných scénářů v případě zhoršení situace, abychom byli maximálně připraveni.
  • Dodržujeme veškerá doporučení státních orgánů a mateřské společnosti Deutsche Post DHL Group.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Zákaznický servis DHL Freight CZ na telefonu  239018222 nebo prostřednictvím emailu DHLFreight.CZ@dhl.com.