Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Odborné znalosti v oblasti strojírenství a výroby, energetiky a chemického průmyslu

Rozsah a zkušenosti s implementací specializovaných řešení dodavatelského řetězce po celém světě


Divize DHL Supply Chain je předním poskytovatelem flexibilních, odolných, chytrých a udržitelných řešení pro odvětví energetiky, chemického průmyslu, strojírenství a výroby.

Trendy trhu
 • Palčivým problémem je potřeba přejít na zelenou energii a snížit emise CO2
 • Digitalizace v tomto sektoru byla dosud pomalá, ale nyní je zcela nevyhnutelná.
 • Geopolitické faktory ohrožují dostupnost a zajištěnost zásob.
 • Přizpůsobení produktů představuje konkurenční výhodu.
Dopad na dodavatelský řetězec
 • Ekologický dodavatelský řetězec je nutností.
 • Digitální dodavatelský řetězec je potřeba k dosažení větší předvídatelnosti a přehledu o dílech a dodávkách.
 • Optimalizace dodavatelského řetězce a nákladová efektivita jsou potřeba jako kompenzace rostoucích cen surovin.
Nabízíme globální záběr, odborné znalosti udržitelnosti a závazek k inovacím.
 • Specializujeme se na rozmanité a komplexní operace zahrnující několik trhů a kontinentů, často v nehostinném prostředí, a vyžadující práci ve velmi náročných podmínkách.

Odborné znalosti v oblasti strojírenství a výroby, energetiky a chemického průmyslu


Strojírenství a výroba

Operace v oblasti strojírenství a výroby pro celosvětové trhy vyžadují globální přístup, investice do místních dovedností a zdrojů a zároveň pečlivou správu kvality, kapacity a kontroly. Díky našim odborným znalostem strojírenství a výroby vám můžeme pomoci zjednodušit složité operace, snížit riziko a maximalizovat produktivitu, abyste udrželi krok s poptávkou a inovacemi. 

Působení v těchto podsektorech:

 • Těžba neenergetických surovin – těžba neenergetických nerostů
 • Letectví, astronautika, námořní doprava, námořní přístavy, vlaky a železnice – přepravci, originální výrobci letadel, výrobci originálních dílů, přístavy, infrastruktura
 • Stavební materiály a logistika (CML) – logistika infrastruktury, celulóza, papír a stavební materiály
 • Průmyslová konstrukční zařízení (ICE) – výroba nástrojů, těžkého vybavení, stavba železnic a lodí, konstrukční stroje a výtahy

Energetika

Současný energetický trh se rozvíjí, ale zároveň je nestabilní. Charakterizuje jej rostoucí poptávka a kolísající dodávka. Probíhá zásadní změna konkurenčního prostředí, neboť mezi velké hráče v oboru se zařazují subjekty ze zemí produkujících energie a rychle se rozvíjejících trhů. Neustále se rozvíjí ekologická odpovědnost. Dokážeme vám pomoci zvládnout rostoucí poptávku po energiích a současně snížit náklady, dodržovat normy pro bezpečnost a ochranu zdraví a zkrátit čas dodání na trh.

Působení v těchto podsektorech:

 • Těžba a průzkum ropy a plynu
 • Těžba
 • Technické vybavení
 • Výroba energie
 • Obnovitelné energie
 • Petrochemikálie

Chemický průmysl

Bezpečnost, ekologické předpisy a přeprava nebezpečného zboží jsou velké výzvy pro chemický průmysl. Společnosti musí změnit své dodavatelské řetězce a my se k těmto výzvám stavíme čelem – ve spolupráci s vámi inovujeme řešení.

Působení v těchto podsektorech:

 • Petrochemikálie
 • Malotonážní chemikálie

Objevte naše řešení


Naše schopnosti a provozní standardy


Údržba, opravy a provoz (MRO)

MRO umožňuje efektivní operace dodavatelského řetězce díky správě konstrukčních materiálů a dílů používaných při údržbě, opravách a v provozech ve výrobních závodech i v terénu. Zaručují provozuschopnost zařízení, udržují výrobu v chodu a zabraňují nákladným zpožděním. 

Zdraví, bezpečnost, zabezpečení

Naše robustní procesy a nástroje umožňují bezpečnou práci, snižují riziko a splňují předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.  Plně dodržujeme předpisy pro manipulaci s nebezpečným zbožím a jsme držiteli certifikace ISO90001.

Dodržování ekologických a regulačních předpisů

Chceme být celosvětovým lídrem ve vytváření udržitelné budoucnosti pro nás všechny. Uplatňujeme naše odborné znalosti v oblasti logistiky, odpadového hospodářství a dodržování ekologických předpisů napříč dodavatelskými řetězci, abychom neustále snižovali náklady, zvyšovali příjmy a zlepšovali výkon z hlediska udržitelnosti. Splňujeme také přísné místní předpisy a specifické požadavky na produkty.

Inovace

Digitalizace logistiky nabízí neomezené možnosti. Jsme na dobré cestě, abychom byli jedničkou v oblasti digitálních dodavatelských řetězců a mohli jsme naplno využít jejich potenciál a zlepšit efektivitu v odvětvích energetiky, chemického průmyslu, strojírenství a výroby.

Spojte se s námi

Máte otázky na odborníka na strojírenství a výrobu, energetiku a chemický průmysl?


Nejprve nám řekněte trochu více o vaší organizaci.