Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

Gods, som ikke dækkes af forsikringen


Forsikring kan ikke tilbydes på de følgende varer:

 • Ammunition, våben og sprængstoffer
 • Antikviteter, kunstværker og sølvtøj
 • Alle former for betalingsmidler (fx checks, kreditkort, frimærker, værdipapirer, pantebreve, obligationer og lignende)
 • Gods som transporteres ved egen kraft, eller som er på slæb på egen hjulaksel (fx motorkøretøjer, motorcykler, campingvogne, hestetrailere og bådtrailere)
 • Alle former for genstande, som er ejet, lejet eller leaset af eller udlånt til DHL Freight
 • Blod og/eller blodplasma
 • Løstlastet tørt og flydende gods, inklusive gods transporteret i flexitanke
 • Guldbarrer og andre ædelmetaller
 • Cement og cementprodukter
 • Cigaretter, cigarer og andre færdige tobaksprodukter
 • Farligt gods i klasserne 1, 6.2, 7, 9, UN3111-UN3120, UN3231-UN3240 og UN3507
 • Originaltegninger, mønstre, plantegninger, skøder, manuskripter og alle andre former for dokumenter
 • Pelse og pelsbeklædning
 • Flyttegods og personlige ejendele
 • Smykker
 • Dyrebesætninger, raceheste, levende dyr og levende planter
 • Værdifulde ædelstene i løs vægt
 • Alle former for penge (fx kontanter, pengesedler, mønter og anden valuta)
 • Letfordærvelige & temperaturfølsomme varer
 • Prototyper og unikke genstande
 • Frimærker, billetter og lignende
 • Handelsmetaller som fx kobber, tin osv. i ren form
 • Uemballeret/ubeskyttet stål (som fx rør, spoler, stænger, plader osv.)