Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

Tillæg for Landevejstransport


DHL Freight evaluerer regelmæssigt de tillæg, der er relateret til landevejstransporter.

På denne side finder du de seneste oplysninger om gældende tillæg.

Bemærk venligst at brændstoftillæggene kun opdateres månedligt.

Brændstoftillæg i % for indenrigs transport


Gældende fra 1. december 2023

  1. december 2023 1st November 2023
DHL Freight EuroLine Domestic (PTL/FTL) 34,71 % 36,63 %
DHL Freight EuroConnect Domestic (LTL) 34,71 % 36,63 %

Aktuelle brændstoftillæg er normalt ikke inkluderet i tilbud.

Brændstoftillæg i % for international transport


Gældende fra 1. december 2023

DHL Freight EuroConnect og DHL Freight EuroLine

  1. december 2023 1st November 2023
Norge og Sverige 49,50 % 52,02 %
Finland 54,40 % 56,92 %
Kontinentaleuropa 51,00 % 53,52 %
England og Irland 52,40 % 54,92 %

Aktuelle brændstoftillæg er normalt ikke inkluderet i tilbud.

Vejskatter


Andre tillæg


SECA MARPOL

Tillæg for transporter via Østersøen, Skagerak og Kattegat.

Broafgifter

Land Min. pr. forsendelse Tillæg pr. 100 kg Maks. pr. forsendelse
Norge – Svinesundbroen DKK 13,50 DKK 0,50 DKK 95,00

Tillæg for havneskat

Land Min. pr. forsendelse Tillæg pr. ton Maks. pr. forsendelse
Storbritannien GBP 0,60 GBP 0,32 GBP 6,92

Valutatillæg

Land Sats
Norge 0,0 %
Sverige 0,00 %
Schweiz 13,00 %

Vintertillæg Norge

Det norske vejvæsen har skærpet kravene til kørsel i Norge om vinteren, hvilket indebærer højere standarder for dæktyper og slidbanemønstre på både lastbiler og trailere.

For at overholde de nye lovkrav og sikre kapaciteten om vinteren, skal vi dedikere egnet transportudstyr til vores norske aktiviteter. Det er derfor nødvendigt at indføre et midlertidigt tillæg til de nuværende fragtpriser for at dække de øgede omkostninger.

Tillægget er gældende i perioden fra 1. November til 30. april.

Land Minimum Tillæg pr. 100 kg Maks. pr. forsendelse
Norge DKK 43.00 DKK 2.10 DKK 358.00