Kære bruger,

Du besøger vores website med en browser, som måske ikke giver dig den mest optimale oplevelse.

Du kan vælge at fortsætte, men for at få det bedste udbytte af denne side, anbefaler vi, at du anvender enten Edge, Firefox eller Chrome.

EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. IN A SUSTAINABLE WAY.

Alt vi gør hos Deutsche Post DHL tjener det samme formål: "Connecting People. Improving Lives." Vores formål er retningsgivende for vores indsats og ansvar, og det understreger vores værdier, skærper vores mission og skaber værdi på lang sigt. For at opfylde vores formål, skal vi gøre alle dimensioner af virksomheden bæredygtige.

 

Vores forpligtelse til bæredygtighed

Vi kan ikke skabe en varig positiv effekt, medmindre vi har en klar strategi. Derfor sætter vores bæredygtighedsplan fokus på at opfylde tre primære forpligtelser.