VI LEVER ANSVARLIGT

Som verdens førende logistikvirksomhed er det vores mission at forbinde mennesker og forbedre deres hverdag. Og i kraft af vores størrelse og vores betydning for international handel har vi et særligt ansvar. Over for vores medarbejdere, samfundet og miljøet.

Derfor spiller virksomhedsansvarlighed, som en del af vores Strategy 2020, en central rolle i vores overordnede forretningsstrategi. Vi kalder det at ”leve ansvarligt”. Det er vores tilgang til at skabe økonomisk, social og miljømæssig værdi for vores interessenter og planeten. Og det er vores drivkraft mod vores mål, som er at sætte standarden for ansvarlig forretningspraksis. Vores dedikation til denne vision er afspejlet i de tre centrale søjler nedenfor.

 

2 BILLIONER

Klimaneutral transport af forsendelser

22,508

Effektivitetsforbedrende teknologier i vores landevejsflåde

62%

Elektricitet fra vedvarende energikilder

Vores indsats for ansvarlighed

Vi er dedikeret til vores virksomhedsrelaterede samfundsaktiviteter, ansvarlig forretningspraksis og vores fælles værdierklæring. Derfor har vi introduceret vores miljøbeskyttelsesprogram, GoGreen. Og vores indsats stopper ikke her.

Takket være vores globale rækkevidde og tilstedeværelse i nærmest alle lande har vi et unikt udgangspunkt for at hjælpe med samfundsmæssige behov. Som en del af vores GoTeach-program samarbejder vi med førende internationale organisationer for at forbedre uddannelsen af børn og unge. Og med GoHelp bakker vi op om FN’s katastrofehåndteringsindsats med omfattende forebyggelsesforanstaltninger. Vi hjælper med at forberede lufthavne på naturkatastrofer med vores GARD-program, og vi tilbyder hurtig og effektiv logistisk hjælp i tilfælde af en katastrofe.

GoGreen

Målet for vores GoGreen-program er at føre an på vejen mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

GoHelp

Med GoHelp hjælper vi FN med professionel og effektiv katastrofehåndtering.

GoTeach

Sammen med etablerede partnere er det vores mål at forbedre undervisningen af og fremtidsmulighederne for børn og unge.

Dr. Frank Appel, direktør for Deutsche Post DHL Group

Mission 2050

Inden 2050 ønsker vi at reducere al logistikrelateret udledning til nul - et meget ambitiøst mål. Til dette formål har vi fastsat fire delmål, som skal være opnået inden 2025.

GoGreen-programmet

Vi arbejder dedikeret på at minimere både din og vores miljøpåvirkning. Som eksperter i grøn logistik arbejder vi for at forhindre forurening i alle vores aktiviteter verden over og hjælper dig med at finde metoder til, hvordan du kan drive en grønnere og mere bæredygtig virksomhed. Opdag, hvordan vi driver et miljømæssigt bæredygtigt og effektivt logistiknetværk, og hvorfor vores GoGreen-løsninger er gode for både miljøet og forretningen.

DHL Carbon Calculator

CO2-udledningen er en vigtig indikator for vores miljøpåvirkning. Det er nemt at bruge vores værktøj til CO2-beregning til at beregne din egen transportrelaterede udledning. Det er helt gratis og viser dig hurtigt, hvor meget drivhusgas (GHG), dine forsendelser udleder.

Vores CO2-udledning

Grundlaget for vores engagement

Ansvarlig forretningspraksis

Som følge af vores mål om at sætte standarden for ansvarlig forretningspraksis sikrer vi, at vores virksomhed drives i overensstemmelse med gældende love, etiske standarder og internationale retningslinjer.


Virksomhedsmæssigt samfundssind

Målet for vores program for virksomhedsmæssigt samfundssind er at bidrage positivt til samfundet og miljøet - baseret på vores virksomheds kernekompetencer og vores medarbejderes ekspertise.

Fælles værdi

Erklæringen om fælles værdi er drivkraften bag alle vores initiativer til at bidrage til samfundet og miljøet og bidrager samtidig til vores virksomheds succes.

Virksomhedsmæssigt samfundssind: Global frivillighedsdag

Med vores globale frivillighedsdag tilskynder vi vores medarbejdere til at bruge tid og kræfter på at påvirke deres lokalsamfund positivt. I 2015 smøgede mere end 110.000 DPDHL-medarbejdere ærmerne op og brugte over 260.000 timer på frivilligt arbejde.

Ansvarlig forretningspraksis: Sundhed og sikkerhed på arbejdet

Vi prioriterer vores medarbejderes beskyttelse og sikkerhed meget højt. Derfor har vi introduceret en ny strategi kaldet ”Sundhed, sikkerhed & velvære”. Fordi én arbejdsulykke er én for meget.

Fælles værdi Bonn - et forbillede for CO2-fri levering

Vi skifter til eldrevne leveringskøretøjer i Bonn og de omkringliggende regioner. Med 141 CO2-frie køretøjer planlægger vi at reducere CO2-udledningen med 500 ton årligt.

Kontakt os

Har du brug for en evaluering af din virksomhed eller et salgsmøde?