Navigation og indhold

Kære bruger,

Du besøger vores website med en browser, som måske ikke giver dig den mest optimale oplevelse.

Du kan vælge at fortsætte, men for at få det bedste udbytte af denne side, anbefaler vi, at du anvender enten Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Danmark
eller Vælg en anden placering

FARLIGT GODS OG FORBUDTE GENSTANDE

DHL Freight er en etableret transportør af farligt gods og kan levere løsninger til transport af farligt gods via landevej og jernbane.

Transport af farligt gods er reguleret af internationale og nationale bestemmelser i forhold til den respektive transportform. Formålet med disse regler er at forebygge personskade og skader på ejendom samt miljøskader. Reglerne omfatter forhold fx omkring emballagekrav, de maksimale mængder, som kan transporteres, og hvilket gods der kan - eller ikke kan - transporteres i den samme transportenhed.

For at sikre sammenhæng mellem alle disse bestemmelser, er der etableret mekanismer til harmonisering af fareklassifikationskriterier og farekommunikationsværktøjer samt af transportbetingelser for alle transportformer.

Yderligere oplysninger om klassificering af farligt gods findes på UNECEs websiteudefineret.

Transport af farligt gods via landevej

DHL Freight transporterer farligt gods via landevej i overensstemmelse med de nationale og internationale ADR-regler (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Disse regler gælder i alle lande, der har vedtaget ADR-konventionen i deres lovgivning. Desuden gælder EU-direktiverne om transport af farligt gods også i Europa.

Aftalen fornyes hvert andet år af UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

 • International transport af farligt gods via landevej er underlagt den internationale ADR-aftale. ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

  For lande adskilt fra Kontinentaleuropa af hav gælder IMDG-koden for international søtransport også. 

  IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods) accepteres som en international retningslinje for sikker transport eller forsendelse af farligt gods eller farlige genstande som søfragt på søfartøjer. Få flere oplysninger om IMDG ved at besøge IMO – den Internationale Maritime Organisation.

  Internationale transporter af farligt gods via jernbane er underlagt internationale RID-regler (International Carriage of Dangerous Goods by Rail). Få flere oplysninger ved at besøge OTIF - Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail.OTIF - Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

 • Følgende dokumenter er nødvendige for transport af farligt gods:

  • Formularen Multimodal Dangerous Goods kræves ved søfragt (til lande adskilt fra Kontinentaleuropa af et hav)
  • Fragtbrev (CMR) med angivelse af den pågældende ADR-klassifikation på det lokale officielle sprog samt på engelsk, tysk eller fransk
 • Påkrævet i rækkefølge:

  • UN-nummer (UN + firecifret nummer, der identificerer farlige stoffer og genstande indenfor rammerne af international transport)
  • Teknisk navn (iht. gældende ADR-/RID-/IMDG-specifikationer)
  • ADR-/RID-/IMDG-fareseddelnumre
  • Emballagegruppe, hvis relevant
  • Kode for tunnelrestriktion (for ADR/RID)

  Ikke påkrævet i rækkefølge:

  • Bruttovægt/liter
  • Nettovægt/liter
  • Oplysninger om gods i begrænsede eller undtagne mængder, hvis det er relevant
  • Antal og specifikke slags pakker
  • Modtagerens navn og adresse
  • Afsenderens navn og adresse
  • Flammepunkt i Celsius (kun IMDG)

  Oplysninger om farligt gods skal skrives på den enkelte transportordreformular samt på fragtbrevet.

  De oplysninger og dokumenter, der kræves til transport af farligt gods, skal afleveres til DHL Freight ved ordreafgivelsen.

  DHL Freight sikrer at alt transportudstyr er forsynet med den juridisk nødvendige dokumentation og certifikater, herunder "skriftlige instruktioner i henhold til ADR" på de krævede sprog.

  Transport af farligt gods kræver altid særlige forholdsregler, og derfor skal transporten aftales særskilt.

Gods der ikke kan transporteres i DHL Freight

Bemærk venligst, at DHL Freight ikke transporterer følgende typer gods gennem deres netværk:

Se venligst DHL Freight Terms & Conditions vedrørende begrænsninger omkring 

Forbudte genstande (1)

Farligt gods (7)

Tillæg for farligt gods

Transport af farligt gods kræver yderligere forholdsregler, som fx mærkning af godset, erklæringer til myndigheder og fragtvirksomheder, håndtering af dokumenter mv. Farligt gods medfører lokale og/eller nationale farligt gods-gebyrer, som debiteres særskilt. Transport af farligt gods er altid genstand for yderligere tillæg.

For at få yderligere oplysninger om lokale tillæg og bestemmelser vedrørende farligt gods, bedes du kontakte DHL Freights Kundeservice.

Nyttige links:

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt en af vores eksperter i DHL Freight i dag!

Freight Connections

Gå på opdagelse i DHL’s seneste artikler, skrevet af vores eksperter inden for landevejstransport og fortoldning.