Navigation og indhold

Kære bruger,

Du besøger vores website med en browser, som måske ikke giver dig den mest optimale oplevelse.

Du kan vælge at fortsætte, men for at få det bedste udbytte af denne side, anbefaler vi, at du anvender enten Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Danmark
eller Vælg en anden placering

INCOTERMS® 2010-REGLER

Incoterms®-regler anvendes ofte over hele verden i både internationale og nationale kontrakter, og de illustrerer fordelingen af ansvaret mellem køber og sælger for omkostninger, risici og transportforsikring.

Nedenstående brochure illustrerer leveringsvilkår og ansvarsfordeling mellem køber og sælger for omkostninger, risiko og transportforsikring.

Læs mere om Incoterms® 2010-reglerne, og hold dig opdateret med de nyeste oplysninger på det officielle website for ICC (International Chamber of Commerce).

 

Leveringsbetingelser jfr. Incoterms

 • "Ex Works" betyder, at sælgeren leverer, når varen stilles til rådighed for køberen på sælgerens adresse eller på et andet navngivet sted (dvs. anlæg, fabrik, lager osv.). Sælgeren er ikke forpligtet til at læsse godset på det afhentende transportmiddel, og det er heller ikke nødvendigt at klarere godset til eksport, hvor en sådan klarering er relevant.

 • "Free Carrier" betyder, at sælgeren leverer godset til transportøren eller en anden person udpeget af køberen på sælgerens adresse eller et andet navngivet sted. Parterne anbefales at angive, så klart som muligt, placeringen på det angivne leveringssted, da risikoen overgår til køberen på den placering.

 • “Carriage Paid To” betyder, at sælgeren leverer godset til transportøren eller en anden person, der er udpeget af sælgeren på et aftalt sted (hvis der er aftalt et sådant sted mellem parterne), og at sælgeren skal indgå kontrakt og betale omkostningerne for den transport, der er nødvendig for at bringe godset til den angivne destination.

 • “Delivered at Terminal” betyder, at sælgeren leverer, når godset, når de er losset af det ankomne transportmiddel, stilles til rådighed for køberen ved en navngivet terminal i den angivne havn eller den angivne destination. "Terminal" omfatter et sted, hvad enten det er overdækket eller ej, som fx en kaj, et lager, containerplads eller en vej-, jernbane- eller luftfragtterminal. Sælgeren bærer alle risici, der er involveret i at bringe godset til og losse dem af ved terminalen ved den navngivne havn eller den angivne destination.

 • “Delivered at Place” betyder, at sælgeren leverer, når godset stilles til rådighed for køberen på det ankomne transportmiddel og er klar til aflæsning på den angivne destination. Sælgeren bærer alle risici ved at bringe godset til det navngivne sted.

 • “Delivered Duty Paid” betyder, at sælgeren leverer godset, når godset stilles til rådighed for køberen, er klareret til import på det ankomne transportmiddel og klar til aflæsning på den angivne destination. Sælgeren bærer alle omkostninger og risici ved at bringe godset til destinationen og har pligt til at klarere godset ikke blot til eksport, men også til import, at betale told for både eksport og import og at varetage alle toldformaliteter.

Kilde: ICC-website.

Læs den fulde version af 2010-udgaven af Incoterms®-reglerne.

“Incoterms” er et varemærke tilhørende Det internationale handelskammer (ICC, International Chamber of Commerce).

 

Regler for søfragt og transport via indenlandske vandveje

 • “Free Alongside Ship” betyder, at sælgeren leverer, når godset er placeret langs skibssiden (fx på en kaj eller pram), der er udpeget af køberen i den nævnte afskibningshavn. Risikoovergangen sker i det øjeblik, at godset er stillet til rådighed langs skibssiden, og køberen bærer alle omkostninger fra det øjeblik.

 • "Free On Board" betyder, at sælgeren leverer godset ombord på det skib, der udpeges af køberen ved den nævnte afskibningshavn, eller køber godset, der allerede er leveret. Risikoen for tab af eller skade på godset overgår, når godset er ombord på skibet, og køberen bærer alle omkostninger fra det øjeblik.

 • “Cost and Freight” betyder, at sælgeren leverer godset ombord på skibet eller køber godset, der allerede er leveret. Risikoen for tab af eller skade på godset overgår, når godset er ombord på fartøjet. Sælgeren skal indgå kontrakt og betale de omkostninger og den fragt, der er nødvendig for at bringe godset til den angivne destinationshavn.

 • “Cost, Insurance and Freight” betyder, at sælgeren leverer godset ombord på skibet eller køber godset, der allerede er leveret. Risikoen for tab af eller skade på godset overgår, når godset er ombord på skibet. Sælgeren skal indgå kontrakt og betale de omkostninger og den fragt, der er nødvendig for at bringe godset til den angivne destinationshavn.

  Sælgeren tegner også forsikringsdækning mod købers risiko for tab af eller skade på godset under transporten. Køberen bør bemærke, at iht. CIF er sælgeren kun forpligtet til at tegne transportforsikring med minimumsdækning. Ønsker køberen yderligere forsikringsdækning, skal køber enten aftale dette udtrykkeligt med sælgeren eller selv tegne ekstra forsikring.”

Kilde: ICC-website.

Læs den fulde version af 2010-udgaven af Incoterms®-reglerne.

“Incoterms” er et varemærke tilhørende Det internationale handelskammer (ICC, International Chamber of Commerce).

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt en af vores eksperter i DHL Freight i dag!

Freight Connections

Gå på opdagelse i DHL’s seneste artikler, skrevet af vores eksperter inden for landevejstransport og fortoldning.