Hea külastaja,

Te vaatate seda lehte veebisirvijaga, mis ei pruugi pakkuda kõige optimaalsemat kasutuskogemust.

Teil on endiselt võimalik jätkata, kuid soovitame kasutada Edge'i, Firefoxi või Chrome'i.

PRIVAATSUSTEADE

Ettevõttel Deutsche Post AG ja tütarettevõtetel, mis tegutsevad kaubamärgi DHL all (edaspidi: DHL), on hea meel, et kasutasite meie veebisaiti ning olete huvitatud meie ettevõttest, toodetest ja teenustest. Teie isikuandmete kaitsmine kogu äriprotsessi vältel on meie jaoks oluline. 

Allpool kirjeldame, millist teavet DHL tervikuna kogub siis, kui te külastate meie veebisaiti, ning kuidas seda teavet kasutatakse.

 • Mõistega „isikuandmed“ tähistatakse igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. See hõlmab sellist teavet nagu teie pärisnimi, aadress, telefoninumber ja sünnikuupäev. Teavet, mida ei saa seostada teie päris identiteediga, sh eelistatud veebisaidid või saidi kasutajate arv, ei saa pidada isikuandmeteks.

 • See privaatsusteade kehtib andmetöötluse kohta, mida teostab:

  Deutsche Post AG andmekaitseametnik
  Gabriela Krader, LL.M
  Deutsche Post AG
  53250 Bonn

  Juhul, kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust andmekaitseametnikuga.

 • Meie kodulehe külastamine

  DHL on seadnud endale eesmärgi tagada meie kodulehtede kasutajate privaatsus. Kui te kasutate meie veebilehti, salvestavad meie veebiserverid nii ühenduse loomise, seadistuse kui ka turvalisuse eesmärgil alati ajutiselt järgmised andmed: meie veebisaidiga ühendust loova arvuti ühenduse loomise andmed, teie poolt meie veebisaidil külastatavate veebilehtede loetelu, teie seadme IP-aadress, brauseri tüübi identifitseerimisandmed, operatsioonisüsteem ning veebisait, mille kaudu te meie veebisaidiga ühenduse lõite. Täiendavat isiklikku teavet, sh teie nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress, ei koguta, välja arvatud juhul, kui esitate need andmed vabatahtlikult, nt täites registreerimise, küsitluse, võistluse, lepingu täitmise või teabepäringu raames veebipõhise ankeedi.

  Ülalnimetatud andmekategooriate töötlemise õiguslik alus on Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt a. Meil on seaduslik õigus neid andmeid töödelda kirjeldatud eesmärkidel ja eeskätt selleks, et tagada turvalisus ja sujuv ühenduse loomine.

  Veebisaitidelt kogutud jälgimisandmeid talletatakse 36 kuud ja seejärel kustutatakse need automaatselt. Peale selle kasutame ka küpsiseid, kasutamist jälgivaid vahendeid ja sihtreklaami tegemise võtteid. Rohkem teavet selle kohta saate järgmiste teemade alt: "veebijälgimise kasutamine", "küpsiste kasutamine ja Google Adwordsi kasutamine".

  Juhul, kui te olete oma brauseris asukoha määramise funktsioonid lubanud, kasutame oma operatsioonisüsteemis neid andmeid selleks, et pakkuda teile asukohapõhiseid teenuseid (nt. lähima harukontori asukoht, pakkimisjaam jne). Me ei kasuta neid andmeid ühelgi teisel eesmärgil. Kui te keelate selle funktsiooni, kustutatakse teie andmed õigel ajal.

  Lepingu täitmine

  Lepingueelsetel ja lepingulistel põhjustel vajame oma teenuste osutamiseks ja teiega sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks ka isikuandmeid. Neid andmeid kasutatakse näiteks Küsi hinnapakkumist & DHL sagedastele saatjate protsessiks. Selleks, et teiega ühendust võtta pakkumise tegemiseks e-kirja või telefoni teel, edastatakse andmed asjaomasele DHL-i üksusele või osakonnale, kes pakub teie päringu jaoks kõige asjakohasemat teenust, ja mõnel juhul abipersonalile (näiteks IT tugi) või veebisaidi parendamisega tegelevad töötajad. Andmeid võidakse kasutada ka (saadetise) lepingu täitmiseks, kliendiandmete haldamiseks ning meie veebitööriistade (sealhulgas Küsi Pakkumist tööriist & DHL sagedasetele saatjatele protsessiks) tõhususe ja konversioonimäära kontrollimiseks, maksete haldamiseks ja vastavalt vajadusele võib olla krediidivõimelisuse hindamiseks. Teatavad tarneandmed esitatakse ka transiidi- või sihtriigi ametiasutustele maksuarvestuse ja tollivormistuse või kaubasaadetiste läbivaatuse jaoks, nagu vastava riigi seadustega ette nähtud. Esitatud teave hõlmab tavaliselt järgmist: vedaja nimi ja aadress, saaja nimi ja aadress, kauba kirjeldus, esemete arv, kaal ja saadetise väärtus.
   
  Õiguslikuks aluseks on tavaliselt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, sest töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
   
  Lisateave konkreetsete teenuste ja toodete puhul kohaldatava andmekaitse kohta on kättesaadav vastavas kliendiportaalis.

  Töötlemine reklaami eesmärgil

  Kui te olete juba mõne Deutsche Post AG üksuse klient, töödeldakse teie postitusandmeid (nt nimi, aadress) selleks, et võtta teiega ühendust ning anda teile värskeimat teavet meie pakkumuste, uudiste, toodete ja teenuste kohta. Lisaks olemasolevas nõusolekus kirjeldatud eesmärkidele töötleme teie e-posti aadressi üksnes selleks, et anda teile teavet Deutsche Post AG enda toodete ja sarnaste toodete kohta.

  Õiguslik alus ülalnimetatud töötlemiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kliendiandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil peetakse õigustatud huvist lähtuvaks.

  Teil on õigus igal ajal sellise töötlemise suhtes vastuväiteid esitada. Selle õiguse teostamiseks võtke lihtsalt meiega ühendust, kasutades selleks osas "Vastutaja" toodud kontaktandmeid.

  Kui te tellite ühe meie uudiskirjadest, on meil õigus selleks otstarbeks teie e-posti aadressi kasutada. Selle andmetöötluse õiguslikuks aluseks on teie nõusolek vastavalt art. 6 (1) (a) GDPR. Te võite uudiskirja tellimisest igal ajal loobuda, klõpsates lingil, mis on toodud uudiskirja lõpus. Samuti võite antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks ette nähtud kontaktaadressi. Kui loobute meie e-posti suhtlusest või tühistate oma nõusoleku, siis vastavad andmed kustutatakse või blokeeritakse meililistist ja neid ei töödelda enam nendel eesmärkidel.
  Teie e-posti aadressi lisamine blokeerimisloendisse toimub selleks, et kaitsta meie õigustatud huve vastavalt artiklile 6 (1) (f) GDPR. Meie õigustatud huvi seisneb selles, et me ei saada teile tulevikus e-postiga mingit teavet.

  Kui olete regulaarselt lehe Küsi hinnapakkumist külastaja ja / või tundub, et olete huvitatud meie tooteportfellist ja DHL-i üksustest, näitab DHL teile kutset, et saaksite meiega vabatahtlikult ühendust võtta. Selle andmetöötluse õiguslikuks aluseks on teie nõusolek vastavalt art. 6 (1) (a) GDPR.

 • Kasutame jälgimistarkvara, et teha kindlaks, kui palju ja kui sageli meie veebisaiti vaadatakse. Me ei kasuta seda tarkvara individuaalsete isikuandmete või individuaalsete IP-aadresside kogumiseks. Andmeid kasutatakse üksnes anonüümselt ja kokkuvõtvalt statistilistel eesmärkidel ning veebisaidi arendamiseks.

 • Me kasutame veebipõhist reklaamiprogrammi "Google AdWords" ja Google AdWordsi konversioonide jälgimise funktsiooni. Google’i konversioonide jälgimise funktsioon on analüüsiteenus, mida pakub Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

  Kui te klõpsate Google’i esitatud reklaamil, paigaldatakse teie arvutisse konversiooni jälgimise küpsis. Need küpsised aeguvad 30 päeva pärast ega sisalda mingeid isikuandmeid; seega ei saa neid teie tuvastamiseks kasutada. Kui te kasutate meie veebisaidi teatavaid lehti ja küpsis ei ole veel aegunud, teame meie ja Google, et klõpsasite reklaamil ja teid suunati sellele lehele. Igal Google AdWordsi kliendil on erinev küpsis, seega ei ole küpsiseid võimalik jälgida teiste AdWordsi klientide veebisaitide kaudu. Konversiooniküpsise kaudu kogutud teavet kasutatakse selleks, et koostada konversioonistatistikat nende AdWordsi klientide jaoks, kes konversiooni jälgimise funktsiooni kasutavad. Kliendid näevad nende kasutajate koguarvu, kes sellel reklaamil klõpsasid ja kes suunati lehele, mis sisaldas konversiooni jälgimise märgendit. Kliendid ei saa aga teavet, mis võimaldaks neil kasutajaid isiklikult tuvastada. Kui te ei soovi konversiooni jälgimise funktsiooni kasutada, saate selle kasutamisest loobuda ja keelata küpsiste paigaldamise, valides oma brauseri tarkvaras sobivad seadistused (inaktiveerimise valik). Seejärel ei lisata teie andmeid konversiooni jälgimise statistikasse. Lisateave ja Google’i privaatsuspõhimõtted on kättesaadavad siin: 
  https://policies.google.com/privacymääratlemata

 • "Küpsised" on väiksed failid, mis võimaldavad meil talletada teie seadme ja eeskätt teie enda, st kasutajaga seotud teavet sellal, kui te kasutate mõnda meie veebisaitidest. Küpsised aitavad meil kindlaks määrata, kui sageli meie internetilehti külastatakse ning kui suur on kasutajate arv. Samuti aitavad need meil kohandada oma pakkumusi, et need oleksid teie jaoks võimalikult mugavad ja tõhusad.

  Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel kasutame nn "seansiküpsiseid" selleks, et optimeerida oma veebisaiti ning tagada mugav ja häirimatu kasutajakogemus. Neid küpsiseid salvestatakse üksnes selleks ajaks, kui te meie internetilehekülgi kasutate. Need kustutatakse automaatselt, kui te oma brauseri sulgete.

  Peale selle kasutame nn "püsiküpsiseid", et säilitada teavet külastajate kohta, kes korduvalt mõnda meie internetilehte kasutavad. Küpsiste kasutamise eesmärk on pakkuda teile kui kasutajale optimaalseid juhiseid, samuti "teid ära tunda" ning esitada teile korduva kasutamise korral (võimalikult) mitmekesiseid internetilehti ja uut sisu. 

  Üldjuhul ei loo me teie veebitegevusest individuaalset profiili. Püsiküpsiste sisu piirdub identifitseerimisnumbriga. Nime, e-posti aadressi, IP-aadressi jne ei salvestata enamikul meie saitidel. 

  Siinkohal kehtib siiski viis erandit.

  1. Salesforce Marketing Cloud jälgimise küpsis

  See jälgimiseks mõeldud püsiküpsis ei sisalda muud kui identifitseerimisnumbrit ja seda kasutatakse üldiselt täpselt samal viisil kui kõiki teisi meie püsiküpsiseid.

  Kui te aga olete juba DHLi klient või võtate DHLiga ühendust, kasutades selleks teatavaid veebipõhiseid logistika sisuvaldkonna kontaktivorme, lisatakse teie e-posti aadress küpsisele, et luua teie veebitegevuse personaalne profiil. Nende kontaktivormide kaudu saate omale ka e-postiga turundusuudiseid tellida. Kui annate loa, saame pakkuda teile personaalsemat sisu ning teha pakkumusi ja kampaaniaid, mis võiksid teile huvi pakkuda.

  Kui te ei soovi omale tellida e-postiga turundusuudiseid, ei võeta teiega tulevikus ühendust ja DHL kasutab teie e-posti aadressi konfidentsiaalselt selleks, et saada ülevaade teie konkreetsest veebitegevusest. Nii saame jätkuvalt pakkuda uut ja veelgi paremat veebisaidi sisu, et täita teie konkreetseid vajadusi.

  Salesforce Marketing Cloudi jälitusküpsise kohta saate rohkem teavet DHLi küpsiste loetelust, mis on esitatud allpool.

  Selleks, et keelata kõigil veebisaitidel Salesforce Marketing Cloudi poolne jälgimine (või tühistada tehtud seadistused juhul, kui olete varem selle juba keelanud), saate seda teha nii, nagu kirjeldatud allpool osas „Kuidas küpsiseid hallata“. 

  2. Eloqua jälgimise küpsis

  See jälgimiseks mõeldud püsiküpsis ei sisalda muud kui identifitseerimisnumbrit ja seda kasutatakse üldiselt täpselt samal viisil kui kõiki teisi meie püsiküpsiseid. Kui te võtate siiski DHLiga ühendust, kasutades teatavaid veebipõhiseid logistika sisuvaldkonna kontaktivorme, lisatakse teie e-posti aadress küpsisele, et luua teie veebitegevuse personaalne profiil. Nende kontaktivormide kaudu saate omale ka e-postiga turundusuudiseid tellida. Kui annate loa, saame pakkuda teile personaalsemat sisu ning teha pakkumusi ja kampaaniaid, mis võiksid teile huvi pakkuda.

  Kui te ei soovi omale tellida e-postiga turundusuudiseid, ei võeta teiega tulevikus ühendust ja DHL kasutab teie e-posti aadressi konfidentsiaalselt selleks, et saada ülevaade teie konkreetsest veebitegevusest. Nii saame jätkuvalt pakkuda uut ja veelgi paremat veebisaidi sisu, et täita teie konkreetseid vajadusi.

  Eloqua jälitusküpsise kohta saate rohkem teavet DHLi küpsiste loetelust, mis on esitatud allpool.

  Selleks, et keelata kõigil veebisaitidel Eloqua-poolne jälgimine (või tühistada tehtud seadistused juhul, kui olete varem selle juba keelanud), saate seda teha nii, nagu kirjeldatud allpool osas „Kuidas küpsiseid hallata“.

  3. MediaMindi jälgimise küpsised

  Need jälgimiseks mõeldud püsiküpsised koguvad teie IP-aadressi ja kasutavad seda asukoha määramise andmete edastamiseks, et aidata DHLil jälgida ja hallata reklaamikampaaniaid. Küpsised on täielikult krüptitud ja need ei kogu mingit muud isiku tuvastamist võimaldavat teavet, seega IP-aadressi ei saa siduda isikuandmetega ning seda ei jagata kolmandate isikutega. IP-aadress on salvestatud turvaliselt ning seda kasutab DHL konfidentsiaalselt ettevõtte sees koondaruannete esitamiseks. Küpsised aeguvad 30 päeva pärast.

  MediaMindi jälitusküpsise kohta saate rohkem teavet DHLi küpsiste loetelust, mis on esitatud allpool.

  4. dotdigital jälgimisküpsis

  See jälgimiseks mõeldud püsiküpsis ei sisalda muud kui identifitseerimisnumbrit ja seda kasutatakse üldiselt täpselt samal viisil kui kõiki teisi meie püsiküpsiseid. Kui te aga olete juba DHLi klient või võtate DHLiga ühendust, kasutades selleks teatavaid veebipõhiseid logistika sisuvaldkonna kontaktivorme, lisatakse teie e-posti aadress küpsisele, et luua teie veebitegevuse personaalne profiil. Nende kontaktivormide kaudu saate omale ka e-postiga turundusuudiseid tellida. Kui annate loa, saame pakkuda teile personaalsemat sisu ning teha pakkumusi ja kampaaniaid, mis võiksid teile huvi pakkuda.

  Kui te ei soovi omale tellida e-postiga turundusuudiseid, ei võeta teiega tulevikus ühendust ja DHL kasutab teie e-posti aadressi konfidentsiaalselt selleks, et saada ülevaade teie konkreetsest veebitegevusest. Nii saame jätkuvalt pakkuda uut ja veelgi paremat veebisaidi sisu, et täita teie konkreetseid vajadusi.

  dotdigital jälgimisküpsise kohta saate rohkem teavet DHLi küpsiste loetelust, mis on esitatud allpool.

  5. Oktoposti jälitusküpsis

  Oktoposti küpsis võimaldab DHLil jälgida lõppkasutajate tegevust, mis lähtub nende sotsiaalsest suhtlusest. Oktoposti küpsise sisu piirdub ainult nende sotsiaalmeediapostituste tuvastamisega, millel lõppkasutaja on klõpsanud. Juhul, kui lõppkasutaja kasutab DHLi veebisaidil mõnda jälgitavat vormi (nt registreerimisvormi), lisatakse Oktoposti küpsisele lõppkasutaja põhilised kontaktandmed, mis võivad hõlmata isiku tuvastamist võimaldavat teavet, et luua lõppkasutaja sotsiaalse suhtluse profiil. DHL kasutab seda teavet ettevõttesisese analüüsi koostamiseks ja selleks, et pakkuda lõppkasutajatele personaalset sisu ning suunata neile pakkumusi ja kampaaniaid.

  Lisateavet Oktoposti kohta saate siit: https://www.oktopost.com/

  6. Terminuse jälgimisküpsis

  Terminuse küpsis võimaldab DHL-il parandada veebisaidi analüütikat ja intelligentsust, kus küpsis võib sisaldada mitte-isiku tuvastatavaid äridemograafilisi andmeid kasutaja jaoks. See küpsis võimaldab DHL-il pakkuda paremat veebisaidi kasutuskogemust ja pakkuda teile asjakohasemat sisu. Seda küpsist võib vajaduse korral kasutada ka digitaalsete reklaamide jaoks või esitamiseks.

 • Kategooriad

  Oleme kõikide sellel veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta esitanud teabe allpool toodud tabelis.

  Kõik tabelis esitatud küpsised on liigitatud nelja nummerdatud rühma. Pange tähele, et küpsised võivad kuuluda rohkem kui ühte kategooriasse.

  Kategooriad on järgmised.

  ¹ Hädavajalikud küpsised. Need küpsised on ülimalt vajalikud selleks, et saaksite liikuda veebisaidil ja kasutada selle funktsioone. Ilma nende küpsisteta ei ole võimalik osutada teenuseid, mille osutamist olete palunud. Nagu eespool märgitud, tugineb see isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

  ² Tulemuslikkus. Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad kasutavad veebisaiti, sh selle kohta, milliseid lehti nad kõige sagedamini vaatavad. Need küpsised ei kogu külastajat tuvastavat teavet. Kogu nende küpsistega kogutav teave koondatakse ja see on seetõttu anonüümne. Seda kasutatakse üksnes veebisaidi töö tõhustamiseks.

  ³ Funktsionaalsus. Need küpsised võimaldavad veebisaidil mäletada, milliseid valikuid te teete ning pakkuda paremaid ja personaalsemaid funktsioone. Näiteks on neid küpsiseid võimalik kasutada selleks, et jätta meelde ja salvestada viimane jälgimisnumber, mille te sisestasite jälgimisrakendust kasutades. Nende küpsistega kogutavat teavet saab muuta anonüümseks ning nendega ei saa jälgida teie sirvimistegevust teistel veebisaitidel.

  4 Sihtreklaam või reklaam. Neid küpsiseid kasutatakse selleks, et edastada teile huvipakkuvamat reklaami. Neid kasutatakse ka selleks, et piirata seda, kui sageli teile ühte reklaami näidatakse, ja aidata mõõta reklaamikampaania efektiivsust. Need küpsised paigaldavad tavaliselt reklaamivõrgustikud veebisaidi haldaja loal.

  Küpsiste nimekiri

  Salesforce Marketing Cloudi jälitusküpsis ² | Salesforce

  See küpsis kogub teavet anonüümselt, välja arvatud juhul, kui võtate DHLiga ühendust, kasutades teatavaid veebipõhiseid kontaktivorme logistika sisuvaldkonnas. Selles etapis seome küpsises salvestatud teabe teie e-posti aadressiga.

  Kogutud teave hõlmab lehe vaatamiste arvu, lehel viibimise ajalist kestust ja teavet sisu vaatamiseks kasutatud brauseri kohta. See teave aitab DHLil mõõta e-postikampaaniate tulemuslikkust.

  Juhul, kui küpsis püsib anonüümsena, aegub see 30 päeva pärast. Juhul, kui see on seotud e-posti aadressiga, aegub see kahe aasta (730 päeva) pärast alates hetkest, millal kontaktisik end viimast korda identifitseeris. DHL kasutab seda teavet konfidentsiaalselt üksnes ettevõtte sees, et täiustada kasutajakogemust.   

  Rohkem teavet privaatsuse kohta Salesforce’i veebilehelmääratlemata

  Kampaania nime küpsis ² | campaignName

  See küpsis luuakse hetkel, mil te jõuate DHLi veebilehele DHLi ribareklaamis või elektroonilises kampaania- või reklaamkirjas sisalduva lingi kaudu. 

  Küpsis sisaldab kampaania identifitseerimistunnust, mis identifitseerib üksnes kampaania allika. 

  Juhul, kui te kontakteerute DHLiga mõne meie veebipõhise kontakti- või registreerimisvormi kaudu 24 tunni jooksul pärast mõne meie veebisaidi kasutamist, lisatakse DHLi müügi- või klienditeenindusele saadetavale e-kirjale kampaania identifitseerimistunnus.

  Seda teavet kasutatakse üksnes selleks, et hinnata, kui edukad on meie kampaaniad, ja jälgida, kas kliendid on meiega kampaania tulemusel ühendust võtnud. 

  See küpsis ei salvesta mingeid personaalseid kliendiandmeid, üksnes kampaania identifitseerimistunnuse.

  Küpsis aegub alles 24 tunni pärast.

  Otsiparameetri küpsis ³ | searchParams  

  Seda küpsist kasutatakse selleks, et salvestada otsifraasid ja -sõnad, mida te olete meie otsingukastikestesse sisestanud. 

  Otsingukastid on kõigi meie veebilehtede ülemises paremas nurgas. 

  Sel moel mäletame teie otsisõnu ja saame otsingukasti eeltäita varasemate otsisõnadega, kui te meie otsingukastikesi uuesti kasutate.

  Küpsis on loodud selleks, et parandada veebisaidi funktsionaalsust ja muuta DHLi veebisaitide kasutamine meie klientide jaoks lihtsamaks.

  Küpsis säilitab alaliselt otsisõnad kuni ajani, mil te ise otsustate tühjendada oma brauseri vahemälu ja kustutada küpsised.

  Kauba saatja viitenumbrite küpsis ³ | shipRefDetails

  Selle küpsisega salvestatakse kõik varem jälgitud saatja viitenumbrid, mida te sisestate siis, kui kasutate meie DHL Expressi viite jälgimise rakendust.

  Küpsis on loodud selleks, et parandada veebisaidi funktsionaalsust ja muuta DHLi veebisaitide kasutamine meie klientide jaoks lihtsamaks.

  Küpsis säilitab alaliselt kauba saatja viitenumbrid kuni ajani, mil te ise otsustate tühjendada oma brauseri vahemälu ja kustutada küpsised.

  Vaadake ühte meie DHL Expressi saatja viite jälgimise rakendust

  Saatelehe küpsis ³ | AWB 

  Küpsist kasutatakse selleks, et salvestada viimane jälgimisnumber, mille sisestasite ühte meie peamist veebipõhist jälgimisrakendust kasutades.

  Küpsis on loodud selleks, et parandada veebisaidi funktsionaalsust ja muuta DHLi veebisaitide kasutamine meie klientide jaoks lihtsamaks.

  See salvestab üksnes eelmise jälgimisnumbri kuni ajani, mil sisestate samasse jälgimisrakendusse uue numbri.

  Vaadake ühte meie peamist veebipõhist jälgimisrakendustmääratlemata.

  Saatelehe tüübi küpsis ³ | BRAND

  Küpsist kasutatakse selleks, et salvestada viimane kauba saatmise tüüp, mille valisite rippmenüü valikute seast ühes meie peamises veebipõhises jälgimisrakenduses.

  Küpsis on loodud selleks, et parandada veebisaidi funktsionaalsust ja muuta DHLi veebisaitide kasutamine meie klientide jaoks lihtsamaks.

  See salvestab eelmise kauba saatmise tüübi, mille rippmenüü valikute seast valisite, kuni ajani, mil kasutate saiti uuesti ja teete samas jälgimisrakenduses uue valiku.

  Vaadake ühte meie peamist veebipõhist jälgimisrakendust.

  Fast Tracki küpsis ³ | Kindel nimi puudub

  Küpsist kasutatakse selleks, et salvestada nii viimane jälgimisnumber, mis sisestati, kui ka saatmise tüüp, mis valiti rippmenüüst meie väiksemamahulist veebipõhist Fast Tracki jälgimisrakendust kasutades.

  Küpsis on loodud selleks, et parandada veebisaidi funktsionaalsust ja muuta DHLi veebisaitide kasutamine meie klientide jaoks lihtsamaks.

  See salvestab eelmise jälgimisnumbri ja varasema saatmise tüübi, mille rippmenüü valikute seast valisite, kuni ajani, mil kasutate saiti uuesti ja teete samas Fast Tracki jälgimisrakenduses uued valikud.

  Leiate mõne meie DHL Express Fast Tracki jälgimisrakenduse siit.

  Vahekaartide süsteemi küpsis ³ | Kindel nimi puudub

  Küpsist kasutatakse selleks, et salvestada viimane vahekaart, mille lehel valisite mitme vaatega vahekaartide süsteemi kasutades.

  Küpsis on loodud selleks, et parandada veebisaidi funktsionaalsust ja muuta DHLi veebisaitide kasutamine meie klientide jaoks lihtsamaks.

  See mäletab üksnes eelmist valitud vahekaarti seni, kuni külastate lehte uuesti ja valite samal vahekaartidega lehel uue vahekaardi.

  Webtrends Analytics ² | WT_FPC

  Selle küpsisega kogutakse teavet selle kohta, kuidas külastajad meie saiti kasutavad. Kasutame seda teavet aruannete koostamiseks ja selleks, et meil oleks lihtsam saiti täiustada. Küpsisega kogutakse teavet anonüümselt ning muu hulgas selle kohta, kui suur on saidi külastajate arv, kust on külastajad saidile tulnud ja milliseid lehti nad on vaadanud.

  Küpsist kasutatakse üksnes identifitseerimiseks ning see ei sisalda külastaja isikuandmeid, vaid ainult tunnust. DHL kasutab seda teavet konfidentsiaalselt üksnes ettevõtte sees, et täiustada oma veebisaite ja kasutajakogemust.

  Rohkem teavet privaatsuse kohta Webtrendsi veebilehelmääratlemata.

  Webtrends Analytics ² | ACOOKIE

  Seda küpsist kasutatakse selleks, et koguda teavet selle kohta, kuidas külastajad kasutavad meie veebisaite, ja eeskätt selleks, et jälgida külastajaid DHLi domeenides.

  Näiteks juhul, kui külastaja tuleb meie ettevõtte veebisaidile (domeen on www.logistics.dhl) ja siis otsustab vaadata DHLi riigipõhist veebisaiti, millel on kohalik domeen (nt Saksamaal on kohalik domeen www.dhl.de).

  Kasutame seda teavet aruannete koostamiseks ja selleks, et meil oleks lihtsam saiti täiustada. Küpsisega kogutakse teavet anonüümselt ning muu hulgas selle kohta, kui suur on saidi külastajate arv, kust on külastajad saidile tulnud ja milliseid lehti nad on vaadanud.

  Küpsist kasutatakse üksnes identifitseerimiseks ning see ei sisalda külastaja isikuandmeid, vaid ainult tunnust. DHL kasutab seda teavet konfidentsiaalselt üksnes ettevõtte sees, et täiustada oma veebisaite ja kasutajakogemust.

  Rohkem teavet privaatsuse kohta Webtrendsi veebilehel

  Google Analytics ² | _utma, _utmb; utmz

  Üksikud riigid võivad kasutada Google Analyticsi küpsiseid väikses mahus konkreetsetel kohalikel eesmärkidel. Need küpsised kasutavad tuvastamiseks teie IP-aadressi, kuid need ei tuvasta teid individuaalselt. Teisisõnu ‒ teavet kogutakse pseudonüümidega tähistatuna. Küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad kasutavad meie kohalikke saite. Meie kasutame seda teavet aruannete koostamiseks ja selleks, et meil oleks lihtsam saiti täiustada.

  Rohkem teavet privaatsuse kohta Google’i veebilehelmääratlemata

  Eloqua jälitusküpsis ² | ELOQUA

  See jälgimiseks mõeldud püsiküpsis ei sisalda muud kui identifitseerimisnumbrit ja seda kasutatakse üldiselt täpselt samal viisil kui kõiki teisi meie püsiküpsiseid. Kui te võtate siiski DHLiga ühendust, kasutades teatavaid veebipõhiseid logistika sisuvaldkonna kontaktivorme, lisatakse teie e-posti aadress küpsisele, et luua teie veebitegevuse personaalne profiil. Nende kontaktivormide kaudu saate omale ka e-postiga turundusuudiseid tellida. Kui annate loa, saame pakkuda teile personaalsemat sisu ning teha pakkumusi ja kampaaniaid, mis võiksid teile huvi pakkuda. Kui te ei soovi omale tellida e-postiga turundusuudiseid, ei võeta teiega tulevikus ühendust ja DHL kasutab teie e-posti aadressi konfidentsiaalselt selleks, et saada ülevaade teie konkreetsest veebitegevusest. Nii saame jätkuvalt pakkuda uut ja veelgi paremat veebisaidi sisu, et täita teie konkreetseid vajadusi.

  Rohkem teavet privaatsuse kohta Eloqua veebilehelmääratlemata

  LiveBalli jälitusküpsised ² | LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_u

  Need küpsised koguvad anonüümsete identifitseerimisnumbrite abil teavet.

  LiveBall kasutab IP-aadressi, et edastada mittesekkuvaid asukoha määramise andmeid; neid andmeid aga ei salvestata ega seota küpsisega. See aitab meil jälgida veebisirvimist, et saaksime mõista ja täiustada nii kasutajakogemust kui ka pakutavaid teenuseid. Neid andmeid ei ole aga võimalik seostada teie isiklike andmetega. 

  Küpsised seadistatakse siis, kui võtate DHLiga ühendust meie veebisaitidel teatavaid veebivorme kasutades – näiteks siis, kui avate meie juures DHL Expressi konto. 

  Neid küpsiseid kasutab DHL ettevõtte sees ja konfidentsiaalselt ning need aeguvad 365 päeva pärast.

  Rohkem teavet privaatsuse kohta

  dotdigital jälgimisküpsis ² | tracked_session

  See küpsis luuakse hetkel, mil te jõuate konkreetsetele veebilehtedele kampaania- või reklaamkirjas sisalduva lingi kaudu. Kasutame seda teavet aruannete koostamiseks ja selleks, et meil oleks lihtsam saiti täiustada ja pakkuda teile paremat, sihipärasemalt suunatud sisu.

  See küpsis kogub teavet anonüümselt, välja arvatud juhul, kui võtate DHLiga ühendust, kasutades teatavaid veebipõhiseid kontaktivorme logistika sisuvaldkonnas. Selles etapis seome küpsises salvestatud teabe teie e-posti aadressiga, et luua teie veebitegevusest teie personaalne profiil. Nende kontaktivormide kaudu saate omale ka e-postiga turundusuudiseid tellida. Kui annate loa, saame pakkuda teile personaalsemat sisu ning teha pakkumusi ja kampaaniaid, mis võiksid teile huvi pakkuda.

  Kogutud teave hõlmab lehe vaatamiste arvu, lehel viibimise ajalist kestust ja teavet sisu vaatamiseks kasutatud brauseri kohta. See teave aitab DHLil mõõta e-postikampaaniate tulemuslikkust.

  Juhul, kui küpsis püsib anonüümsena, aegub see 30 päeva pärast. Juhul, kui see on seotud e-posti aadressiga, aegub see ühe aasta (365 päeva) pärast alates hetkest, millal kontaktisik end viimast korda identifitseeris. DHL kasutab seda teavet konfidentsiaalselt üksnes ettevõtte sees, et täiustada kasutajakogemust.

  Kui te ei soovi omale tellida e-postiga turundusuudiseid, ei võeta teiega tulevikus ühendust ja DHL kasutab teie e-posti aadressi konfidentsiaalselt selleks, et saada ülevaade teie konkreetsest veebitegevusest. Nii saame jätkuvalt pakkuda uut ja veelgi paremat veebisaidi sisu, et täita teie konkreetseid vajadusi.  

  Rohkem teavet privaatsuse kohta dotdigital veebilehel

  MediaMindi küpsised ² | U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4, and C4.

  MediaMindi küpsised luuakse hetkel, mil te jõuate konkreetsele DHLi veebilehele DHLi ribareklaami või elektroonilises kampaania- või reklaamkirjas sisalduva lingi kaudu, või kui te olete kasutanud kampaanialinki, mis on esitatud veebivälise meediareklaami kaudu. MediaMindi küpsised jälgivad seda, kus ja kuidas te puutusite veebis kokku DHLi reklaamidega, kuidas te nendele reklaamidele reageerisite ning millal te DHLi veebisaiti pärast reklaamidega kokku puutumist vaatasite.

  Teavet kasutatakse selleks, et aidata DHLil mõõta reklaamikampaaniate tulemuslikkust. Teave esitatakse koondaruannetena, seega mingit personaalset kasutajateavet ei vaadata. Mingit muud sirvimiskäitumist ei jälgita ning DHL kasutab seda konfidentsiaalselt ettevõtte sees.

  Need jälgimiseks mõeldud püsiküpsised koguvad teie IP-aadressi ja kasutavad seda asukoha määramise andmete edastamiseks, et aidata DHLil jälgida ja hallata reklaamikampaaniaid. Küpsised on täielikult krüptitud ja need ei kogu mingit muud isiku tuvastamist võimaldavat teavet, seega IP-aadressi ei saa siduda isikuandmetega ning seda ei jagata kolmandate isikutega. IP-aadress on salvestatud turvaliselt ning seda kasutab DHL konfidentsiaalselt ettevõtte sees koondaruannete esitamiseks. Küpsised aeguvad 30 päeva pärast.

  Rohkem teavet privaatsuse kohta MediaMindi veebilehel

  You Tube’i küpsised ² | use_hitbox VISITOR_INFO1_LIVE  

  Me manustame videoid, kasutades YouTube’i privaatrežiimi. Mõned nendest videotest on pärit meie ametlikust YouTube’i kanalist. 

  See režiim võib seadistada küpsised teie arvutisse pärast seda, kui klõpsate YouTube’i videomängijal; YouTube ei salvesta aga isiku tuvastamist võimaldavat küpsiseteavet manustatud videote taasesitamiseks privaatrežiimi kasutades.

  Põhjalikuma teabe saamiseks vaadake palun YouTube’i videote manustamise teabelehte

  Decibel Insighti küpsised ² | da_sid, da_lid

  Parema sisu ja teenuse pakkumiseks kasutatakse sellel saidil Decibel Insighti veebianalüüsiteenust. See veebisait ei kasuta Decibel Insighti, et koguda teavet, mis võiks teid tuvastada. Decibel Insight võib registreerida hiire- ja kerimisliigutusi, samuti põhisuhtlust veebisaidi vormidega. Decibel Insight ei jälgi teie sirvimisharjumusi kolmandate isikute veebisaitidel. Lisateabe saamiseks Decibel Insighti andmekaitsetavade kohta vaadake nende privaatsuspõhimõtete veebilehte https://www.decibelinsight.com/privacy-policy/.

  Saate loobuda Decibel Insighti jälgimisfunktsioonist, minnes lehele www.decibelinsight.com/optout.

  Usabilla küpsised | usbl.c.ID

  Usabilla kampaaniate jaoks salvestatakse järgmised andmed:

  • Kas kampaaniat on juba näidatud või mitte; kui on, siis seda ei näidata uuesti.
  • Juhul, kui kampaanial on "N% tõenäosusega" päästikprotsess, salvestab see teabe selle kohta, kas kampaaniat tuleks üldse näidata või mitte.
  • Juhul, kui kampaania tuleks käivitada pärast seda, kui külastaja on vaadanud teataval arvul lehti, salvestatakse pärast kampaania algust vaadatud lehekülgede arv.

  Need andmed salvestatakse HTML5 Local Storage’is ühe kirjega iga kampaania kohta. Selle välja võti on "usbl.c.ID", kus ID on kampaania unikaalne ID.

  Juhul, kui "uue või korduva külastaja "päästik on mõnes kampaanias lubatud, salvestatakse kaht tüüpi andmeid:

  1.  Väli "usbl.v" kohas: Local Storage
  2.  Seansiküpsis nimega "usbls"

  Neid kaht tüüpi andmeid on vaja selleks, et määrata kindlaks, kas tegemist on uue või korduva kasutajaga. Kui soovite rohkem teada saada Usabilla küpsiste kasutamise põhimõtete kohta, vaadake lehte https://usabilla.com/cookie-policymääratlemata.

  Adobe Marketing Cloudi küpsised ²

  Neid küpsiseid kasutatakse selleks, et koguda anonüümselt teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad. Teavet kasutatakse veebisaidi parandamiseks ja selleks, et pakkuda kasutajatele sisu, mis on nende jaoks asjakohasem.

  AMCV_###@AdobeOrg
  Seda küpsist kasutatakse selleks, et tuvastada konkreetset külastajat. See on püsiküpsis, mis aegub kahe aasta pärast.

  mbox
  Seda küpsist kasutatakse veebisaidi personaalsemaks muutmiseks ja see määrab kindlaks, millist dünaamilist sisu kasutajale näidatakse. Küpsis jääb kasutaja brauserisse kaheks nädalaks pärast viimast sisselogimist.

  s_cc
  See küpsis määrab kindlaks, kas küpsised on brauseris lubatud või mitte. Tegemist on seansiküpsisega ja see aegub siis, kui brauser suletakse.

  s_vi
  Seda küpsist kasutatakse selleks, et tuvastada konkreetse külastaja aja/kuupäeva templit. See on püsiküpsis, mis aegub viie aasta pärast.

  s_fid
  See küpsis on nn tagavaravariant külastaja tuvastamiseks juhul, kui tavapäraselt sel otstarbel kasutatav s_vi küpsis on blokeeritud. See sisaldab juhuslikkuse põhimõttel loodud unikaalset IDd.

  s_sq
  See küpsis registreerib, millistel linkidel on kasutaja klõpsanud. Tegemist on seansiküpsisega ja see aegub siis, kui brauser suletakse.

  s_nr
  See küpsis salvestab teavet veebisaidi kasutamise kuupäeva kohta ja selle kohta, kas külastaja on uus või mitte. See on püsiküpsis, mis aegub kahe aasta pärast.

  s_ppn
  See küpsis salvestab varem sellel veebisaidil vaadatud lehe nime. Tegemist on seansiküpsisega ja see aegub siis, kui brauser suletakse.

  s_ppv
  See küpsis registreerib selle, kas kasutaja on varem lehte vaadanud, ja paigaldatakse, kui ta liigub järgmisele leheküljele. Tegemist on seansiküpsisega ja see aegub siis, kui brauser suletakse.

  s_ppvl
  See küpsis salvestab sellel veebisaidil viimati vaadatud lehe nime. Tegemist on seansiküpsisega ja see aegub siis, kui brauser suletakse.

  _sdsat_landing_page
  See küpsis määrab kindlaks, millist veebisaiti esimesena külastusseansi ajal vaadati. Tegemist on seansiküpsisega ja see aegub siis, kui brauser suletakse.

  _sdsat_lt_pages_viewed
  See küpsis määrab kindlaks, mitut lehekülge külastusseansi ajal vaadati. Tegemist on seansiküpsisega ja see aegub siis, kui brauser suletakse.

  _sdsat_session_count
  See küpsis määrab kindlaks, kui sageli on külastaja veebisaiti kasutanud. Tegemist on seansiküpsisega ja see aegub siis, kui brauser suletakse.

  _sdsat_traffic_source
  See küpsis määrab kindlaks, milliselt lehelt külastaja on sellele veebisaidile suunatud. Tegemist on seansiküpsisega ja see aegub siis, kui brauser suletakse.

  Rohkem teavet privaatsuse kohta Adobe’i veebilehelmääratlemata

  Google Adwords küpsised 4 | Mitmesugust: vaata  Google’i poolt kasutatavate küpsuste tüüpe

  Kui te klõpsate Google’i esitatud reklaamil, paigaldatakse teie arvutisse konversiooni jälgimise küpsis. Need küpsised aeguvad 30 päeva pärast ega sisalda mingeid isikuandmeid; seega ei saa neid teie tuvastamiseks kasutada. Kui te kasutate meie veebisaidi teatavaid lehti ja küpsis ei ole veel aegunud, teame meie ja Google, et klõpsasite reklaamil ja teid suunati sellele lehele. Igal Google AdWordsi kliendil on erinev küpsis, seega ei ole küpsiseid võimalik jälgida teiste AdWordsi klientide veebisaitide kaudu. Konversiooniküpsise kaudu kogutud teavet kasutatakse selleks, et koostada konversioonistatistikat nende AdWordsi klientide jaoks, kes konversiooni jälgimise funktsiooni kasutavad. Kliendid näevad nende kasutajate koguarvu, kes sellel reklaamil klõpsasid ja kes suunati lehele, mis sisaldas konversiooni jälgimise märgendit. Kliendid ei saa aga teavet, mis võimaldaks neil kasutajaid isiklikult tuvastada.

  Rohkem infot Google Adwords’i kohta Google’i Privaatsuseeskirjas
  Google Adwords’i kõigi veebisaitide jälgimise keelamiseks külastage: Google Ad seaded

  DoubleClick küpsised 4 | Mitmesugust: Google’i poolt kasutatavad küpsiste tüübid

  Kasutame onlain-reklaamiprogrammi DoubleClick ja konversioonide jälgimise funktsiooni DoubleClick. DoubleClick konversioonide jälgimine on Google’i poolt pakutud analüütika teenus.
  Kui klõpsate Google või Bing reklaamile, pannakse teie brauserisse küpsis. See võimaldab nii DoubleClickil kui ka DHLil tuvastada, et keegi on Google'i või Bing-reklaami veebisaidile suunanud ja teinud selle eelnevalt määratud sihtlehele (konversioonilehele).

  Küpsised võimaldavad meil arvutada, mitu korda kasutaja külastab veebilehte pärast ühe meie reklaami klõpsamist ja tehtud müügi arvu jälgimiseks. Need küpsised ei kogu isikuandmeid.

  Rohkem infot DoubleClick’i kohta Google’i Privaatsuseeskirjas
  Kui te ei soovi siin kirjeldatud jälgimisprotsessis osaleda, võite keelduda küpsise paigutamisest, mis on vajalik selleks, et see toimuks teie brauseri seadetes. Võite ka DoubleClicki küpsiste kasutamisest loobuda külastades  Google Ad seadetes.

  Google Remarketing ja Similar Audience tehnoloogia 4 | Mitmesugust: vaata Google’i poolt aksutatud küpsiste tüüpe

  Meie veebisaidid kasutavad Google'i pakutavaid sihtmärgi ja sarnase vaatajaskonna tehnoloogiaid. See tehnoloogia võimaldab meil suunata meie veebisaidi külastajatele uuesti turundamise reklaame, kes on juba näidanud huvi meie oodete vastu. Reklaame kuvatakse eelmiste kasutusandmete küpsisepõhise analüüsi abil. Isikuandmeid ei salvestata. Uuesti suunamise tehnoloogia puhul salvestatakse teie brauseris küpsis, et koguda oma huvide kohta anonüümset kuupäeva ja kohandada reklaame vastavalt salvestatud teabele. Hiljem, kui teete Google'i otsinguid või näete Google'i võrgustiku reklaame teistel veebisaitidel, on meil võimalus esitada teile suunatud reklaamid meie toodetest (tuntud kui uuesti turundamine). Kui teil on Google'i konto, saab Google need andmed teie Google'i kontoga siduda.
  Sarnane sihtrühmale suunamine võimaldab DHLil näidata reklaame inimestele, kellel on samad tunnused juba olemasloevas uuesti turundamise loendis.

  Lisateave, sealhulgas see, kuidas uuesti turundamine töötab Google’i Privaatsuseeskirjades
  Võite Google'is uuesti turundamise reklaamid välja lülitada külastades Google Ad seadeid

  Microsoft Bing küpsised 4 | Mitmesugust: vaata küpsiste ja sarnase tehnoloogia kasutamist Microsofti privaatsuse eeskirjas

  Meie veebisaidid kasutavad Bing-reklaamide konversiooni jälgimist. Bing-reklaamile klõpsates paigutatakse teie brauserisse küpsis. See võimaldab nii Bingil kui ka DHLil tuvastada, et keegi on edasi suunatud kodulehele Bing reklaamilt. ja teinud selle eelnevalt määratud sihtlehele (konversioonilehele).

  Lisainfot Microsoft Bing’i kohta Microsoft’i Privaatsuse eeskirjas.
  Kui te ei soovi siin kirjeldatud jälgimisprotsessis osaleda, võite keelduda küpsise paigutamisest, mis on vajalik selleks, et see toimuks teie brauseri seadetes. Deaktiveerimist saab teostada Microsoft opt out abil.

  Küsi hinnapakkumist 4 | _gaq_data

  Seda küpsist kasutatakse hiljutise pakkumise teabe tuvastamiseks ja taastamiseks logistics.dhl küsitud pakkumise andmete jaoks. See küpsis salvestab hinnapakkumise täitmiseks vajalikud väljad. Need on päritolu ja sihtkoha riigi, linna ja postiindeksi andmed. Teave paki atribuutide ja kättetoimetamise kuupäeva kohta. Küpsis ei salvesta isiklikku teavet. Küpsist säilitatakse kaks aastat.

  PathFactory jälgimisküpsis 2 | PathFactory

  PathFactory võib koguda isiklikke andmeid, näiteks teie e-posti või IP aadressi, kui te seda vabatahtlikult edastate. PathFactory võib koguda ka mitte isikut tuvastavat teavet, näiteks külastatud veebilehti ja igal lehel veedetud aega. Kogutud teave annab DHL-ile ülevaate veebikülastajate käitumisest. DHL saab kasutada kogutud infot, pakkudes külastajatele isikupärastatud sisu, tuginedes nende käitumisele, kasutajakontole, või geograafilisele asukohale. PathFactory küpsise sisu on piiratud unikaalse tähtnumbrilise ID koodiga, mis vastab PathFactory andmebaasi ühele külastaja kirjele.

  Lisateave

  Jagamisvahendid: Kolmandate isikute küpsised

  DHL kasutab nüüd oma veebisaitidel manustatud „share“-nuppe (jagamisnuppe). Nende abil on külastajatel lihtne sisule oma eelistatud sotsiaalvõrgustike kaudu järjehoidjaid lisada ja seda jagada. Kui te klõpsate mõnel nendest nuppudest, võidakse teie valitud teenusega seadistada küpsis sisu jagama. DHL ei kontrolli nende küpsiste kasutamist ja seetõttu peaksite lisateabe saamiseks kontrollima asjassepuutuva kolmanda isiku veebisaiti. Jagamisnuppude pakkujaks on AddThis. Lisateabe saamiseks nende andmekogumistavade kohta, tutvuge nende privaatsuspõhimõtetega:  AddThis Privacy Policy.

  Kolmandate isikute küpsised manussisus

  Arvestage sellega, et mõnel meie veebisaidi lehel võite märgata selliseid seadistatud küpsiseid, mis ei ole DHLiga seotud. Kui külastate lehte, millele on manustatud sisu, mis on pärit näiteks YouTube’ist või Vimeost, siis võivad need teenuseosutajad seadistada teie brauserisse oma küpsised. DHL ei kontrolli nende küpsiste kasutamist ega pääse neile ligi küpsiste tööpõhimõtete tõttu, sest küpsistele saavad juurde pääseda üksnes isikud, kes esialgu küpsise seadistasid. Nende küpsiste kohta lisateabe saamiseks peaksite tutvuma kolmandate isikute veebisaitidega.

  Veebimajakad

  Selleks, et DHLi veebisisu oleks asjakohane, hõlpsasti kasutatav ja ajakohane, kasutame selliseid veebianalüüsiteenuseid nagu Adobe Analytics ja Webtrends (vt Webtrendsi kohta lisateabe saamiseks ülaltoodud DHLi küpsiste tabelit), et mõista, kuidas inimesed meie veebisaite kasutavad. Nende teenuste puhul kasutatakse selliseid andmekogumistehnoloogiaid nagu veebimajakad. Veebimajakad on väiksed elektroonilised kujundid, mis edastavad küpsiseid, loendavad külastusi, analüüsivad veebisaidi kasutamist ja selle tõhusust. Veebimajakad annavad meile teada, milline sisu on meie veebisaitide külastajatele huvipakkuv, et saaksime esitada oma veebisaitidel asjakohast teavet. Veebimajakad on anonüümsed. Need ei sisalda ega kogu sellist teavet, mis võimaldaks teid identifitseerida. Teave on anonüümne ja seda kasutatakse üksnes statistilise analüüsi eesmärgil. Neid veebipõhiseid analüüsiandmeid ja küpsiseid ei saa kasutada teie tuvastamiseks füüsilise isikuna, sest need ei sisalda kunagi personaalset teavet, sh teie nime ega e-posti aadressi.

 • Meie toodete ja teenuste kasutamine on võimalik ka ilma küpsisteta. Te saate oma brauseris inaktiveerida küpsiste salvestamise, piirata nende kasutust konkreetsete veebisaitidega või seadistada brauseri teid küpsise saatmisest teavitama. Te saate küpsised igal ajal oma arvuti kõvakettalt kustutada (fail: "küpsised"). Pidage aga silmas, et sellisel juhul peate arvestama, et veebileht kuvab sisu piiratud mahus ja ka kasutajatugi on piiratud.

  Valdav osa brausereid võimaldab enamikku küpsiseid mingil määral brauseri seadistuste kaudu kontrollida. Et saada küpsiste kohta lisateavet, sealhulgas vaadata, millised küpsised on seadistatud ning kuidas neid hallata ja kustutada, minge veebilehele: All about cookiesmääratlemata

  Et saada Euroopa Liidu põhiseid nõuandeid küpsiste ja erinevate teile kättesaadavate valikute kohta, vaadake järgmist veebisaiti: Your Online Choicesmääratlemata.

  Te saate loobuda kõigist või osadest oma arvutisse seadistatud reklaamküpsistest, minnes Network Advertising Initiative’i (NAI) veebisaidilemääratlemata.

  Selleks, et keelata LiveBalli-poolne jälgimine, peate oma brauseri seadistustes küpsiseid haldama ja need kustutama.
  Lisateabe saamiseks vaadake palun lehte: All about cookies

  Selleks, et keelata dotdigital-poolne jälgimine, peate oma brauseri seadistustes küpsiseid haldama ja need kustutama.
  Lisateabe saamiseks vaadake palun lehte: All about cookies

  Selleks, et keelata kõigil veebisaitidel Google Analyticsi poolne jälgimine, minge veebilehele: Google Analytics Opt-out browser add-on

  Selleks, et keelata kõigil veebisaitidel MediaMindi-poolne jälgimine, peate kõigepealt klõpsama MediaMind Opt-Outi lingil: MediaMind Opt-Out

  Kui te olete selle juba keelanud ja sooviksite keelu tühistada, klõpsake allpool MediaMind Opt-Ini lingil: MediaMind Opt-In

  Selleks, et keelata kõigil veebisaitidel WebTrends Analyticsi poolne jälgimine, minge veebilehele: Webtrends Opting Out of Tracking Cookies

  Selleks, et hallata oma Oracle Eloqua lubamise/keelamise eelistusi, minge veebilehele: Eloqua Web Monitoring

  Selleks, et keelata Adobe Analyticsi poolne jälgimine, minge veebilehele: Adobe Experience Cloud Opt-Out.

  Pidage meeles, et kui te kustutate oma küpsised või kui te kasutate teist brauserit või arvutit, peate uuesti küpsistest loobumise seadistama.

  Pange tähele, et tehniliselt ei ole võimalik loobumist tuvastada, kui te kustutate küpsised oma brauserist.

 • Kasutame oma veebisaidil kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga f sotsiaalmeedia pluginaid (nt Facebook, Google+, Twitter jne), et reklaamida oma kaubamärki ja teenuseid ning luua kontakt oma klientidega. Seetõttu käsitatakse selliste reklaamieesmärkide elluviimist õigustatud huvist lähtuvaks. Vastava sotsiaalmeediateenuse osutaja kohustus on täita kõiki kohaldatavaid seadusi ja eeskirju.

 • Karjäärivõimalused kontsernis Deutsche Post DHL on samavõrd mitmekesised kui meie meeskonnad üle kogu maailma. Ligikaudu 570 000 töötajaga enam kui 220 riigis ühendame inimesi ja parandame nende elukvaliteeti. Kui te sooviksite kandideerida mõnele meie vabale ametikohale, leiate siit selle kohta lisateavet, sh andmekaitse kohta.

 • DHL ei jaga, müü, edasta ega levita muul viisil teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ega tee seda ka tulevikus, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus, kui see on vajalik lepingu täitmise seisukohast või kui te olete andnud selleks selgesõnalise nõusoleku. Näiteks võib meil olla vaja edastada teie aadress ja tellimuse andmed oma töövõtjatele, kui te tooteid tellite. Lisateave konkreetsete teenuste ja toodete puhul kohaldatava andmekaitse kohta on kättesaadav vastavas kliendiportaalis.

  Välised teenuseosutajad, kes töötlevad andmeid meie nimel, on lepingu alusel kohustatud tagama täieliku konfidentsiaalsuse, nagu isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 28 sätestatud. DHL on nende asjaolude korral jätkuvalt kohustatud teie teavet kaitsma. Teenuseosutajad järgivad DHLi juhiseid ning seda aitavad omakorda tagada tehnilised ja korralduslikud meetmed, samuti järelevalve ja kontrollimised.

 • Lisaks õigusele saada teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta kinnitust, on teil järgmised õigused.

  • Teil on õigus paluda teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid salvestatakse.
  • Teil on õigus paluda, et parandaksime, kustutaksime või blokeeriksime teie isikuandmed tingimusel, et need tegevused on seadusega lubatud ja kehtivate lepingutingimustega kooskõlas.
  • Teil on õigus paluda, et teile saadetaks teie esitatud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas, masinloetavas vormingus.
  • Te võite esitada kaebuse järelevalveasutusele. Oma pädeva andmekaitseasutuse leidmiseks klõpsake siin.

  Õigus esitada vastuväiteid

  Õigus esitada vastuväiteid kehtib igasuguse isikuandmete töötlemise puhul, mis tugineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

  Selle õiguse teostamiseks võtke lihtsalt meiega ühendust, kasutades selleks osas "Kontaktandmed" esitatud kontaktandmeid.

 • DHL võtab kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud turbemeetmed, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise või väärkasutuse eest. Näiteks salvestatakse teie andmed turvalises töökeskkonnas, mis ei ole avalikkusele juurdepääsetav. Teatavatel juhtudel krüptitakse teie isikuandmed edastamise ajal Secure Socket Layeri (SSL) tehnoloogia abil. See tähendab seda, et juhul, kui teie brauser toetab SSLi, kasutatakse teie arvuti ja DHLi serveri vahelise suhtluse jaoks heakskiidetud krüptimismenetlust. Kui te soovite DHLiga e-kirja teel ühendust võtta, juhime teie tähelepanu sellele, et saadetud teabe konfidentsiaalsust ei ole võimalik tagada. E-kirjade sisu võivad lugeda kolmandad isikud. Seetõttu soovitame teil saata meile konfidentsiaalset teavet üksnes postiga.

 • Lisateave konkreetsete teenuste ja toodete puhul kohaldatava andmekaitse kohta on kättesaadav vastavas kliendiportaalis.

 • Selles osas leiate lingid DHLi toodete ja portaaliga seotud privaatsuspõhimõtete kohta.

  Lisateabe saamiseks DHL Expressi toodete ja portaalide kohta klõpsa siin.

 • DHL jätab endale õiguse muuta oma privaatsusteadet igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Muudatustega kursis olemiseks lugege seda teadet korrapäraselt uuesti. DHLi veebisaite kasutades nõustute käesoleva privaatsusteatega.

  Seda avaldust uuendati viimati 5. novembril 2019.

DPDHLi andmekaitsepõhimõtted

"DPDHLi andmekaitsepõhimõtted" reguleerivad kontserniüleseid andmete töötlemise standardeid, keskendudes eeskätt andmete edastamisele nn kolmandatesse riikidesse, st isikuandmete edastamisele väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse, kus ei ole tagatud andmekaitse piisav tase. Juhul, kui te tahaksite saada rohkem teada "DPDHLi andmekaitsepõhimõtete" kohta, kasutage järgmist linki: